ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

ในวิชาการทางการสื่อสาร มีอะไรอีกสารพัดหลายแบบที่เราสามารถเรียนรู้ได้มาก เราพยายามรวบรวมสิ่งดีๆ เอาไว้ในหน้านี้ ให้เพื่อนๆ ได้ศึกษากันนะครับ สามารถคลิกลิ้งค์ตาไปอ่านได้เลย ภาษาไทยบ้าง ภาษาอังกฤษบ้าง ตามความถนัดครับ


ตรวจสอบสถานะใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น
ตรวจสอบการเป็นสมาชิกสมาคมของพนักงานวิทยุสมัครเล่น
คู่มือจริยธรรมและการสื่อสารสำหรับนักวิทยุสมัครเล่นของ IARU
ตำแหน่งแห่งที่ของสถานีวิทยุของเรา
- ITU Region Map (ปรเทศไทยอยู่ในภูมิภาค 3)
- CQ Zone (ประเทศไทยคือ 26)
- ITU Zone (ประเทศไทยคือ 49)
แบบทดสอบกลางสำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (เริ่มใช้งานปี 2561) update 20/12/2560
แบบทดสอบกลางสำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง (เริ่มใช้งานปี 2561) update 21/12/2560
แบบทดสอบกลางสำหรับพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง (เริ่มใช้งานปี 2561) update 21/12/2560
กำหนดการสอบ/อบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2560
ข้อสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น (E-Testing)
ประวัติของสายนำสัญญาณแบบแกนร่วม (อังกฤษ)
รวมตัวอย่างข้อสอบ US license exam ทุกชั้น (อังกฤษ)
i1wqrlinkradio เว็บไซต์สารพัดความรู้น่าอ่าน (อังกฤษ)
ทฤษฏีสายนำสัญญาณ ละเอียดและครอบคลุมมาก (ภาษาอังกฤษ)
ที่มาและการใช้งาน Smith Chart (ภาษาอังกฤษ)
ดาวน์โหลดตัวอย่างข้อสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง
โปรแกรม บวก ลบ คูณ หาร จำนวนเชิงซ้อนออนไลน์
สายอากาศแบบ Wire Beam (มีทิศทางและทำจากเส้นลวด) (ภาษาอังกฤษ)
สายอากาศนับร้อยแบบให้ทดลองทำเล่น (ภาษาอังกฤษ)
เว็บสำหรับนักออกแบบสายอากาศ (ภาษาอังกฤษ)
ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบขั้นกลาง-ขั้นสูง e21iec.net