วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ชมรม The DXer เข้าแข่งขัน CQ WW VHF Contest 2017


ระหว่างวันเสาร์ที่ 15 ถึง วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฏาคม 2560 ชมรมวิทยุสมัครเล่น The DXer clubstation สัญญาณเรียกขาน E20AE จะร่วมกิจกรรมการแข่งขัน CQ WW VHF Contest 2017 โดยวางแผนว่าจะใช้พื้นที่บริเวณ เขายายเที่ยง อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา เป็นสถานที่ออกอากาศ โดยจะออกเดินทางเช้ามืดของวันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 2560  ระหว่างทางเราวางแผนแวะบริเวณเขื่อนลำตะคอง จากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังเขายายเที่ยง ซึ่งจะมีโอกาสได้แวะชม กังหันลมตัวใหญ่ด้วย

สำหรับการแข่งขัน จะอยู่ในช่วงคืนวันเสาร์ที่ 15 เวลา 01.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. ของเช้าวันจันทร์ที่ 17 กรกฏาคม 2560
โดยเราอาจจะเริ่มเตรียมขนย้ายเพื่อเดินทางกลับ กทม. ในช่วงบ่ายและคาดว่าจะถึง กทม. เวลาบ่ายๆ ของของวันอาทิตย์ ที่ 16 กรกฏาคม 2560


ตำแหน่งในการออกอากาศ N14.7655, E101.5770 Grid OK04SS


เพื่อเตรียมพร้อมในการร่วมกิจกรรมการเดินทางไกลและออกอากาศ (DX) เพื่อการแข่งขัน CQ World Wide VHF Contest 2017 ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 700 เมตร ณ.เขายายเที่ยง จ.นครราชสีมา สมาชิกของชมรม The DXer (สัญญาณเรียกขาน E20AE) ได้ร่วมกันจัดเตรียมสายอากาศไว้ล่วงหน้าสมาชิกของชมรม ทดสอบและเตรียมสายอากาศและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ในการแข่งขันครั้งนี้


ในการร่วมกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ เราคาดหวังและยินดีในการมาร่วมกิจกรรมและสังเกตการณ์ของเพื่อนๆ นักวิทยุสมัครเล่นจาก โคราช และ อ.ปากช่อง ซึ่งทางชมรมขอต้อนรับล่วงหน้าไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ขอเชิญชมบรรยากาศการเดินทางและออกอากาศนอกสถานที่ครั้งนี้ จากภาพด้านล่างครับ อ.เจต (E22MAL คุณเจตพล ดิษทับ)
วัดอะไรได้เท่าไรเนี่ย บอกกันบ้างนะครับ
 
ภาพบรรยากาศการติดตั้งสายอากาศ
บนหลังคาที่พัก เตรียมพร้อมสำหรับ
การแข่งขัน ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ

 
 
 
HS2AAW (คุณเลิศฤทธิ์ สงวนชม) ร่วม
แข่งขันในประเภท "Hill Topper" ออก
อากาศจากยอดเขาพุทธโคดม ศรีราชา ชลบุรี
ติดต่อกับ E20AE ( HS1ZHY
คุณนพดล เต็มกมลรัตน์ เป็นพนักงานวิทยุ)