วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2559

สมาชิกชมรม The DXer สอบ US Licence

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา เพื่อนสมาชิกของเราได้เข้าสอบเพื่อรับใบรับรองความรู้ในกิจการวิทยุสมัครเล่นของสหรัฐอเมริกา (CSCE - Certificate of Successful of Completion Examination)

งานนี้ต้องขอขอบคุณ สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (RAST) และเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่เป็นกรรมการคุมสอบอาสาสมัคร (VE - Voluntary Examiner) รวมทั้งกรรมการจากต่างประเทศด้วย
 


 
การสอบ US License ซึ่งมี 3 class คือ Technician, General, และ Extra นั้นนอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และกฏระเบียบเกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่นของอเมริกาแล้ว ยังได้สัญญาณเรียกขานของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย (เรียกว่า ลงเครื่องบินที่อเมริกาก็เปิดเครื่องใช้ได้เลย) และหากสอบได้ขั้น General Class ขึ้นไป ก็สามารถเทียบเป็น "นักวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง" ของไทยได้อีกด้วย
 
เพื่อนๆ ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ชมรม The DXer (สัญญาณเรียกขาน E20AE) ที่มักจะเปิดเครื่องอยู่ที่ความถี่ 144.9375MHz แล้วถามหาเกี่ยวกับการสอบ US Exam แต่ต้องไม่ลืมสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ไม่ว่าท่านจะเป็นนักวิทยุสมัครเล่นขั้นไหน ชมรมของเรายินดีต้อนรับและพูดคุย และเปลี่ยนความรู้กันโดยไม่แบ่งชั้นตาม วัตถุประสงค์ของชมรม The DXer / E20AE ครับ
 
73 de HS0DJU / KG5BEJ
จิตรยุทธ จุณณะภาต