วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

กิจกรรมพูดคุยเกี่ยวกับการใช้งานรหัสมอร์ส 20 พ.ค. 2564


โดย สุพจน์ พงษ์พรรณเจริญ (E25JRP) / จิตรยุทธ จุณณะภาต (HS0DJU) 

ในช่วงเวลาที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 นี้ ของชมรมคลับสเตชั่น The DXER (E20AE) พยายามหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มใหญ่ของสมาชิก หรือหากมีการรวมตัวกันก็จะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด  อย่างไรก็ตามนอกจากการรวมตัวแล้ว เราก็ยังดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องด้วยหนทางอื่นเช่นออนไลน์ ซึ่งนับว่าเป็นการหลีกเลี่ยงการแพร่เชื้อได้อย่างสมบูรณ์ 

คุณสุพจน์ พงษ์พรรณเจริญ (E25JRP)
ผู้ดำเนินรายการ ให้ความรู้กับเพื่อนๆ

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ชมรมคลับสเตชั่น The DXER โดยคุณสุพจน์ พงษ์พรรณเจริญ (E25JRP) ได้จัดเวทีเล็กๆ ผ่านระบบ Zoom เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการใช้งานรหัสมอร์ส ซึ่งถือเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรม สอนการใช้งานรหัสมอร์สเบื้องต้น ที่ได้จัดขึ้นก่อนหน้า เรื่องที่ได้สนทนากัน เช่น

  • การ QSO ด้วยตัวย่ออื่นเพื่อให้การสนทนาเร็วขึ้น
  • การแก้ปัญหาเมื่อคู่สถานีรับสัญญาณเรียกขานผิด
  • ช่วง ถาม/ตอบ คำถามทั่วไปและแนะนำซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการฝึกรหัสมอร์ส

หัวข้อหนึ่งของการคุยกันคือ รูปแบบการสนทนา (Protocol)

นำตัวอย่างรูปแบบการสนทนา (QSO protocol)
จริงให้เพื่อนๆ ชม และอธิบายการใช้งาน

มีเพื่อนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้หลายท่าน ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ

เพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นที่สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่น (ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกชมรมคลับสเตชั่น The DXER ก็ได้) ที่สนใจพูดคุยหรืออยากใช้งานรหัสมอร์ส (นักวิทยุสมัครเล่นทุกขั้นสามารถใช้ได้ ในความถี่ที่แต่ละขั้นได้รับอนุญาต ในย่าน VHF HF หรืออื่นๆ ก็ใช้โหมด CW หรือมอร์สได้ทั้งสิ้น) ก็ติดตามข่าวจากชมรม และ เฟซบุ๊กแฟนเพจ Bangkok CW Group  เราพยายามมีกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ต่อไปนะครับ สำหรับคราวนี้ก็ต้องขอกล่าว  

73 แล้วพบกันครับ