การสมัครสมาชิก

การสมัครสมาชิกชมรม E20AE


ไม่ว่าท่านจะเป็นนักวิทยุสมัครเล่นขั้นใด ของไทยหรือต่างประเทศ หรือแม้แต่ไม่ได้เป็นนักวิทยุ แต่ขอให้มีใจรักและสนใจในกิจการ มีความพร้อมในการเสียสละช่วยเหลือประเทศชาติ <วัตถุประสงค์ของชมรม> ท่านก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกของชมรมได้

ขั้นตอนการสร้างใบสมัครด้วยตัวท่านเอง
  1. คลิกซ้ายที่ภาพด้านบน
  2. คลิกขวา > save picture as
  3. เลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บภาพ
  4. ตรวจชื่อไฟล์ E20AE-application form.jpg
  5. คลิก Save
  6. พิมพ์ไฟล์ภาพใบสมัครออกทางเครื่องพิมพ์
  7. กรอกใบสมัคร ติดรูปถ่าย
  8. ถ่ายภาพบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น (ถ้ามี)
  9. ส่ง 7 และ 8 (ถ้ามี) มายัง
คุณนพดล เต็มกมลรัตน์ (HS1ZHY)
99/514 หมู่2 ซอยคลองหลวง10
ถนน พหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัด ปทุมธานี 12120