วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

กิจกรรมและประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมและประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ขอเรียนเชิญสมาชิกและผู้สนใจร่วมทำกิจกรรมและประชุมชมรม The DXer (E20AE) ประจำเดือน ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ที่บ้านของ HS1ZHY (คุณนพดล เต็มกมลรัตน์) ซอยคลองหลวง 10 (ซอยข้างโรงกษาปณ์) ถ.พหลโยธิน รังสิต ปทุมธานี

โดยในวันดังกล่าวก็จะมีกิจกรรมดังนี้

(1) กิจกรรมและวิชาการ เริ่มตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป
- เรื่องเล่าเกี่ยวกับ "อันอันข้าวต้มมัด" โดยคุณเลิศฤทธิ์ สงวนชม HS2AAW
- โครงการสร้างอุปกรณ์เครื่องมือวัดและรายงานผลด้วย Arduino โดยคุณชัยยุทธ ชาโญพงษ์ HS5BLO
- ตรวจสอบ/แก้ไขการรบกวนของสถานีรถมอเตอร์ไซค์ของน้องกิ้ก E24YJQ
- ทดลองสร้างสายอากาศ Doublet โดยใช้สายนำสัญญาณ Ladder Line 450 ohm และ บาลัน 4:1 เอื้อเฟื้อสาย Ladder Line โดยพี่จอห์น พ.อ. นริศรา เชาวนาศัย HS1CHB
- เล่าเรื่อง Crystal filter (ควบคู่กับกิจกรรมแสดงและทดสอบ Crystal Filter) โดยคุณจิตรยุทธ จุณณะภาต HS0DJU
- เล่าเรื่อง DSTAR และการใช้งาน
- การ set ค่าต่างๆของ Echo Link
- ทดสอบเครื่องมือสื่อสารและสายอากาศ และทดลองออกอากาศในย่านความถี่ HF/VHF ตามอัธยาศัย
- 19:00น. ทดสอบสัญญาณประจำสัปดาห์ทางความถี่ 144.9375 MHz

(2) ประชุมและสังสรรค์ เริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 น. โดยประมาณ
- วางแผนกิจกรรมในปี 2561
- การเตรียมตัวต่อใบอนุญาตชมรมปี 2561
- สรุปผลการร่วมงาน Field Day และติดตามส่ง QSL card ให้เพื่อนที่ต้องการ
- เรื่องการแข่งขัน CQWW WPX SSB test 24-25 March 2018
- เสวนาเรื่องเตรียมเดินทาง DX ในครั้งต่อไป

จึงขอเชิญสมาชิกชมรม และเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เหมือนเช่นเคย
สำหรับเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นรายบุคคลทั่วไป หรือชมรมอื่น ที่ต้องการร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อเรียกขาน "เพื่อนสมาชิก E20AE" ได้ที่ความถี่ 144.9375MHz หรือ Inbox ได้ที่ www.facebook.com/e20ae/ ขอบคุณครับ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สรุปกิจกรรมและประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
 17 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรม

- คุณเลิศฤทธิ์ สงวนชม HS2AAW ทำการวัดและทดสอบ "อันอันข้าวต้มมัด"
- คุณชัยยุทธ ชาโญพงษ์ HS5BLO สอนการสร้างอุปกรณ์เครื่องมือวัดและรายงานผลด้วย Arduino
- ตรวจสอบการรบกวนของสถานีรถมอเตอร์ไซค์ของน้องกิ้ก E24YJQ และพบว่าการรบกวนไม่ได้มาจากสายไฟเลี้ยง จะทำการแก้ไขในโอกาสต่อไป
- พี่จอห์น พ.อ. นริศรา เชาวนาศัย HS1CHB นำสายนำสัญญาณ ladder line 450 ohm จำนวนมากมาที่ชมรมเพื่อตัดแบ่งให้กับน้องๆ และส่วนหนึ่งก็ใช้ทดลองสร้างสายอากาศแบบ doublet และทำการทดสอบ สามารถติดต่อกับสถานีต่างประเทศได้ เช่น ฟิลลิปินส์
- ทดลองสายอากาศ G5RV โดยคุณ ธนัช พุทธอรุณ E23PBE และ คุณจิตรยุทธ จุณณะภาต HS0DJU
- คุณเจตพล ดิษทับ E22MAL นำสายอากาศและ un-un แบบ 9:1 และ 64:1 มาวัดอิมพิแดนซ์
- คุณสิปปภาส นิพนธ์กิจ E24MTA แสดงการปรับตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งานในโหมดดิจิตอลกับเครื่องรับส่งวิทยุ
- อาตุ้ม คุณพลายณรงค์ แก้วสถิตย์ HS1DNG สร้างสายอากาศแบบโฟลเด็ดไดโพลในแบบของตนเอง โดยให้น้องโอ๊ต ปัทมาสน์ พลอยสวัสดิ์ E24RBU ทดลองดัดห่วงเพิ่มเติม
- คุณจิตรยุทธ จุณณะภาต HS0DJU แสดงวิธีการปรับตั้งเครื่องมือวิเคราะห์สายอากาศ RIG Expert ก่อนการวัด และทำการวัดทดสอบโฟลเด็ดไดโพลที่ดัดขึ้น ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของอิมพิแดนซ์เมื่อทำการติดตั้งเข้ากับเสาหลัง (mast)
- พี่ขวัญ คุณบัญชา จงศรีวัฒนาพร E21SP นำคันเคาะมอร์สที่มีปัญหามาซ่อมแซม ซึ่งสามารถจัดการให้กลับมาใช้งานได้โดยเรียบร้อย
- 19:00-19:45น. ทดสอบสัญญาณประจำสัปดาห์ทางความถี่ 144.9375 MHz
- เล่าเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยรหัสมอร์ส โดย HS0DJU และ E22MAL

สรุปการประชุมชมรม

1) สรุปผลกิจกรรมการแข่งขัน Thailand Field Day
2) เราจะเริ่มเตรียมการขอใบอนุญาตสำหรับปีหน้า โดยส่งผ่าน RAST เป็นหลัก
3) กิจกรรมสำหรับปีหน้า เราพร้อมทำเมื่อมีผู้ร้องขอและสามารถทำได้ โดยไม่คิดค่าดำเนินการ เพียงแต่ต้องการสถานที่ ไฟฟ้า โต๊ะเก้าอี้ เท่านั้น และหากมีของแจกแก่ผู้เข้าชมอาจจะให้ผู้จัดช่วยสนับสนุนในส่วนนั้น
4) วางแผนการเดินทางเพื่อทดสอบสัญญาณทางไกล โดยมีสถานที่ให้เลือก 2-3 ตำแหน่ง
5) ออกความคิดเห็นเกี่ยวกับการแข่งขันนานาชาติ (HF) ที่กำลังจะมาถึง รวมทั้ง
CQ WW WPX Contest, SSB ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2561ด้วย
6) พิจารณาเรื่องโครงงานการออกแบบ สร้าง สายอากาศ และอุปกรณ์ควบสำหรับระบบสื่อสาร

 รับประทานอาหารร่วมกัน