วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การใช้งานระบบ DSTAR ผ่านคอมพิวเตอร์ (ตอนที่ 2)


สวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆ หลังจากที่เราได้พูดเรื่องความเป็นไปได้ใน การใช้งานระบบ DSTAR โดยไม่มีเครื่องวิทยุ ไปแล้วใน ตอนที่ 1 คราวนี้เรามาพูดให้ละเอียดขึ้นว่า หลังจากที่ได้ทั้งตัวอุปกรณ์คือ ThumbDV มาแล้ว เราจะทำอย่างไรกับมันต่อไป

การใช้งาน ThumbDV ผ่านโปรแกรม BlueDV

ผู้เขียนขอแยกบทความนี้ออกเป็น 2 ตอนนี้โดยในตอนแรกนี้จะกล่าวถึงการใช้งาน BlueDV และใช้งานเชื่อมต่อ ตรงกับ PC ผ่าน Port USB และ Smart Phone (Android) ผ่านสาย OTG อีกตอนหนึ่งจะกล่าวถึงการใช้งานแบบ AMBE ไม่ใช้สายต่อ OTG และช่อง USB

การเชื่อมต่อ PC ผ่าน Port USB

ในการเชื่อมต่อ แบบนี้แนะนำให้ใช้ Windows 7 ขึ้นไป และ อาจต้องมีการติดตั้ง Driver จาก FTDI Driver ในกรณีที่ Windows ตรวจไม่พบ ThumbDV ว่าเป็น COM Port ตามคำแนะนำใน ลิงค์ด้านล่าง
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/InstallGuides.htm
 
ก่อนลง Driver / Unknown Device
 
หลังลง Driver ตรวจพบ COM port
 
เชื่อมต่อ ThumbDV ผ่าน USB Port เครื่องคอมพิวเตอร์
 
การเชื่อมต่อ Smart Phone (Android) ผ่าน สาย OTG

แน่นอนว่าเครื่อง Smart Phone นั้นต้องรองรับการเชื่อมต่อผ่าน OTG ซึ่งจะมีระบุในสเปกเครื่องอยู่แล้ว หากไม่ทราบจริงๆ มีวิธีทดลองง่ายๆ คือ หาสาย OTG มา แล้วต่อ Smart Phone อีกด้านต่อ  Mouse USB หรือ Flash Drive หากเครื่องรองรับ OTG จะปรากฏ Drive ขึ้นมาหรือ ลูกศรเลื่อนบนจอเวลาลาก Mouse

สาย OTG
 
ลักษณะ ของ Port

การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งค่า บนเครื่องคอมพิวเตอร์

ระบบปฎิบัติการตั้งแต่ Windows 7 หรือใหม่กว่า ให้ Download โปรแกรม Blue DV
ที่ http://software.pa7lim.nl/BlueDV/BETA/Windows/
โดยดาวน์โหลด Version ล่าสุด จากนั้น unzip ไฟล์และทำการติดตั้ง


การตั้งค่า BlueDV บน Windows

1. ทำตามขั้นตอนเหมือนติดตั้ง Software ปกติทั่วไป

 
 
2. หลังจากลงโปรแกรม ให้เข้า เมนู Setup ตามรูป
 
 

 
ก่อนตั้งค่ากลับไปตรวจสอบ COM Port ที่ Device Manager ที่ ThumbDV สร้างไว้ อีกครั้งพร้อมบันทึกค่า
 
3. ตั้งค่า
 
Your Call : Call Sign ท่านเอง ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ DSTAR และได้รับการอนุมัติแล้ว
Serial Port Radio : ค่า COM ที่บันทึกไว้
RX/TX Color : ควรตั้งไว้เพื่อบ่งบอก สี สถานะการรับ และ ส่ง
DSTAR : ใส่ Module ปกติใช้ C ส่วน Default Reflector ใส่หรือไม่ก็ได้ แต่ในที่นี้ผมให้ connect อัตโนมัติใน Reflector ที่นักวิทยุสมัครเล่นไทยใช้งานกัน

ส่วนการตั้งค่า DMR ส่วนของ ID ก็ต้องลงทะเบียนเพื่อขอ DMR ID เช่นกัน
AMBE : ให้เลือก Use AMBE (ThumbDV/DV3000) Serial Port เลือก COM Port บันทึกไว้ก่อนหน้า
Baud rate เลือกตามภาพ หากใช้งานมีปัญหาให้ลองปรับค่าลง เพื่อลดความเร็วในการติดต่อ ThumbDV
 


จากนั้นกด  Save
 
4. จากนั้นมาตั้งค่า ลำโพงและไมโครโฟน ที่ เมนู AMBE เพื่อกำหนดอุปกรณ์ที่ออกเสียงและรับเสียงพูด
 

 
5. เลื่อน Soft Toggle Switch ที่ Serial ไปทางขวา รอสักครู่ หน้าจอหลักตรง Firmware จะปรากฏ AMBE300R แสดงว่าการเชื่อมต่อกับ ThumbDV สำเร็จเรียบร้อย ดังรูปด้านล่าง
 

 
6. เลื่อน Soft Toggle Switch ที่ DSTAR ไปทางขวา จากนั้นรอสักครู่ จะมีเสียงภาษาอังกฤษ แจ้งว่า “ Linked REF 087C” พร้อมๆกับสังเกตเห็น LED บน ThumbDV เขียวและแดงกระพริบถี่ๆรัวๆ จนหมดเสียงพูด หรือในบางครั้งหากมีผู้ใช้งานอยู่บน Reflector นั้น เราจะได้ยินเสียงสนทนาเลยทันที
 

 
7. เมื่อต้องการสนทนา เลื่อน Soft Toggle Switch ที่ AMBE3000 ไปทางขวา ในที่นี้ตามรูปด้านล่างผู้เขียน ใช้ช่อง REF087E ซึ่งเป็นช่องใช้ทดสอบเสียงตัวเอง เพื่อทดสอบไมค์และลำโพง

หลังการพูดข้อความทดสอบ ให้เลื่อน Soft Toggle Switch กลับ จากนั้นรอสักครู่จะได้ยินเสียงตัวท่านเอง เป็นอันเสร็จสิ้น7. เมื่อต้องการสนทนา เลื่อน Soft Toggle Switch กลับ จากนั้นรอสักครู่จะได้ยินเสียงตัวท่านเอง เป็นอันเสร็จสิ้น
 

 
 
การติดตั้งโปรแกรมและการตั้งค่า บน Smart Phone (Android)

ติดตั้งโปรแกรม
 
1. เข้า Google Play Store ค้นหา BlueDV ให้เลือก BlueDV AMBE และทำการติดตั้ง
 

2. เปิดโปรแกรม BlueDVAMBE
 

 
3. ทำการอนุมัติการเข้าถึงอุปกรณ์ของ BlueDV
 


 
4. ให้ทำการตั้งค่า ก่อนโดย กด SETUP
 

 
ใส่ CallSign ที่ท่านลงทะเบียนแล้ว
 

 
Device : เลือก OTG
TX/RX colors :  เลื่อนไปทางขวาเพื่อแสดงสีสถานะการรับ ส่ง
จากนั้นเลือก SUBMIT
 
 
5. เชื่อมต่อ ThumbDV ผ่าน OTG ที่ Port ของเครื่อง จากนั้นเลื่อนปุ่ม CON ไปทางขวา รอสักครู่จะปรากฏหน้าจอให้อนุญาตการใช้ USB ให้ เลือก “Use by default ….” และ OK

 
 

6. จากนั้นรอสักครู่ เครื่องจะแจ้ง USB Ready และ ด้านล่างจะพบข้อความ “OTG CONNECTED”
 

 
7. จากนั้นเลือก reflector ที่ต้องการ แตะปุ่ม โทรออก สีเขียว 
 

เพื่อทำการ Link8.กดปุ่ม X สีแดง


เพื่อ Unlink9. สีของจอแสดงสถานะ การรับ Rx สีเขีว และ ส่ง Tx สีแดง ในตัวอย่างนี้ผมทำ Echo Test ที่ REF087E

 
 

ขอให้เพื่อนๆสนุกกับการใช้งานและหวังว่าคงได้ไอเดียนำไปใช้งานนะครับ ตอนต่อไปจะกล่าวถึงกรณีไม่ต่อสาย OTG ไม่ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่าน USB แต่จะทำเป็น AMBE Server

แล้วพบกันในตอนหน้า ตอนที่ 3 ครับ
73 สิปปภาส นิพนธ์กิจ (E24MTA) 

เครดิต :
http://www.pa7lim.nl/about/ PA7LIM ผู้พัฒนาโปรแกรม BlueDV
http://nwdigitalradio.com North West Digital Radio ผู้ผลิต ThumbDV