วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมและประชุมชมรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562


เป็นประจำทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน เรามีการพบปะทำกิจกรรมกัน ในเดือนนี้ก็ตรงกับวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 สมาชิกชมรม The DXER Thailand และเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นทั่วไปและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนกับชมรมฯ  ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น. ที่บ้านของคุณนพดล (HS1ZHY) ซ.คลองหลวง 10 ข้างโรงกษาปณ์ ถ.พหลโยธิน รังสิต ปทุมธานี

กิจกรรม เริ่มเวลา 09:00 น. จนเสร็จสิ้นเมื่อประมาณ 18:00 น.
ประชุมชมรมในเวลา 18:00 - 19:00 น.

- - - สรุปภาพรวมกิจกรรม - - -

 
อาตุ้ม (HS1DNG) ประจำโต๊ะ
ทำการสร้าง ซ่อม แก้ไข สายอากาศ
สารพัดชนิดที่เพื่อนๆ นำมาทดลอง
 
ไม่แน่ใจว่าใครไปถามอะไร
พี่จี (จีรพันธ์ HS1ZBT)
ถึงกับถอดแว่นออกมาเป่าเลย

คุณเอ (เกรียงศักดิ์ E24OJT)
เอาสายอากาศมาวัดไป ทดลองไป
 
ทางนี้ก็พันขดลวด
ทำสายอากาศสำหรับ
ย่านความถี่ HF กัน
 

คุณทุเรียน (คุณสุพจน์ E25JRP)
นำอุปกรณ์มาให้เพื่อนๆ สร้าง
คันเคาะรหัสมอร์สไว้ใช้งาน

ดูท่าทางวุ่นวายและทำได้
หลายอัน อุปกรณ์เยอะเชียว
 


ด้านนอก กลางสนาม ก็ตั้งสถานี
ชั่วคราวเพือทดสอบสายอากาศ
ที่ทำมาบ้าง ทำขึ้นมาตอนนั้นบ้าง
คันเคาะที่ทำมา ก็เอามาเล่นกัน
 
  
สนุกกันกับกิจกรรมกลางแจ้ง
 
เครื่องวิเคราะห์สายอากาศ
ที่ช่วยให้การสร้างและ
ดัดแปลง ง่ายขึ้น

เครื่องรับส่งวิทยุจิ๋ว
เอามาทดลองเล่นด้วย
 
เพื่อนๆ ที่พลาดโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ก็รอพบกับกิจกรรมครั้งต่อไปของชมรมในเดือนต่อๆ ไป ซึ่งเราจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า แล้วพกันนะครับ

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เครื่องวัด VSWR และ เครื่องวิเคราะห์สายอากาศ ต่างกันอย่างไร


โดย จิตรยุทธ จุณณะภาต (HS0DJU)

เรื่องนี้เกิดจากการได้ยินเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นสนทนากันทางความถี่ และมีการสอบถามกันว่าเครื่องวัด VSWR หรืออัตราส่วนคลื่นนิ่งในสายนำสัญญาณกับเครื่องวิเคราะห์สายอากาศ (antenna analyzer) ต่างกันอย่างไร ก็มีการให้ความเห็นกันไป บางคนบอกว่าเครื่องวิเคราะห์สายอากาศ หรือ antenna analyzer วัดด้วยระดับสัญญาณที่ต่ำกว่าจึงถูกต้องกว่า (ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้อง) บางคนบอกว่า เครื่องวิเคราะห์สายอากาศแบ่งการวัดเป็นขั้นละเอียดกว่า (ไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้อง)  บางคนบอกว่าเครื่องวิเคราะห์สายอากาศมีวงจรกำเนิดความถี่ในตัว (ถูกต้อง ในจุดนี้ ซึ่งก็ต่างจาก SWR meter จริงๆ นั่นแหละแต่นั่นก็ยังไม่ใช่ประเด็นหลัก)

ความแตกต่างที่สำคัญ

จนมีบางคนบอกว่าเครื่องวิเคราะห์สายอากาศวัด อิมพิแดนซ์ (ความต้านทานเชิงซ้อน) ได้ ซึ่งก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องอยู่  แต่ในปัจจุบันเครื่องวิเคราะห์สายอากาศจะทำงานโดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ (คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก) การทำงานจะต่างออกไป

เครื่องวิเคราะห์สายอากาศแบบสเกลาร์และเวคเตอร์

ปัจจุบันเครื่องวิเคราะห์สายอากาศ (ซึ่งมีสองแบบ คือ เวคเตอร์และสเกล่าร์) แบบเวคเตอร์จะวัด สัมประสิทธิการสะท้อนกลับ หรือ reflection coefficient (เขียนแทนด้วยตัวอักษรกรีกตัวใหญ่ Г อ่านว่าแกมม่า) ที่เป็นปริมาณแบบเวคเตอร์ได้  (มีขนาด และ ปริมาณ - ซึ่งถ้าอยู่ในรูป phasor คือ ขนาดและ มุม) ถ้าเป็นแบบ สเกลาร์ จะวัดได้แต่ "ขนาด" ของ reflection coefficient หรือ |Г| ไม่สามารถวัดมุม Ɵ (เป็นอักษรกรีกอ่านว่า ซีต้า) ได้

วิดิโอ 1 แสดงตัวอย่างของ Г ที่เครื่อง
วิเคราะห์สายอากาศจะวัดได้ เมื่อโหลด
(เช่น สายอากาศ) แสดงอิมพิแดนซ์ที่มี
ลักษณะเป็นความเหนี่ยวนำหรือความจุไฟฟ้า
 
วิดิโอ 1 แสดงสัมประสิทธิการสะท้อนกลับ ( Г ) ที่เกิดจากโหลดที่ไม่เป็น 50 โอห์ม ทำให้ Г มีค่าไม่เป็น 0 (ถ้าเป็น 0 นั่นคือขนาด |Г| เป็น 0 ด้วยและจะไม่มีการสะท้อนกลับ) โหลดค่าต่างกัน เป็น inductive (แสดงความเป็นตัวเหนี่ยวนำ) หรือ capacitive (แสดงความจุทางไฟฟ้า) จะได้ |Г| และมุม Ɵ ต่างกัน  สัมประสิทธิการสะท้อนกลับหรือ Г เป็นตัวเลขจำนวนเชิงซ้อน มีขนาด  |Г| และมุม Ɵ อธิบายได้ตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1 Г แบบเวคเตอร์และสเกลาร์
แบบเวคเตอร์จะมีส่วนจริงและจินตภาพ
สามารถเขียนในรูปเฟเซอร์ได้ ส่วนแบบ
สเกล่าร์จะมีเฉพาะขนาด |Г| เท่านั้น

ตัวภาษากรีก Г (ออกเสียงว่า แกมม่า) นี่แหละ ที่เครื่องวิเคราะห์สายอากาศ วัดได้  ในขณะที่ VSWR meter ไม่มีความสามารถนี้ และจากสัมประสิทธิการสะท้อนกลับ หรือ Reflection Coefficient ที่วัดได้ เครื่องจะคำนวณหาสิ่งอย่างทั้งหมดต่อไปได้ เช่น
  1. ค่า SWR
  2. อิมพิแดนซ์ที่ปรากฏที่ขั้วเครื่องวิเคราะห์สายอากาศ
  3. วาด Smith Chart ได้ที่ความถี่ต่างๆ
ซึ่งในข้อ 2 และ 3 จะต้องเป็นเครื่องวิเคราะห์สายอากาศแบบ   Vector Analyzer นะ ถ้าเป็นแบบ Scaler จะทำไม่ได้
 
แกมม่า Г เป็นจำนวนเชิงซ้อนและขนาดที่เป็นไปได้ตั้งแต่ 0 (เมื่อแมทช์ คือไม่มีการสะท้อนของคลื่นเลย) ถึง 1 (เมื่อสะท้อนกลับทั้งหมด มักเกิดเมื่อมีการลัดหรือเปิดวงจรที่โหลด) และจาก Reflection Coefficient  (Г แกมม่า) ที่มีทั้งขนาด และ มุม เครื่องจะคำนวน VSWR ให้ได้

ภาพที่ 2 สมการคำนวณ SWR จาก
ขนาดของ Г (เขียนแทนด้วย |Г|)

ตรงนี้ จะเห็นว่า ในเครื่องวิเคราะห์สายอากาศ แบบ สเกล่าร์ ที่วัดได้แต่ ขนาด ของ Reflection Coefficient คือ |Г| ก็บอก VSWR ได้แล้ว ยิ่งถ้าได้ค่าแกมม่า เป็นแบบเวคเตอร์ คือ รู้ทั้งขนาดและมุม จะหาอิมพิแดนซ์ได้ เพราะในการคำนวณหาอิมพิแดนซ์จำเป็นตัวรู้ขนาดและมุมของสัมประสิทธิการสะท้อนกลับ

ภาพที่ 3 เราสามารถคำนวณหา
อิมพิแดนซ์จาก Г (เวคเตอร์) ได้

ในขณะที่เราวัดสายอากาศ เราต้องต่อสายนำสัญญาณจากขั้วต่อสายอากาศมายังขั้วของเครื่องวิเคราะห์สายอากาศ  สายนำสัญญาณเส้นสั้นๆ ที่ยาว  นี้ (ดูภาพที่ 3) จะมีผลทำให้อิมพิแดนซ์ที่ปลายอีกด้านหนึ่งผิดไปจากที่เป็นจริงที่ขั้วของสายอากาศ ดูภาพที่ 4

ภาพที่ 4 สายนำสัญญาณที่ยาว
ทางไฟฟ้าต่างกันทำให้อิมพิแดนซ์
ที่ปรากฏอีกด้านหนึ่งเปลี่ยนไป

และเมื่อเราเปลี่ยนความถี่ในการวัด (สแกนความถี่) ความยาวทางไฟฟ้าของสายนำสัญญาณก็เปลี่ยนไป ทำให้ผลที่วัดได้ผิดไปอีก ดูภาพที่ 5 และวิดิโอที่ 2

ภาพที่ 5 ตัวอย่างสายนำสัญญาณ RG58
ความยาวคงที่ 1.3655 เมตร
เมื่อเปลี่ยนความถี่ ความยาวทางไฟฟ้า
ℓ­­elec ของมันเปลี่ยนไป (λ เปลี่ยนไป)
ทำให้อ่านค่า Zin ได้ต่างจาก ZL ได้

วิดิโอ 2 สายนำสัญญาณมีคุณสมบัติ
ในการแปลงอิมพิแดนซ์ได้ โดยขึ้นกับ
ความยาวและอิมพิแดนซ์จำเพาะของ
สายนำสัญญาณนั้น จึงมีผล
ต่อค่าของอิมพิแดนซ์ที่วัดได้


เพื่อกำจัดผลจากสายนำสัญญาณที่ต่อระหว่างเครื่องวิเคราะห์สายอากาศกับโหลด (หรือสายอากาศ) ออกไป เครื่องวิเคราะห์สายอากาศหลายรุ่น เช่น RIG Expert บางรุ่น จึงสามารถปรับเทียบ (calibrate) เพื่อลบล้าง (Cancel Out) ความยาวของสายนำสัญญาณที่ต่อจากขั้วสายอากาศที่เราจะวัดจริงๆ กับ เครื่อง RIG Expert ออกไปได้ ทำให้การวัดอิมพิแดนซ์สะดวกขึ้น

สรุป
เครื่องวิเคราะห์สายอากาศแบบเวคเตอร์ สามารถบอกอิมพิแดนซ์ของสายอากาศได้ (และเครื่องนำค่าอิมพิแดนซ์นี้ไปคำนวณหา VSWR ทำให้เครื่องบอก VSWR ได้ด้วย) ซึ่งค่าอิมพิแดนซ์ของสายอากาศสำคัญมากในการแมทช์ (แปลง) ให้อิมพิแดนซ์กลายเป็น 50 โอห์ฒ ในขณะที่ VSWR meter สามารถบอกได้เพียงค่า VSWR ซึงจะมีอิมพิแดนซ์ที่เป็นไปได้จำนวนนับไม่ถ้วนที่ทำให้ได้ค่า VSWR หนึ่งค่านั้น ทำให้ไม่สามารถรู้อิมพิแดนซ์ที่แน่นอนของสายอากาศ จึงใช้แมทช์อิมพิแดนซ์ของสายอากาศไม่ได้นั่นเอง

73 DE HS0DJU (จิตรยุทธ จุณณะภาต)

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562

เขาคุยอะไรกันใน CW QSO


โดย คุณสุพจน์ พงษ์พรรณเจริญ  (E25JRP)
บรรณาธิการ จิตรยุทธ จุณณะภาต (HS0DJU)

หลังจากบทความเกี่ยวกับการใช้งานรหัสมอร์สที่ผ่านมา เราคุยกันถึงเรื่องการฝึกรับรหัสมอร์ส มีเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นสอบถามเพิ่มเติมในกลุ่มไลน์ (ชมรมของเรามีไลน์กลุ่มสาธารณะด้วยนะครับ แถมยังมีห้องเฉพาะสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องรหัสมอร์สและการสื่อสารในโหมด CW ด้วย โฆษณาซะหน่อย) ว่าฟังแล้วแกะไม่ออก ไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกัน หรือบางคนที่มีเครื่องและคันเคาะอยู่แล้ว ฝึกมาสักระยะหนึ่ง อยากจะลองออกอากาศ แต่ไม่รู้ว่าจะต้องคุยอย่างไร วันนี้เลยขออนุญาตนำรูปแบบของการติดต่อ (เรียกว่า QSO) ในโหมด CW (Continuous Wave) หรือเรียกง่ายๆ ว่ารหัสมอร์สนั่นล่ะ มาพูดคุยกัน

ที่จริงปัญหาฟังแล้วไม่รู้เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับนักวิทยุสมัครเล่นไทยที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษเท่านั้นหรอกครับ แม้แต่เจ้าของภาษาเอง เมื่อต้องออกอากาศในโหมด CW ครั้งแรก ก็งกๆ เงิ่นๆ ไม่แพ้พวกเราหรอกครับ เพราะมีทั้งรหัสคิวหรือ Q codes (อันนี้พอทน แต่ที่แปลกมากๆ ก็ทนไม่ค่อยไหวเหมือนกัน) และตัวย่อต่างๆ (อันนี้แหละ เจ้าของภาษาก็ใช่ว่าจะรู้)  มากมายไปหมด จนถึงขั้นในสถาบันที่สอนรหัสมอร์สทั้งหลายยังต้องมี Cheat Sheet หรือเรียกกันง่ายๆ ว่าโพย เอาไว้ให้นักเคาะมือใหม่ได้ใช้เป็นที่พึ่งกันเลยทีเดียว

ราลองมาดูตัวอย่างโพยของฝรั่งกันครับ

A :    CQ CQ CQ DE A A A K (A คือ
         สัญญาณเรียกขานของสถานี A เช่น
         E25JRP ก็เคาะให้ครบถ้วน)

B :    A DE B K (B คือสัญญาณเรียกขาน
         ของสถานี B เช่น HS0DJU ก็เคาะ
         ให้ครบถ้วน)

A :    <HEADER>  FB GM/GA/GE OM
         TNX FER CALL UR RST 599 599
         QTH ________ (2 รอบ)
         OP/NAME_______ (2 รอบ) HW?
         <FOOTER> K

B :    R R R <HEADER> TNX FER
         INFO UR RST 599 599
         QTH _________ (2 รอบ)
         OP/NAME_______ (2 รอบ) HW?
         <FOOTER> K

A :    R R R <HEADER> TNX FER
         INFO RIG/PWR/ANT/
         WX___________ (2 รอบ)
         HW? <FOOTER> K

B :    R R R <HEADER> TNX FER
         INFO RIG/PWR/ANT/
         WX___________ (2 รอบ)
         HW? <FOOTER> K

A :    R R R <HEADER> TNX FER QSO
         CU AGN 73 73 <FOOTER>
         TU E E (ส่งเสียง ดิ๊ด 2 ครั้ง)

B :    R R R <HEADER> CU AGN 73
        73 TU E E

A :    E E

อธิบายตัวย่อต่างๆ

<HEADER>, <FOOTER> เป็นคำขึ้นต้นและลงท้าย ประกอบด้วยคอลซายน์ของคู่สถานี DE คอยซายน์ของผู้ส่งข้อความ (เช่น E25JRP DE HS0DJU) โดยปกติอาจจะไม่ต้องมีทุกข้อความก็ได้ แต่โดยข้อกำหนด จะต้องใส่ HEADER หรือ FOOTER อย่างน้อยทุกๆ 10 นาทีของการสนทนา และต้องส่งเมื่อสิ้นสุดการสนทนาในครั้งนั้นๆ ด้วย

DE = From
K = เป็นการลงท้ายข้อความ เพื่อให้คู่สถานีตอบกลับ
FB = Fine Business หมายถึง โอเคดี รับสัญญาณได้ทั้งหมด
R = Roger คือรับทราบ รับข้อความได้ (ถ้ารับได้ไม่ครบ บางส่วนขาด อย่าเคาะ R)
GM = Good Morning, GA = Good Afternoon, GE = Good evening
OM = Old Man (แสลงของนักวิทยุสมัครเล่น หมายถึงเพื่อนรัก แต่ก็มักใช้เรียกกันทั่วไป แม้จะเจอกันครั้งแรกก็ตาม)
TNX = Thanks
FER = For (เราจะเคาะ FOR ก็ได้ แต่ไม่นิยม เพราะตัว O เคาะแล้วใช้เวลามากกว่า E)
UR = Your หรือ You Are (ได้สองความหมาย)
OP = Operator ผู้ควบคุมสถานี
HW = How (เมื่อใช้เป็น HW? มักหมายถึง รับข้อความเป็นอย่างไรบ้าง)
RIG = เครื่องรับส่งวิทยุ
PWR = Power
ANT = Antenna
WX = Weather
CU = See You
AGN = Again
? = คำถาม อะไรที่มี ? ตามหลังคือคู่สถานีถามถึงสิ่งนั้นของเรา
E E = หรือ การส่งเสียง ดิ๊ด สองครั้ง เป็นการบอกว่าจบการสนทนา

จะเห็นได้ว่า รูปแบบการติดต่อหรือ QSO ของนักวิทยุสมัครเล่นในโหมด CW ก็ไม่ได้ต่างไปจากโหมดเสียงพูดปกตินัก โดยมากจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาณเรียกขาน ระดับสัญญาณที่รับ/ส่งได้ ข้อมูลสถานีของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นที่ตั้ง ชื่อผู้ควบคุมสถานี เครื่องรับส่ง สายอากาศ กำลังส่ง สภาพอากาศ และอื่นๆ ซึ่งหากสนิทสนมคุ้นเคยกันแล้ว อาจจะมีการพูดคุยสัพเพเหระทั่วไปเพิ่มขึ้นมาอีกก็ได้ เช่นเรื่องหมาแมวที่เลี้ยงไว้ เล่าเรื่องชีวิตประจำวัน หรือแม้แต่นินทา XYL ก็ตาม (อันนี้ผมทำบ่อย) หรือหากเป็นการแข่งขัน การสนทนาก็จะสั้นกว่านี้มาก เพื่อเป็นการแข่งกับเวลา
เพียงแต่สิ่งที่ต่างไปจากการ QSO ในโหมดเสียงพูดปกติก็คือ การสื่อสารในโหมด CW นั้น จะใช้ตัวย่อ หรือที่ฝรั่งเรียกว่า Abbreviation อยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการประหยัดเวลา และรักษาไขข้อของเรานั่นเอง (ผมเคยเคาะคุยกับ HS0DJU อยู่เกือบ 40 นาที เล่นเอาต้องนวดข้อมืออยู่พักใหญ่ทีเดียวครับ แต่อย่าถามนะครับ ว่าคุยอะไรกันบ้าง เดี๋ยวหัวแตก 55555)

ดังนั้น การที่เราจะสามารถเข้าใจการสนทนาของชาว CW Mode ได้ จำเป็นที่เราจะต้องศึกษาตัวย่อต่างๆ ที่ใช้ รวมถึงรูปแบบการสนทนาในโหมด CW ด้วย ซึ่งเท่าที่มีอยู่ในโพยนี้ จริงๆ ก็ครอบคลุมตัวย่อส่วนใหญ่ที่ใช้ประจำเกือบทั้งหมดแล้ว แต่หากต้องการทราบมากกว่านี้ ลองค้นหาในกูเกิ้ลด้วยคำว่า CW Abbreviation ได้เลยครับ

และเมื่อเราเห็นโครงสร้างของการสนทนาแล้ว แม้ว่าเราจะไม่สามารถจับข้อความได้ทุกตัวอักษร เพราะนักวิทยุสมัครเล่นแต่ละคนก็อาจจะใส่เครื่องประดับลงไปในข้อความของตัวเองต่างกันไป (เช่น QSL, FB, ALL CPI, SOLID CPI, ฯลฯ) แต่เนื้อหาหลักก็จะยังคงอยู่ในโครงสร้างลักษณะนี้ ซึ่งก็น่าจะทำให้เราสามารถตามเนื้อหาการสนทนาได้อยู่ และยิ่งเราฟังมากเท่าไหร่ ทักษะของเราก็จะยิ่งพัฒนามากขึ้นเท่านั้น ผมเองในตอนที่เริ่มฝึกแรกๆ อาศัยการเปิดคลิปจาก Youtube แล้วแกะตาม ก็ไม่สามารถแกะข้อความได้เท่าไหร่หากไม่มีซับไตเติ้ลขึ้นมาช่วย แต่เมื่อฝึกไปได้ระยะหนึ่ง ลองย้อนกลับไปดูคลิปเดิมอีกครั้ง ก็สามารถแกะข้อความได้มากขึ้นกว่าเดิม แม้จะยังไม่ 100% ก็ตาม

ในครั้งหน้า เราจะมาหัดคัดลายมือกัน เตรียมอุปกรณ์ของท่านไว้ให้พร้อม แล้วพบกันครับ
CU AGN DE E25JRP TU E E

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562

การติดต่อที่สมบูรณ์


โดย จิตรยุทธ จุณณะภาต (HS0DJU)

นักวิทยุสมัครเล่นทั่วไปเมื่อติดต่อกับเพื่อนท่านอื่นหนึ่งๆ เป็นประจำก็อาจจะไม่ได้ลงสมุดบันทึกการติดต่อหรือ log book (ซึ่งที่จริงแล้วก็ควรจะลงบันทึกทุกครั้งที่ทำได้นะครับ) อาจจะไม่ทราบหรือไม่เห็นความสำคัญของข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการลงบันทึกการติดต่อ แต่มีหลายก็รณีเช่น การแข่งขัน หรือ การติดต่อสถานีหายาก โดยเฉพาะสถานีที่อยู่ต่างประเทศ ที่เราต้องได้รับข้อมูลครบถ้วน จึงถือว่าการติดต่อนั้นสมบูรณ์สามารถที่จะลงในบันทึกการติดต่อได้  มาดูกันว่าข้อมูลที่ว่านี้มีอะไรบ้างจึงถือว่าการติดต่อนั้นสมบูรณ์

(1) call sign ของทั้งคู่
(2) report สัญญาณ ของทั้งคู่
(3) สิ่งแลกเปลี่ยน (ถ้ามี)
(4) ทั้งคู่ 73 กัน

สัญญาณเรียกขาน

ระหว่างการติดต่อ ถ้าอีกฝ่าย รับสัญญาณเรียกขานของเราผิดไป อย่าปล่อยให้ผิดไปอย่างนั้น พยายามแก้ให้ถูก  เมื่อถูกแล้วก็แจ้ง QSL (เคาะ QSL กลับไป กรณี CW)

ถ้าเขาว่าเรารับผิด ก็พยายามรับให้ถูก แล้วถามว่าถูกไหม กรณี ภาษาอังกฤษ ออกเสียง QSL โดยยกเสียงที่ตัว L สูงขึ้น จะแสดงถึงการถาม หรือเคาะ QSL? (QSL แล้วตามด้วยเครื่องหมายคำถาม) ถามไป

สิ่งแลกเปลี่ยน

ในการติดต่อทั่วไปอาจจะไม่ต้องมี สิ่งแลกเปลี่ยน แต่กรณีแข่งขัน ต้องมีอะไรสักอย่าง แลกเปลี่ยนกัน เช่น กริด อายุ ตัวย่อชื่อเมือง เป็นต้น
การคุยปกติ อาจถาม ชื่อ ที่อยู่ สายอากาศ เครื่องที่ใช้ กำลังส่ง ด้วยก็ได้ (ในกรณี CW เคาะคำหลักแล้วตามด้วยเครื่องหมายคำถาม เช่น OP? QTH? ANT? RIG? PWR?)  หรือไม่ถามก็ได้ ในกรณีปกติ (ไม่แข่ง) ถามแล้วฟังไม่ครบก็พอกล้อมแกล้มไปได้

73/QSL

การติดต่อที่สวยงามควร 73 ให้เรียบร้อย เพราะ 73 กัน เปรียบเหมือนการแสดงความ "พอใจในการติดต่อ" คือ รับสิ่งต่างๆ ที่จำเป็นได้ถูกต้อง (โดยเฉพาะ call sign) และส่งความปรารถนาดีต่อกัน  แต่ในหลายกรณี ถ้าเรารู้ว่ามีโอกาสที่สัญญาณจะจางหายได้ ระหว่างการติดต่อควร QSL (ยืนยันว่าถูกต้อง) ส่วนสำคัญในการติดต่อเสียก่อน (คือ call sign ของทั้งคู่ และ report สัญญาณ ของทั้งคู่สถานี)

เรารู้แล้วควรระวังอะไรบ้าง

การที่มีสถานีหนึ่ง เรียก CQ แล้วสมมติว่าเป็นสถานีหายาก (จะถูกเพื่อนๆ ในโลก "รุม" ติดต่อด้วย  กรณีนี้ถ้าสถานีนั้นกำลังติดต่อกับเพื่อนคนอื่นอยู่ และยังไม่ 73 กัน

"อย่า" เรียกซ้อนเข้าไป

การเรียกซ้อนเข้าไปแบบนั้นถือว่าเสียมารยาทมาก เพราะเขายังคุยไม่จบ ไม่ 73 ลงล้อกบุ้กยังไม่ได้ ให้รอจนเขา 73 กันเรียบร้อย และ คนเรียก CQ เรียก CQ ต่อก่อนนะครับ

ไว้คราวหน้า มีอะไรดีๆ จะเก็บมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับ
73 DE HS0DJU (จิตรยุทธ จุณณะภาต)

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมและประชุมชมรม ประจำเดือน ตุลาคม 2562


เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา สมาชิกชมรม The DXER Thailand และเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นทั่วไปและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนกับชมรมฯ  ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น. ที่บ้านของคุณนพดล (HS1ZHY) ซ.คลองหลวง 10 ข้างโรงกษาปณ์ ถ.พหลโยธิน รังสิต ปทุมธานี
กิจกรรม เริ่มเวลา 09:00 น. จนเสร็จสิ้นเมื่อประมาณ 18:00 น.
และประชุมชมรมในเวลา 18:00 - 19:00 น.

- - - สรุปภาพรวมกิจกรรม - - -
เพื่อนๆ มาถึงกันตั้งแต่เช้า
เอาสายอากาศที่เตรียมมา
ออกมาผูก โยง ตั้ง วัดปรับแต่งกัน
 
ชิ้นงานบางอย่างยังไม่เสร็จสมบูรณ์
ก็นำมาทำต่อ คุณเจตพล (E22MAL)
กำลังบัดกรีหม้อแปลงสำหรับสายอากาศ
ส่วนพี่ตู่นพดล (HS1ZHY) ก็บรรจง
พันหม้อแปลงที่พันไม่เสร็จสักที เพราะ
ไปวิทยากรเรื่องระบบดิจิตอลอยู่หลายเดือน
 
ทำกันเอง ใช้กันเอง ใช้งานได้ดีบ้าง
พอใช้ได้บ้าง ใช้ไม่ได้บ้างก็มีนะเอ้า
แต่ได้ความรู้เอาไปพัฒนาแน่นอน
 
คุณจีรพันธุ์ (HS1ZBT) และคุณเกรียงศักดิ์
(E24OJT) กำลังปรึกษากันเรื่องวิทยุสื่อสาร
ระบบดิจิตอล
 
อากาศร้อนเราก็ไม่หวั่น ก็เรามันพวก
ออกแดด สายอากาศเราต้องการพื้นที่
มากมาย เอ้าขึงจ้ะขึง

ขึงเสร็จแล้ว สูง 3-4 เมตรแค่นี้
รับเพื่อนต่างประเทศได้เหมือนกันนะ
 
ทางนี้ก็ขึงสายอากาศแบบป้อนปลาย
(Endfed) สารพัดความยาว
และหลายการออกแบบ มีอะไรเอามา
ทดสอบ ปรับแต่ง ให้หมด

"ผูกตรงนี้ล่ะนะ ไหวไหม"
คุณเจณณ์ (E22UOJ) ตะโกน
ถามเพื่อนที่ลากสายไปอีกฝั่งหนึ่ง
 
แดดกำลังดี ร้อนจังเลย
เอ้า ผูกๆ ไขๆ ต่อเข้าไป

กล่องหม้อแปลงสำหรับแปลง
อิมพิแดนซ์ให้เหมาะสมกับระบบ
ที่เราเรียกว่า Un-Un หรือ
Unbalance to Unbalance
Transformet นั่นเอง

มีหลายแบบเหลือเกิน เอ้า ต่อเข้าไป
เดี๋ยวมาวัดกัน คุณสิปปภาส (E24MTA)
กำลังต่อหม้อแปลง Un-Un ก่อนทดสอบ
 
ไหนๆ ดูหน่อย ใช้ได้ไหม
คุณศักดิ์รินทร์ (E29MFJ)
กำลังวัดไปลุ้นไป
 

คราวนี้ มีสายอากาศย่านความถี่
HF ขนาดเล็กๆ มาทดสอบ
หลายแบบ ให้ผลน่าประทับใจทีเดียว

พระเอกของการทดสอบสายอากาศ
ขนาดเล็กแบบแนวตั้ง (Vertical)
ที่ยาวรวมๆ แค่ 4 เมตร ก็คือ
เก้าอี้สีแดงตัวนี้ วันหน้าไปออก
ภาคสนาม ก็เอามันไปด้วยนะจ๊ะ


ช่วยกันวัด พี่หมอจีรกร (HS0EBS)
มาช่วยวัดสายอากาศจิ๋วทั้งหลายด้วย
ไหนดูซิ รับได้ชัดข้ามประเทศมา
แรงจริงๆ (น้องตี๋ E24MTA นะ ที่แรง
แค่เอามือจับสายอากาศ ก็รับได้แล้ว)
 
ทดสอบกันหน่อย ไม่ต้องไกลมาก
ประจวบคีรีขันธ์ HS7AP
ขอบคุณพี่โทนี่ (E21IZC) ด้วย
นะครับ ที่ทดสอบทั้งโฟนโหมด
(E20AE OP "ต่อ") และ CW
(HS0DJU OP "Aod") ด้วย
สายอากาศสูง 4-5 เมตรที่ปักไว้กับ
เก้าอี้สีแดงนี้ล่ะ (ที่จริง ยังทดสอบกับ
VK2BY (OP "Brad") ด้วย
ระดับสัญญาณ 45/55 อีกด้วย
 
หม้อแปลง Un-Un ขนาดเล็กจิ๋ว
ก็เอามาทดสอบด้วย ได้ผลน่าสนใจ
ใครอย่าแอบไปส่งแรงๆ ล่ะ เดี๋ยว
แกนจะทนไม่ไหวเสียก่อน เพราะ
เขาออกแบบมาให้ใช้กับ QRP นะ
 

หม้อแปลงแบบ Un-Un อีกตัวหนึ่ง
ที่คุณเจตพล (E22MAL) และ
คุณจิตรยุทธ (HS0DJU) นำแกน
ทอรอยด์จากคุณสิปปภาส (E24MTA)
ให้มาทดลองสร้างเป็นแบบ 9:1
สรุปคือเป็นอุปกรณ์รวมมิตร เลย

และเนื่องจากในเดือนตุลาคม เป็น
เดือนที่มีวันเกิดของเพื่อนในชมรม
หลายท่าน คุณมนนิภา (E25KGT)
จึงกรุงณาสั่งขนมเค้กแสนอร่อย
เป็นของขวัญวันเกิดให้เพื่อนๆ ด้วย
ขอบคุณนะคร๊าบ
 
และในเวลา 18:00-19:00 น.
เรามีการประชุมชมรมประจำเดือน
 
 
พบกันใหม่กับกิจกรรมประจำเดือน พฤศจิกายน นะครับ
ขอบคุณมากครับ จากเพื่อนๆ ชมรม The DXER Thailand (E20AE) 
73