วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562

ขอเชิญร่วมกิจกรรมและประชุมประจำเดือน กันยายน 2562


สมาชิกชมรม The DXER Thailand ขอเชิญเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นทั่วไป และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น. ที่บ้านของคุณนพดล (HS1ZHY) ซ.คลองหลวง 10 ข้างโรงกษาปณ์ ถ.พหลโยธิน รังสิต ปทุมธานี

กำหนดการ
กิจกรรม เริ่มเวลา 09:00 น. โดยประมาณ

1. เรียน/เล่น วิทยุสื่อสาร Icom IC-9700 และ IC-7300  โดยคุณจิตรยุทธ (HS0DJU)
2. แนะนำวิธีการใช้ เครื่องมือวัดและวิเคราะห์สายอากาศ Nano VNA โดยแขกรับเชิญ คุณฉกาจ รักขนาม (E21QJU) และคุณสิปปภาส (E24MTA)
3. ตั้งสถานี / สร้างสายอากาศ / ออกอากาศย่าน  HF โดยคุณจิตรยุทธ (HS0DJU) และคุณเจตพล (E22MAL)
4. Digital Work Shop สร้างประกอบ Hot Sport และ การตั้งค่าต่างๆ ให้ใช้งานกับระบบ DSTR DMR รวมถึง application ต่างๆ การบรรยาย เรื่องการ
update การเชื่อมโยงต่างๆของ Digital HAM Network โดยคุณนพดล (HS1ZHY) และคุณจีรพันธ์ (HS1ZBT)
5. ให้เพื่อนสมาชิก ทดลองออกอากาศในทุกย่านความถี่ และทุกโหมดที่นักวิทยุสมัครเล่นไทยได้รับอนุญาต ภายใต้การช่วยเหลือดูแลของนักวิทยุสมัครเล่นที่เหมาะสมกับย่านความถี่นั้นๆ

ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2562 เริ่มเวลา 17:00 น.

จึงขอเชิญเพื่อนๆ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ท่านที่สนใจ ติดต่อชมรม The DXER Thailand ได้ที่
- ความถี่ 144.9375MHz เรียกขานเพื่อนสมาชิกชมรม The DXER Thailand สัญญาณเรียกขาน E20AE
- ส่งข้อความถี่ Facebook Fanpage: E20AE
- แอพพลิเคชั่น Zello ค้นหาห้อง ชมรมวิทยุสมัครเล่น The DXER (E20AE)

แผนที่
http://e20ae.blogspot.com/p/blog-page_55.html
แล้วดูแผนที่ ที่ตั้งสถานีสำรองและทำกิจกรรมชมรม ซ.คลองหลวง 10
ในหน้าดังกล่าว

แล้วพบกันนะครับ

การสูญเสียกำลังในสายนำสัญญาณ (ตอนที่ 2)


ในบทความที่แล้ว (การสูญเสียกำลังในสาย​นำสัญญาณ (ตอนที่ 1)) เราได้ทราบว่าสายนำสัญญาณนั้นมีการสูญเสียพลังงานหรือกำลังของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มันส่งผ่านจากปลายข้างหนึ่งไปยังปลายอีกข้างหนึ่ง และรู้ว่าการสูญเสียนั้นมาจากส่วนใดบ้าง บาทคราวนี้เราจะมาดูว่าสายนำสัญญาณ ชนิดที่เราใช้กันบ่อยๆ ทีการสูญเสียเท่าใดและเราจะคำนวณมาได้อย่างไร

ธรรมชาติของการสูญเสียในสายนำสัญญาณกับความยาว

ถ้าเราวาดกราฟความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานที่เหลืออีกด้านหนึ่งของสายนำสัญญาณและความยาวของสายนำสัญญาณ เราจะเห็นเป็นเส้นโค้ง ตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1 พลังงานที่เหลือจาก
สายนำสัญญาณที่ความยาวต่างๆ

สาเหตุที่ ความสัมพันธ์นี้มีลักษณะเป็นเส้นโค้งเพราะการสูญเสียเป็นสัดส่วนของพลังงานตั้งต้นกับความยาวของสายนำสัญญาณ พลังงานจะลดลงเรื่อยๆ แต่เป็นไปไม่ได้ที่พลังงานจะลดลงจนเป็นศูนย์


วิดิโอ 1 ความสัมพันธ์ระหว่าง
พลังงานที่เหลือกับความยาว
ของสายนำสัญญาณเป็นเส้นโค้ง

การสูญเสียกำลังในสายนำสัญญาณชนิดต่างๆ

ตารางที่ 1 แสดงความสูญเสียในสายนำสัญญาณชนิดต่อความยาว 100 เมตร ซึ่งจะเห็นได้ว่าถ้าสายนำสัญญาณมีขนาดใหญ่ขึ้นการสูญเสียก็จะน้อยลง แต่เมื่อความถี่สูงขึ้นการสูญเสียจะมากขึ้น


ตารางที่ 1 การสูญเสียในสายนำสัญญาณ
แต่ละชนิดที่ความถี่ต่างๆ (MHz) 
ต่อความยาว 100 เมตร

ค่าที่เป็น dB คืออะไร

จากตัวเลขอัตราการสูญเสียกำลังในสายนำสัญญาณมักบอกเป็น dB ซึ่งเป็นวิธีบอกอย่างหนึ่ง  เพราะที่จริงจะบอกเป็นร้อยละหรือสัดส่วนก็ได้เหมือนกัน  ตัวเลขที่เป็น dB เป็นการเปรียบเทียบระหว่างกำลังไฟฟ้าขาเข้าที่ปลายด้านหนึ่งกับกำลังไฟฟ้าขาออกของสายนำสัญญาณที่ยาว 100 เมตร คำนวณได้ดังนี้

การสูญเสีย (Loss) = 10 log (กำลังขาเข้า / กำลังขาออก)

ตัวอย่างเช่น ถ้า กำลังขาเข้าคือ 10 วัตต์และขาออกเป็น 5 วัตต์ จะคำนวณการสูญเสียได้เป็น
Loss = 10 x log (10/5) = 3dB / ความยาว 100 เมตร

เราสรุปการสูญเสียในหน่วย dB และอัตราส่วน ได้ตามตารางที่ 2 ซึ่งจะเห็นว่าทุก 3 dB ที่เพิ่มขึ้นการสูญเสียจะมากขึ้น 2 เท่าตัว


ตารางที่ 2 การสูญเสียในหน่วย
dB และอัตราส่วนการสูญเสีย

การสูญเสียในสายนำสัญญาณที่ความยาวต่างๆ

แล้วถ้าสายนำสัญญาณยาวไม่พอดี 100 เมตรล่ะ เราจะคำนวณอย่างไร ถ้าเราคำนวณแบบเชิงเส้นจะค่อนข้างยุ่งยาก แต่ถ้าคำนวณแบบลอกการึธึมจะง่ายขึ้น (นี่คงเป็นเหตุผลหลักที่บอกความสูญเสียในหน่วย dB)

ตัวอย่างที่ 1
ถ้าสายนำสัญญาณยาวกว่า 100 เมตร
เช่น สายนำสัญญาณที่สูญเสีย 3dB/100 เมตร ยาว 150 เมตร จะสูญเสียเป็น
(150/100) x 3dB = 4.5dB
จากนั้น คำนวณการสูญเสีย
Loss = 10^(4.5/10)  = 2.818 เท่าตัว
( ^ คือเครื่องหมาย ยกกำลัง)
นั่นคือ ถ้าป้อนกำลังส่งเข้าที่ด้านหนี่งของสายนำสัญญาณ 10 วัตต์ จะได้กำลังขาออกเป็น 10/2.818 = 3.54 วัตต์

(ถ้าใช้เครื่องคิดเลข กดปุ่ม 10^x คือ anti-logarithmic ก็ได้ ดูวิดิโอ 2)


วิดิโอ 2 การใช้เครื่อง
คิดเลขเพื่อหา anti-log

ตัวอย่างที่ 2
สายนำสัญญาณที่สูญเสีย 4.5dB/100 เมตร ยาว 15 เมตร จะสูญเสียเป็น
(15/100) x 4.5 = 0.675dB
จากนั้น คำนวณการสูญเสีย
Loss = 10^(0.675/10)  = 1.168 เท่าตัว
นั่นคือ ถ้าป้อนกำลังส่งเข้าที่ด้านหนี่งของสายนำสัญญาณ 10 วัตต์ จะได้กำลังขาออกเป็น 10/1.168 = 8.56 วัตต์

หลังจากนี้ เพื่อนๆ ก็จะสามารถคำนวณการสูญเสียในสายนำสัญญาณได้ถูกต้องแล้วนะครับ พบกันใหม่ในบทความหน้านะครับ
73 DE HS0DJU (จิตรยุทธ จุณณะภาต)

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562

การสูญเสียกำลังในสาย​นำสัญญาณ (ตอนที่ 1)


ส่วนประกอบสำคัญหนึ่งในระบบวิทยุสื่อสารก็คือสายนำสัญญาณ สายนำสัญญาณมีหน้าที่นำสัญญาณไฟฟ้า ระหว่างสายอากาศกับเครื่องรับส่งวิทยุ รวมไปถึงเชื่อมโยงสัญญาณระหว่างอุปกรณ์วิทยุสื่อสารต่างๆ เข้าด้วยกัน

สิ่งที่อยู่ในสายน้ำสัญญาณก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีศักดาและกระแสไฟฟ้าอยู่บนตัวนำที่ใช้ทำสายนำสัญญาณนั้น  ขณะที่คลื่นเคลื่อนที่ไปบนสายนำสัญญาณที่มีตัวกลางระหว่างตัวนำเป็นฉนวนต่างๆ จะมีการสูญเสียกำลังเกิดขึ้น (ขนาดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเคลื่อนที่ไปในอากาศก็ยังมีการสูญเสียกำลังที่เรียกว่า free space loss)

ทำไมมีการสูญเสียกำลังในสายนำสัญญาณ

ในสายนำสัญญาณชนิดหนึ่งหนึ่งหรือเส้นหนึ่งหนึ่งจะมีการสูญเสียกำลังเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น
  • การสูญเสียเนื่องจากความต้านทานทางไฟฟ้าที่ใช้ทำสายนำสัญญาณนั้น (ซึ่งแบ่งออกเป็นความต้านทานทางไฟฟ้าของส่วนที่เป็นปลอกด้านนอกและที่เป็นแกนกลางของสายนำสัญญาณ)
  • การสูญเสียเนื่องจากคุณสมบัติทางกายภาพ (physics) ของฉนวนระหว่างตัวนำในสายนำสัญญาณ 

ภาพที่ 1 การสูญเสียในสายนำสัญญาณ
(α อ่านว่า แอลฟ่า, alpha) แบบ
แกนร่วม (coaxial cable) ประกอบ
ไปด้วยการสูญเสียที่เกิดจากส่วนต่างๆ


วิเคราะห์การสูญเสียให้ลึกขึ้น
  • การสูญเสียจากตัวนำ
ถ้าสังเกตภาพที่ 1 ให้ดี จะเห็นว่า เส้นสีแดงและสีเขียว ที่แสดงการสูญเสียจากตัวนำของสายนำสัญญาณ (copper loss) มีอัตราที่ต่างกันเมื่อความถี่สูงขึ้น  นั่นเพราะว่าที่ความถี่สูง กระแสไฟฟ้าจะวิ่งอยู่บริเวณตื้นๆ บนผิวของตัวนำเป็นเท่านั้น (ด้วยความลึกที่เรียกว่า skin depth มักเขียนแทนด้วยตัวอักษรกรีก δ อ่านว่า เดลต้า) ยิ่งความถี่สูงขึ้น กระแสจะวิ่งที่ความลึกน้อยลง (ตื้นขึ้น) แกนกลางของสายนำสัญญาณ มีพื้นที่ผิวน้อยกว่าส่วนปลอก (ชีลด์)  เมื่อความถี่สูงขึ้น พื้นที่หน้าตัดส่วนที่กระแสจะไหลได้ตรงแกนกลาง จึงน้อยกว่าที่ปลอก (ชีลด์)  แกนกลางจึงเกิด copper loss มากกว่าส่วนลงปลอกของสายนำสัญญาณ (แบบ coaxial) ดูรูปที่ 2
ภาพที่ 2 เมื่อเกิด Skin Effect พื้นที่
หน้าตัดที่กระแสไฟฟ้าวิ่งได้ที่แกนกลาง
(สีน้ำเงิน) จะน้อยกว่าที่ปลอกหรือชีลด์
(สีแดง) ของสายนำสัญญาณแบบแกนร่วม

  • การสูญเสียจากฉนวน
ส่วนการสูญเสียจากฉนวน (dielectric loss) เกิดจากการที่ฉนวนถูกกระทำด้วยความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ทำให้อิเล็กตรอนของวัสดุที่ทำฉนวน (วัสดุทุกชนิด มี โปรตรอน และ อิเล็กตรอน เพียงแต่ถ้ามันเคลื่อนที่ยากมาก ก็เป็นฉนวนไฟฟ้า) เปลี่ยนขั้วไปมาถี่มากในหนึ่งวินาที ทำให้แปลงพลังงานเป็นความร้อน กลายเป็นความสูญเสีย การสูญเสียจากส่วนฉนวนเริ่มที่ความถี่สูงระดับหนึ่ง และยิ่งสูญเสียมากขึ้นที่ความถี่สูงขึ้น

ภาพรวมของการสูญเสียในสายนำสัญญาณ

จากองค์ประกอบต่างๆ ทำให้เราพอจะสรุปนิสัยใจคอของการสูญเสียในสายนำสัญญาณได้ว่า
  1.  เมื่อความถี่สูงขึ้นการสูญเสียในสายนำสัญญาณจะสูงขึ้นตามไปด้วย (ซึ่งก็เหมือนกับการสูญเสียในอากาศหรือ free space ที่เมื่อความถี่สูงขึ้นการสูญเสียจะมากขึ้น)
  2. สายนำสัญญาณที่มีขนาดใหญ่กว่า มีลวดตัวนำขนาดใหญ่ มักจะมีการสูญเสียน้อยกว่าสายนำสัญญาณที่มีขนาดเล็กกว่า
  3. สายนำสัญญาณที่มีฉนวนลักษณะใกล้เคียงอากาศมากกว่า เช่น โฟม ที่มีรูปพรุนมากจะมีการสูญเสียน้อยกว่าสายนำสัญญาณที่มีฉนวนเป็นพลาสติก
ดังนั้น เมื่อเราทำงานกับความถี่ที่สูงขึ้น เช่น VHF หรือ UHF ก็มักจะต้องใช้สายนำสัญญาณขนาดใหญ่ มีการสูญเสียที่ความถี่สูงน้อย และราคาแพง โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราต้องการเดินสายนำสัญญาณในระยะทางที่ไกล

ในตอนต่อไป (การสูญเสียกำลังในสาย​นำสัญญาณ (ตอนที่ 2)) เราจะมาดูว่า สายนำสัญญาณแบบไหน สูญเสียเท่าไรกัน สำหรับคราวนี้ ต้องขอ
73 DE HS0DJU (จิตรยุทธ จุณณะภาต) ก่อนครับ พบกันในคราวหน้า ครับ

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมและประชุมชมรม ประจำเดือน สิงหาคม 2562


สมาชิกชมรม The DXER Thailand ขอเชิญเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นทั่วไป และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน สิงหาคม 2562 ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น. ที่บ้านของคุณนพดล (HS1ZHY) ซ.คลองหลวง 10 ข้างโรงกษาปณ์ ถ.พหลโยธิน รังสิต ปทุมธานี

กำหนดการ

กิจกรรม เริ่มเวลา 09:00 น. โดยประมาณ
- แนะนำการใช้  50KHz-900MHz NanoVNA Vector Network Analyzer HF VHF UHF Antenna Analyzer 2.8" TFT Screen โดยคุณตี๋ (E24MTA)
- สร้างสายอากาศย่าน  UHF แบบพกพา เพื่อรับสัญญานจาก ดาวเทียม โดยคุณตี๋ (E24MTA)
- สร้างสายอากาศ ย่าน VHF - Folded Dipole, Fork Antenna และ สายอากาศแบบต่างๆ โดย  อาตุ้ม (HS1DNG)
- การสร้าง HOT SPOT และ การลงโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้กับ HOT SPOT ในการติดต่อสื่อสารบน ระบบ DSTAR , DMR  - โดย HS1ZBT , HS1ZHY
- นำเสนอรูปแบบของจอแสดงผล Nextion , TJC ที่ใช้เชื่อมต่อกับ HOT SPOT  โดยพี่ตู่ (HS1ZHY)
- นำเสนอเครื่อง POC หลากหลายรุ่น ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารผ่าน โปรแกรม Zello และ Teamspeak 3 โดย HS1ZHY
- ความรู้พื้นฐานในการใช้ Smith Chart  โดยคุณอ๊อด (HS0DJU)
- พูดคุยเรื่องทั่วไปในกิจการวิทยุสมัครเล่น และ Update อุปกรณ์ใหม่ๆ 

ประชุมประจำเดือน สิงหาคม  2562 เริ่มเวลาประมาณ 17:00 น.
- ความคืบหน้าการขอต่ออายุใบอนุญาตชมรม
- การเดินทาง DX จ.ชุมพร
- กิจกรรม Field Day
- เรื่องอื่นๆ

จึงขอเชิญเพื่อนๆ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ท่านที่สนใจ ติดต่อชมรม The DXER Thailand ได้ที่
- ความถี่ 144.9375MHz เรียกขานเพื่อนสมาชิกชมรม The DXER Thailand สัญญาณเรียกขาน E20AE
- ส่งข้อความถี่ Facebook Fanpage: E20AE
- แอพพลิเคชั่น Zello ค้นหาห้อง ชมรมวิทยุสมัครเล่น The DXER (E20AE)

- - - - สรุปภาพรวมกิจกรรม - - - -


แล้วพบกันใหม่ ในกิจกรรมเดือน กันยายน 2562 นะครับ


วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมและประชุมชมรม ประจำเดือน กรกฎาคม 2562


สมาชิกชมรม The DXER Thailand เพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นทั่วไป และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น. ที่บ้านของคุณนพดล (HS1ZHY) ซ.คลองหลวง 10 ข้างโรงกษาปณ์ ถ.พหลโยธิน รังสิต ปทุมธานี

กำหนดการ

กิจกรรม เริ่มเวลา 09:00 น. โดยประมาณ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดาวเทียม (e24mta)
- การลงโปรแกรมติดตามดาวเทียม (ใครต้องการลง เอา Notebook Computer มาด้วย) (e24mta)
- สร้าง ซ่อม ปรับแต่ง สารพัดสายอากาศ (hs1dng)
- การใช้งานจอภาพ TJC (hs5blo, hs1zbt)
- ปรับแต่งวิทยุระบบดิจิตอล DSTAR DMR (hs1zhy, hs1zbt)
- ทดลองและทดสอบสายอากาศย่านความถี่ 70 cm เพื่อเตรียมใช้งานกับดาวเทียม (hs0dju)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Linear Transponder (hs0dju)
- การโคจรของดาวเทียม (ดาวเทียมโคจรได้อย่างไร) (hs0dju)
- Diplexer และ Duplexer เหมือนหรือต่างกันอย่างไร (hs0dju)
- Q&A สำหรับผู้จะสอบ “ขั้นกลางไทย” (hs0dju, e22mal)

ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2562 เริ่มเวลา 17:00 น.
- ความคืบหน้าการขอต่ออายุใบอนุญาตชมรม
- การเตรียมตัวร่วมแข่งขัน CQWW VHF
- Field Day
- เรื่องอื่นๆ

จึงขอเชิญเพื่อนๆ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ท่านที่สนใจ ติดต่อชมรม The DXER Thailand ได้ที่
- ความถี่ 144.9375MHz เรียกขานเพื่อนสมาชิกชมรม The DXER Thailand สัญญาณเรียกขาน E20AE
- ส่งข้อความถี่ Facebook Fanpage: E20AE
- แอพพลิเคชั่น Zello ค้นหาห้อง ชมรมวิทยุสมัครเล่น The DXER (E20AE)

--- สรุปภาพรวมกิจกรรม ---
ช่วงเช้า เวลา 8 โมง เพื่อนๆ พี่ๆ
ไปรวมตัวกันที่บ้านของน้องบุษบา
(E24YJQ) เพื่อจัดการกับเสา
อากาศที่โค้งงอเพราะแรงลม
 
อาตุ้ม (HS1DNG) คุณธนัช (E23PBE)
และพี่เว้ง (E22QNR) กำลังช่วยกันตัด
ส่วนของท่อน้ำเหล็กท่อนที่โค้งงอออก
และติดตั้งสายอากาศทั้งชุดกลับเข้าที่
โดยรวมแม้ความสูงลดลงบ้าง แต่
แข็งแรงขึ้นมาก น่าจะทนลมไปได้อีกนาน
 
ส่วนหนึ่งของเพื่อนที่มาร่วมกิจกรรม
ที่บ้านของคุณนพดล (HS1ZHY)
ตั้งแต่เช้า
 
ปรับแต่งวิทยุระบบดิจิตอล
กันอย่างสนุกสนาน มีกล่องใส่
hotspot สวยๆ มาเล่นกันด้วย
คุณชิน (ธนัช E23PBE) กำลัง
ขมักเขม้นกับการ ตัด เจาะ บัดกรี
 


กลุ่มนี้ก็ดิจิตอลกันอีก
 
สายอาากศสองย่านความถี่ ได้รับ
ความเอื้อเฟ้อจากพี่ประสิทธิ์ (HS1BFR)
แห่ง "Clubstation"
 
พี่หมอ จีรกร (HS0EBS)
กำลังจิ้มเครื่องคิดเลข สร้างแบบ
สายอากาศแบบ Helical สำหรับ
ย่านความถี่ VHF
 ทำจนเสร็จก็นำมาวัดค่าอิมพิแดนซ
ก่อนทำการทดสอบจริงต่อไป
 

จากนั้นก็นำมาทดสอบการใช้งาน
กลางสนาม ค่อยมีพื้นที่ให้เล่นกันหน่อย
 
 
 

คุณเจตพล (E22MAL) และคุณ
จิตรยุทธ (HS0DJU) ช่วยกันทดสอบ
สายอากาศย่าน UHF ที่สร้างขึ้น
 

เพื่อนๆ กำลังทดลองรับสัญญาณจาก
ดาวเทียมวิทยุสมัครเล่นกันอย่างสนุกสนาน
 
วิดิโอ เพื่อนๆ กำลังรับสัญญาณ
จากดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น

เพื่อนๆ ตั้งใจฟังเรื่องวิชาการ
เกี่ยวกับการโคจรของดาวเทียม
การทำงานของทรานสปอนเดอร์
ไดเพล็กเซอร์และดูเพล็กเซอร์
โดยคุณจิตรยุทธ (HS0DJU)
คุณสิปปภาพ (E24MTA) บรรยาย
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค้นหาดาวเทียม
แอบนั่งหลับไปหลายรอบ
น้องกิ๊ก บุษบา (E24YJQ)
ถูกบังคับให้นั่งฟังรหัสมอร์ส
เห็นเขียนได้ครบ คงไม่แอบหลับมั้ง
 


จนเย็นแล้ว เพื่อนๆ ก็ยังอยู่ทำ
กิจกรรมกันอย่างหนาแน่น
 เพื่อนๆ ร่วมกันประชุมประจำเดือน
ของชมรม The DXer Thailand

จากนั้นชมรมทำการทดสอบสัญญาณประจำสัปดาห์ โดยมีน้องกิ๊ก บุษบา (E24YJQ) ทำหน้าที่เป็น Net Operator
แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมคราวหน้านะครับ
73 DE HS0DJU (จิตรยุทธ จุณณะภาต) with the group The DXER Thailand