วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561

สังสรรค์ปีใหม่และประชุมประจำเดือน มกราคม 2561


ขอเรียนเชิญสมาชิกและผู้สนใจร่วมทำกิจกรรมและร่วมสังสรรค์เทศกาลขึ้นปีใหม่ 2561 และประชุมชมรม The DXer (E20AE) ประจำเดือน ในวันที่ 20 มกราคม 2561 ที่บ้านของ HS1ZHY (คุณนพดล เต็มกมลรัตน์) ซอยคลองหลวง 10 (ซอยข้างโรงกษาปณ์) ถ.พหลโยธิน รังสิต ปทุมธานี

โดยในวันดังกล่าวก็จะมีกิจกรรมดังนี้

(1) กิจกรรม เริ่มตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป
- ช่วยกันเขียน QSL card ของชมรม เพื่อส่งให้กับเพื่อนนักวิทยุต่างประเทศ
- ทดสอบเครื่องมือสื่อสารและสายอากาศตามอัธยาศัย
- แสดงและทดสอบฟิลเตอร์ (crystal filter) สำหรับวิทยุสื่อสาร (CW)
- ทดสอบการออกอากาศในย่านความถี่ HF/VHF
- เย็น: ทดสอบสัญญาณประจำสัปดาห์ทางความถี่ 144.9375 MHz

(2) วิชาการ เริ่มตั้งแต่เวลา 14:00 น. โดยประมาณ
- เล่าเรื่อง Crystal filter (ควบคู่กับกิจกรรมแสดงและทดสอบ Crystal Filter)
- เล่าเรื่อง มอร์ส (ภาษามอร์ส ตัวย่อ ฟอร์แมท สัญญลักษณ์) 
- DSTAR คืออะไร และการใช้งาน
- การ set ค่าต่างๆของ Echo Link

(3) ประชุมและสังสรรค์ เริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 น. โดยประมาณ
- วางแผนกิจกรรมในปี 2561
- การเตรียมตัวต่อใบอนุญาตชมรมปี 2561
- รับประทานอาหารร่วมกันเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2561
- จับฉลากของขวัญ

จึงขอเชิญสมาชิกชมรม และเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เหมือนเช่นเคย
สำหรับเพื่อนนักวิทยุชมรมอื่น ที่ต้องการร่วมกิจกรรม เรายินดีเป็นอย่างยิ่ง สามารถติดต่อเรียกขาน "เพื่อนสมาชิก E20AE" ได้ที่ความถี่ 144.9375MHz หรือ Facebook fan page ค้นหาคำว่า E20AE // ขอบคุณครับ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สรุปกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่และประชุมประจำเดือน มกราคม 2561
20 ม.ค. 2561

กิจกรรม
- ตรวจสอบเครื่องวิทยุสื่อสารเบื้องต้น
- ตัดท่อทองแดงเพื่อเตรียมตัวทำ Broadband Balun
- จัดทำสายอากาศ Folded Dipole แบบ "ไร้เลื่อย" สำหรับเป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้โชคดี
- ทดสอบการออกอากาศในย่านความถี่ HF (Phone/CW)
- จับสลากของขวัญ และ ของแจกที่เพื่อนๆ นำมาให้กันและกัน
- ประชุมชมรม และ รับประทานอาหารร่วมกัน

ภาพบรรยากาศของกิจกรรม
 

 แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งต่อไปนะครับ
HS0DJU / KG5BEJ