กิจกรรมของชมรม

เรื่องราวกิจกรรมสนุกๆ ของชมรมที่เราทำร่วมกัน เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวข้องกับวิทยุสมัครเล่น ก็รวมเอาไว้ให้เพื่อนๆ ได้ค้นหากันที่นี่


กิจกรรมพูดคุย HF Propagation


คลื่นวิทยุในย่านความถี่ HF สามารถอาศัยชั้นบรรยากาศในการเดินทางเพื่อให้สื่อสารได้ไกลขึ้น แต่ที่มาที่ไปนั้นค่อนข้างซับซ้อนและอาจจะเข้าใจได้ไม่ง่ายนัก ชมรม The DXER จึงจัดกิจกรรมให้สมาชิกและผู้สนใจทั่วไปได้เข้ามาพูดคุยและรับการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องนี้ <อ่านต่อ>


กิจกรรมพูดคุยเกี่ยวกับการใช้งานรหัสมอร์ส 20 พ.ค. 2564


ชมรม The DXER พยายามหากิจกรรมดีๆ ให้กับเพื่อนๆ ได้ร่วมสนุกและได้ความรู้ร่วมกันเสมอ เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2564 ที่ผ่านมา คุณสุพจน์ (E25JRP) ได้เป็นวิทยากรพูดคุยและตอบคำถามเพื่อนๆ เกี่ยวกับการใช้งานรหัสมอร์ส <อ่านต่อ>


ชมรม The DXER พบเพื่อนๆ ชมรมวีอาร์แจ้งข่าวบ้านไผ่ ที่ จ.เพชรบุรี


เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ชมรม The DXER ได้รับเกียรติจากเพื่อนๆ ชมรมวีอาร์แจ้งข่าวบ้านไผ่ เชิญไปจัดแสดงการใช้งานวิทยุสมัครเล่นในรูปแบบต่างๆ ที่ จ.เพชรบุรี <อ่่านต่อ>


ชมรม The DXER ร่วมงานวันวิทยุสมัครเล่นไทย 2019


เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ชมรม The DXER Thailand เข้าร่วมแสดงสิ่งประดิษฐ์ในงาน วันวิทยุสมัครเล่นไทย 2019 ที่สำนักงาน กสทช. ซ.พหลโยธิน 8 (สายลม) <อ่านต่อ>


สมาชิกชมรม The DXER Thailand เดินทางไปจังหวัดชุมพร


ระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อนๆ ในชมรม The DXER Thailand ได้เดินทางไปยัง จ.ชุมพร เพื่อการท่องเที่ยว และทดลองออกอากาศติดต่อกับเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ <อ่านต่อ>


ชมรม The DXER ติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์และสายอากาศให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า


นักวิทยุสมัครเล่น นอกจากเป็นผู้มีใจรักในกิจกรรมด้านการสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุแล้ว ยังประกอบไปด้วยบุคคลในสารพัดสายอาชีพและความชำนาญ นอกจากการใช้วิทยุสื่อสารด้วยกันเองเพื่อการศึกษาแล้ว ยังสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติได้ด้วย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ชมรม The DXER ได้เดินทางไปยัง บ้านบุแม้ว จังหวัด อุทัยธานี เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์และปรับปรุงระบบสายอากาศให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า <อ่านต่อ>


ชมรม The DXer ร่วมรายการ Thailand Field Day 2018


การเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารเป็นกิจกรรรมหนึ่งของนักวิทยุสมัครเล่นที่ดี เพื่อสามารถเป็นข่ายสื่อสารสำรองของประเทศ (รวมทั้งของนานาชาติ ในบางกรณี) ในยามฉุกเฉิน งานวันภาคสนามหรือ Field Day ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้นักวิทยุได้ฝึกฝนรับเหตุการณ์ต่างๆ <อ่านต่อ>


วันวิทยุสมัครเล่นไทย ครั้งที่ 3


ในหลายประเทศ นักวิทยุสมัครเล่น เป็นบุคคลที่มีความหลากหลายทางความรู้ ความสามารถ และความคิด มีความชำนาญหลากหลาย สิ่งประดิษฐ์และวิธีการทำงานดีๆ หลายอย่างถูกสร้างจากนักวิทยุสมัครเล่น ในประเทศไทยเองก็มีวันวิทยุสมัครเล่นเหมือนกัน และในปีนี้ก็มีการจัดงานขึ้นที่สำนักงาน กสทช. <อ่านต่อ>


ชมรม The DXer ร่วมสังสรรค์ประจำปี 2560 กับชมรมฟ้าสางดอนเมือง

นอกจากการพูดคุยกันบนความถี่ ผ่านวิทยุสื่อสารแล้ว เมื่อมีโอกาส นักวิทยุเราอาจจะนัดพบปะเจอตัวกันเป็นๆ ด้วย (ภาษานักวิทยุสมัครเล่นเรียกว่าการ eyeball) ในโอกาสนี้ก็เช่นเดียวกันที่เพื่อนๆ นักวิทยุสมัครเล่นใน ชมรมฟ้าสางดอนเมือง ได้ให้เกียรติเพื่อนจาก ชมรม The DXer ได้พบปะพูดคุยกัน <อ่านต่อ>


กิจกรรมจิตอาสา 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปะ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่นอกจากเป็นองค์กรซึ่งเป็นที่รวมตัวของนักวิทยุสมัครเล่นที่สนใจในการสื่อสารผ่านคลื่นวิทยุแล้ว ชมรม The DXer ยังมีวัตถุประสงค์ในการทำงานเพื่อตอบแทนสังคมอีกด้วย ในปีนี้ "Campจิตอาสา 54" และ "ชมรมวิทยุสมัครเล่น The DXer" จะเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแปะ จ.เชียงใหม่ เพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาเหมือนเช่นเคย <อ่านต่อ>


ชมรม The DXer ร่วมแข่งขันรายการ All Asian DX Contest


การแข่งขันการติดต่อด้วยวิทยุสื่อสาร เป็นกิจกรรมหนึ่งของนักวิทยุสมัครเล่นซึ่งมีการจัดเป็นประจำทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และระหว่างประเทศ ในช่วงวันที่ 2-3 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ก็มีการแข่งขันรายการ All Asian DX Contest ในโหมดเสียง (Phone mode) ซึ่งชมรม The DXer ได้เข้าร่วมแข่งขันด้วย <อ่านต่อ>


ร่วมรับภาพ SSTV จาก ISS ในโอกาสครบรอบ 20 ปี


นอกจากมีภารกิจในการทดลองต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์แล้ว ยังมีกิจกรรมหนึ่งที่สถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station หรือ ISS) ทำเป็นประจำคือ การติดต่อสื่อสารกับนักวิทยุสมัครเล่นและบุคคลธรรมดา (ผ่านการดูแลของนักวิทยุสมัครเล่น) บนพื้นโลกอีกด้วย และในโอกาสครบรอบ 20 ปีของสถานีอวกาศนานาชาติ สถานีอวกาศก็จะส่งภาพกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่นที่ดำเนินงานมากว่า 20 ปีลงมาให้เราได้ถอดรหัสกัน <อ่านต่อ>


ชมรม The DXer เข้าแข่งขัน CQ WW VHF Contest 2017


ระหว่างวันเสาร์ที่ 15 ถึง วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฏาคม 2560 ชมรมวิทยุสมัครเล่น The DXer clubstation สัญญาณเรียกขาน E20AE จะร่วมกิจกรรมการแข่งขัน CQ WW VHF Contest 2017 ณ เขายายเที่ยง อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา <อ่านต่อ>


ชมรม The DXer (E20AE) ร่วมงาน Bangkok Mini Maker Faire 2017

ชมรม The DXer (E20AE) ร่วมงาน Bangkok Mini Maker Faire 2017

เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ชมรม The DXer (สัญญาณเรียกขาน E20AE) ได้มีโอกาสร่วมงาน Bangkok Mini Maker Faire 2017 ซึ่งเป็นการรวมพลคนที่ชอบการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ ให้ได้มีโอกาสได้มาแสดงผลงานกัน ในงานนี้เพื่อนสมาชิกในชมรม The DXer ก็นำสิ่งประดิษฐ์ทางการสื่อสารและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ไปให้ผู้สนใจได้ทดลองสร้างกันดู <อ่านต่อ>


ประมวลภาพ กิจกรรมจิตอาสา จ.น่าน 9-12 ธ.ค. 2559

ประมวลภาพ กิจกรรมจิตอาสา จ.น่าน 9-12 ธ.ค. 2559

เมื่อวันที่ 9-12 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ชมรมวิทยุสมัครเล่น The DXer สัญญาณเรียกขาน E20AE ได้เดินทางไปยัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยเลา ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน หลายกิจกรรมได้เกิดขึ้นในวันนั้น รวมทั้งการทดสอบสัญญาณทางไกลผ่านความถี่ย่าน HF ด้วย เราได้นำภาพบรรยากาศต่างๆ มาเก็บไว้เเป็นที่ระลึกด้วย <อ่านต่อ>


ชมรมวิทยุสมัครเล่น The DXer ร่วมโครงการจิตอาสา 9-12 ธันวาคม 2559


นอกจากการศึกษา ส่งเสริมความรู้ในเทคโนโลยีและกิจการการสื่อสารทางคลื่นวิทยุต่างๆ แล้ว ในโอกาสที่สมควรและสามารถกระทำได้ ชมรม The DXer ก็จะหาโอกาสเข้าร่วมในโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเสมอ ในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันที่เราจะร่วมเดินทางไปกับค่ายจิตอาสาใน "โครงการจิตอาสา ปันฝันเพื่อน้อง ครั้งที่ 6" <อ่านต่อ>


สมาชิกชมรม The DXer สอบ US Licence


การจะเป็นนักวิทยุสมัครเล่นนั้นจะต้องผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานหลายด้าน ทั้งด้านกฏหมาย ระเบียบ พื้นฐานทางไฟฟ้า พื้นฐานทางการสื่อสาร และความรู้เกี่ยวกับสายอากาศและระบบวิทยุสี่อสาร การสอบนั้นมีทั้งของไทย (นานมาแล้วจัดโดย กรมไปรษณีย์โทรเลข และปัจจุบันจัดโดย กสทช.) และการสอบของต่างประเทศต่างๆ สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกามีการเปิดกว้างให้บุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติอเมริกันสอบได้ด้วย และหากสอบผ่านก็จะได้รับสัญญาณเรียกขานของสหรัฐอเมริกาด้วย <อ่านต่อ>


The DXers ในงาน JARL 2016


กิจกรรมวิทยุสมัครเล่นนั้นเป็นกิจกรรมนานาชาติ แทบทุกประเทศในโลกนี้ล้วนมีกิจการวิทยุสมัครเล่น (ปัจจุบัน ปี 2016/2559 มีเพียง ประเทศเกาหลีเหนือ และ เยเมน สองประเทศเท่านั้นที่ไม่มีกิจการนี้) ซึ่งนอกจากการสื่อสารโดยตรงแล้วนักวิทยุสมัครเล่นยังมีงานอดิเรกในการออกแบบและสร้างงานประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย ในแต่ละปีจะมีงานใหญ่ๆ ของกิจการวิทยุสมัครเล่นเพื่อให้นักวิทยุมาพบปะ และแสดงผลงานของตัวเอง ปีนี้ที่ญี่ปุ่นก็มีงานนี้ และก็มีเพื่อนจากชมรม The DXer / E20AE หลายท่านไปเยี่ยมชม <อ่านต่อ>


TheDXer/E20AE ร่วมแข่งขัน CQ WW VHF Contest 2016 ที่ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
ในช่วงวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ชมรม TheDXer เข้าร่วมการแข่งขันการติดต่อสื่อสารระดับโลกคือ CQ WW VHF Contest 2016 นอกสถานที่โดยเดินทางไปยัง อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ เพื่อร่วมการแข่งขันในรายการนี้ <อ่านต่อ>


การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร "พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง"


เป็นการสอบครั้งแรกของประเทศไทย ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของนักวิทยุสมัครเล่นไทยก็ว่าได้ งานนี้เพื่อนๆ จากชมรมก็ร่วมสอบหลายท่าน <อ่านต่อ>


E20AE เปิดสถานีให้เพื่อนๆ เข้ามาใช้งานย่าน HF/VHF


เป็นอีกกิจกรรมที่ชมรม The DXER ตั้งใจและเป็นวัตถุประสงค์หนึ่ง สถานีวิทยุสมัครเล่นชมรม The DXER จึงเปิดให้เพื่อนๆ ได้เข้ามาใช้งานกันตามที่โอกาสจะอำนวยที่สถานี E20AE ซอยวิภาวดี 60 <ดูประกาศเปิดสถานีล่าสุด>


ชมรม The DXER (E20AE) ฝึกสมาชิกใหม่หนึ่งในวัตถุประสงค์ของชมรม The DXER คือ ฝึกฝนอบรมสมาชิกให้เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่มีความรู้ความชำนานยิ่ง ๆ ขึ้นไป เมื่อมีโอกาสก็มีสมาชิกทั้งกลางเก่ากลางใหม่มาฝึกฝนกันเสมอ <อ่านต่อ>


12-13 เม.ย. 59 คอยติดตามสัญญาณ SSTV จาก ISSสถานีอวกาศ ISS ส่งสัญญาณภาพมาให้บรรดานักวิทยุสมัครเล่นได้รับและถอดรหัสกันที่ความถี่ 145.800 MHz Mode SSTV (PD180) ในช่วงวันที่ 12-14 เมษายน 2559 เราก็รับภาพได้กับเขาเหมือนกันครับ <อ่านต่อ>


รวมพลคนไปถอนเสาบ้าน HS2AAW จ.พระนครศรีอยุธยาบางคนอาจจะได้ฤกษ์ปักเสา แต่บางทีเราก็ต้องการการถอนเสากับเขาเหมือนกัน และดูจะวุ่นวายสนุกสนานกว่าการตั้งเสาเสียด้วยซ้ำไป วันที่ 9 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา เพื่อนๆ ก็ไปช่วยกันนำทาวเวอร์ของ HS2AAW ลงมาจากที่สูง <อ่านต่อ>


ภาพกิจกรรม DX ณ เขื่อนเขาแหลม 26-27 มีนาคม 2559


เดินทางทั้งไปและกลับโดยปลอดภัย กับคณะของชมรม The Dxer E20AE เมื่อวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 26-27 มีนาคม 2559 ทั้งท่องเที่ยว และช่วยกันติดตั้งสายอากาศย่าน HF และทดสอบรับสัญญาณ งานนี้ได้ทั้งความสนุกสนานและความรู้ <อ่านต่อ>


สถานี E20AE ติดตั้งสายอากาศใหม่เตรียมแข่งขันใกล้วันแข่งขัน CQ WPX Contest ไปทุกวัน สถานี E20AE ก็ทำการปรับปรุงเพื่อเตรียมรับการทดสอบในครั้งนี้ โดยมีสายอากาศทิศทางมาเป็นอาวุธเพิ่มเติม <อ่านต่อ>


ทำและแมทช์สายอากาศด้วยสมิทชาร์ท เรียนรู้ระบบ APRS 19 มี.ค. 59


เป็นนักวิทยุสมัครเล่นไทย ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ พัฒนาตัวเองเพื่อเป็นข่ายการสื่สารสำรองยามเกิดเหตุฉุกเฉิน ชมรมวิทยุสมัครเล่น E20AE มีกิจกรรมเป็นประจำมากมาย สำหรับเดือนนี้ก็มีอยู่หลายงาน สดๆ วันที่ 19 มีนาคม 2559 นี้ที่บ้านของพี่ HS1ZHY ก็มีเพื่อนๆ มารวมตัวกันทั้งทำสายอากาศ เรียนรู้เรื่องสมิทชาร์ท และเรื่องของระบบ APRS <อ่านต่อ>


ติดตั้งสายอากาศบ้าน E23UUP 12 มี.ค. 59


มีเครื่องแล้วก็ต้องมีเสาอากาศ และสายอากาศ สำหรับคลื่นย่าน HF เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อนๆ ในชมรม E20AE ได้ยกพลขนาดจิ๋วไปช่วยติดตั้งสายอากาศแบบ wrtc 3 band เอาไว้บนดาดฟ้าบ้าน E23UUP <อ่านต่อ>


กิจกรรมทำสายอากาศย่าน HF (long-wire)


วันแห่งความรัก 14 ก.พ. 59 เราแสดงความรักต่อคนรักเสร็จ ก็มาแสดงความรักกับกิจกรรมต่อ โดยการมานั่งทำสายอากาศกัน ใครว่าสายอากาศทำยาก ขนาดยาวๆ ของคลื่นย่าน HF ยังทำไม่ยากเลยครับ แค่พันคอยล์ไม่กี่ตัว แต่ก็เล่นเอาเจ็บนิ้วเจ็บมือกันไปตามๆ กัน ว่างๆ เราก็นัดกันมาทำสายอากาศเล่น งานนี้ได้ไปหลายเส้นเลยครับ <อ่านต่อ>


งานนักวิทยุแห่งชาติ 2558


เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2558 ที่ผ่านมา ชมรม E20AE ร่วมกันขนของสารพัดอุปกรณ์ไปร่วมงานนักวิทยุแห่งชาติที่จัดขึ้นที่สำนักงาน กสทช. พหลโยธิน ซอย 8 งานนี้สนุก ลุกนั่งสบาย กลางคืนมีการเลี้ยงอาหารพร้อมดนตรีจากนักวิทยุด้วยกัน บรรยากาศดีเป็นกันเอง <อ่านต่อ>


จิตอาสาและทดสอบสัญญาณ ณ แม่เมย


E20AE เดินทางไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาและทดสอบสัญญาณ อุทยานแห่งชาติแม่เมย 10-13 ธ.ค. 2558 ได้ทั้งความสนุกและความรู้ อ่อ... ได้บุญด้วยนะครับนั่น <อ่านต่อ>


การแข่งขัน CQ WPX SSB contest 2015 จ.ระยอง


ชมรม E20AE ออกทริปเดินทางสู่จังหวัดระยอง เพื่อตั้งสถานีทดสอบและร่วมแข่งขัน CQ WPX SSB Contest 2015 เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม 2558 สนุกสนานกันไปกับการตั้งสถานี สร้าง ทดสอบ ทดลองสายอากาศ งานนี้ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนนักวิทยุทั้งท่าน HS1TKD ในด้านสถานที่และ HS1BFR ด้านสายากาศที่ใช้ในการแข่งขัน <อ่านต่อ>


Field Day Contest 2015

 สนุกสนานกับการเดินทางไป จ.นครราชสีมา ปีนป่ายตั้งเสาก่อนการทดสอบสัญญาณ อุปกรณ์ครบครันได้ใช้บ้างรวมทั้งใช้ไม่ได้บ้างก็มี ขนไปเพียบ! <อ่านต่อ>กิจกรรม DX เขื่อนวริราลงกรณ์ (เขื่อนเขาแหลม) 15-17 มีค 2556


อีกครั้งกับการเดินทางของนัทวิทยุ ได้ทั้งความรู้ สนุกสนาน ได้ทดสอบสัญญาณตามพื้นที่ต่างๆ ของประเทศ คราวนี้เราเดินทางไปเขื่อนวริราลงกรณ์ (เขื่อนเขาแหลม) ในช่วงวันที่ 15-17 มีค 2556 งานนี้มีการพายเรือหาคลื่นด้วยนะจะบอกให้ <อ่านต่อ>


กิจกรรมชมรม 2013-2016


ชมรมเล็กๆ แต่ใจไม่เล็ก กิจกรรมเยอะเหมือนกันนะครับ สู้ต่อไปเพื่อพัฒนาวงการนะครับ