วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

ชมรม The DXer ร่วมรายการ Thailand Field Day 2018


ในการเป็นนักวิทยุสมัครเล่น นอกจากมีความสนใจในวิทยาการด้านการสื่อสารต่างๆ แล้ว ยังมีอีกหน้าที่หนึ่งคือการเป็นข่ายสื่อสารสำรองในยามฉุกเฉิน เมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ ในต่างประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องเหล่านี้เป็นประจำ โดยให้นักวิทยุสมัครเล่นทดลองตั้งสถานีฉุกเฉิน ทดลองใช้อุปกรณ์เท่าที่มี เท่าที่จะขนส่ง จัดหา พกพา ได้ในยามคับขัน ซึ่งบางครั้งก็รวมไปถึงการจัดเตรียมแหล่งพลังงานที่ไม่ได้มาจากไฟฟ้าที่แจกจ่ายตามบ้านเรือนตามปกติด้วย อาจจะเป็นแบตเตอรี่ รถยนต์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แผงพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น จากนั้นก็ทำการทดสอบ ทดลองว่าสามารถติดต่อกับสถานีใดได้บ้าง ลง log book ไว้แล้วทำการแลกเปลี่ยนกัน

ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการจัด Field Day (วันภาคสนาม) นี้เป็นประจำทุกปีในปลายสัปดาห์ที่ 4ของเดือนมิถุนายน ตั้งแต่เวลา 18:00 ของวันเสาร์จนถึง 20:59 (UTC) ของวันอาทิตย์ โดยในประเทศสหรัฐอเมริกานั้น Field Day หรือวันภาคสนามไม่ได้มีลักษณะเป็นการจัดการแข่งขันแต่อย่างใด คือไม่ได้มีรางวัลใดๆ ให้ (ดูรูปที่ 1) และในระหว่างที่มีงาน “วันภาคสนาม” นี้ นอกจากการใช้วิทยุเพื่อติดต่อสื่อสารแล้วก็อาจจะมีการท่องเที่ยว แค้มปิ้ง ตั้งเตาย่างบาร์บีคิว กันไปตามความชอบของนักวิทยุอีกด้วย  นอกจากในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยังมีการจัดการเช่นนี้ในประเทศอื่นๆ เช่น อังกฤษ เยอรมัน และประเทศอื่นๆ อีกด้วย
รูปที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ Field Day 
ที่จัดในประเทศสหรัฐอเมริกา อ้างอิงจาก


สำหรับในประเทศไทย ในหลายโอกาสเราก็มีการจัดงานเช่นนี้เช่นกัน โดยในปี 2561 นี้ทางนิตยสาร 100 วัตต์ ก็เป็นเจ้าภาพในการจัด และถือโอกาสให้นักวิทยุได้ส่งผลการติดต่อกับเพื่อนๆ เข้าไปเพื่อร่วมสนุกรับรางวัลด้วย โดยการแข่งขันเริ่มเวลา 12:00 น. ของวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 12:00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 และแบ่งออกเป็นหลายคลาส (ดูรายละเอียดในนิตยสาร 100 วัตต์ ฉบับที่ 171 ธันวาคม 2560)

ในครั้งนี้ ชมรม The DXer  จะเข้าร่วมการทดสอบเตรียมความพร้อม (และแข่งขัน) ด้วยในคลาส G (Clubstation, multi-operator, QRO) โดยตั้งสถานีที่บริเวณ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ใช้สัญญาณเรียกขาน E20AE ตำแหน่งกริด OK04- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

บรรยากาศระหว่างการแข่งขัน
 
 
 
 
 


 
 
 
 
สมาชิกของชมรมจำนวน 8 ท่าน (ตามการสมัครใน class G) ได้ร่วมกันติดต่อเพื่อนนักวิทยุได้เป็นจำนวนมาก ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน ต้องขอขอบคุณผู้จัดงานและเพื่อนๆ ท่านอื่นทั้งที่ร่วมและไม่ได้ร่วมแข่งขัน แล้วพบกันใหม่ในคราวต่อไปนะครับ
 

QRU 73
HS0DJU / KG5BEJ (จิตรยุทธ จุณณะภาต)