วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2559

ที่มาของคำว่า 73 และ 88นักวิทยุสมัครเล่น แทบทุกคนคงจะคุ้นเคยกับตัวเลขมหัศจรรย์ซึ่งเรามักใช้ในการลงท้ายการสนทนาโดยมีความหมายว่า "ด้วยความปรารถนาดี" ซึ่งตรงกับคำภาษาอังกฤษก็คือ Best regards คือตัวเลข 73 และ 88 โดยตัวเลขตัวแรกนั้นใช้กันทั่วไปในขณะที่ตัวเลขที่สองใช้กับเพศตรงข้ามที่มีความสนิทสนมเป็นพิเศษ นักวิทยุสมัครเล่นหลายคนก็ลงท้ายการสนทนาโดยตัวเลขทั้งสองนี้มาเป็นเวลานานหลายสิบปีแต่ก็อาจจะไม่รู้ที่มาที่ไปว่าทำไมต้องเป็นตัวเลขสองตัวนี้ ทำไมเป็นตัวเลขอื่นไม่ได้หรือ

ผมเลยทดลองไปค้นข้อมูลก็ได้ที่มาที่ไปของตัวเลขทั้งสองย้อนไปเมื่อสมัยที่เรายังมีการส่งข้อความด้วยระบบโทรเลขซึ่งในสมัยนั้นก็ต้องใช้รหัสมอร์สในการส่ง และโดยทั่วไปแล้วข้อความที่เราส่งถึงกันโดยทั่วไปก็มักจะมีข้อความซ้ำๆ มีวลีที่ใช้เป็นประจำอยู่เสมอ จึงมีการคิดค้นวิธีการที่จะย่อคำเหล่านั้นให้สั้นลงแทนที่จะต้องส่งรหัสมอร์สยาวๆ ซ้ำๆ กันโดยเปลี่ยนเป็นตัวเลขเสีย โดยผู้ที่คิดค้นก็คือคุณฟิลิป (Walter P. Phillips) ในปี 1879 (ก่อนหน้านั้นก็อาจจะมีการประชุม เสวนา ของบรรดาผู้ส่ง/รับโทรเลขกันมาก่อนหน้า) ที่สรุปและสร้างตารางตั้งแต่ตัวเลข 1 ไปเรื่อย (ส่วนจะไล่เรียงครบทุกตัวเลขโดยไม่โดดข้ามหรือไม่ หรือไปถึงเลขเท่าใดนั้นไม่มีข้อมูลแน่ชัด) และกำหนดให้ตัวเลขแต่ละตัวนี้แทนวลีที่ใช้ซ้ำกันบ่อยๆ

ตัวเลขเหล่านั้นคือ
1  Wait a moment 
2  Important Business 
3  What time is it? 
4  Where shall I go ahead? 
5  Have you business for me? 
6  I am ready 
7  Are you ready? 
8  Close your key; circuit is busy 
9  Close your key for priorit business (Wire chief, dispatcher, etc) 
10  Keep this circuit closed 
12  Do you understand? 
13  I understand 
14  What is the weather? 
15  For you and other to copy 
17  Lightning here 
18  What is the trouble? 
19  Form 19 train order 
21  Stop for a meal 
22  Wire test 
23  All copy 
24  Repeat this back 
25  Busy on another wire 
26  Put on ground wire 
27  Priority, very important 
28  Do you get my writing? 
29  Private, deliver in sealed envelope 
30  No more (end) 
31  Form 31 train order 
32  I understand that I am to ... 
33  Car report (Also, answer is paid for) 
34  Message for all officers 
35  You may use my signal to answer this 
37  Diversion (Also, inform all interested) 
39  Important, with priority on thru wire (Also, sleep-car report) 
44  Answer promptly by wire 
73  Best regards 
88  Love and kisses 
91  Superintendant's signal 
92  Deliver promptly 
93  Vice President and General Manager's signals 
95  President's signal 
134  Who is at the key?

เราก็จะเห็นว่าตัวเลข 73 และ 88 ก็อยู่ในตารางดังกล่าวนี้ด้วย นอกจากนี้บทความในวารสาร QST ฉบับ เมษายน ค.ศ. 1935 หน้า 60 โดยอ้างถึงวารสารของ Navy Department Office of the Chief of Naval Operations ที่ตีพิมพ์ในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1934 ก็ได้เขียนเรื่องนี้ไว้ในทำนองเดียวกัน หลังจากที่หมดยุคของการส่งโทรเลขแล้ว ก็คงมีนักวิทยุสมัครเล่นเท่านั้นที่ก็ยังคงใช้รหัส 73 และ 88 อยู่ทุกวันนี้ (อาจจะเป็นเพราะยังมีนักวิทยุจำนวนมากที่ใช้รหัสมอร์สในการติดต่อสื่อสารอยู่ก็ได้)

เมื่อเพื่อนๆ ทราบประวัติความเป็นมาแล้วก็คงจะหายสงสัยนะครับว่า ทำไมเราจึงลงท้ายการสนทนาวิทยุเล่นด้วยตัวเลขมหัศจรรย์ 73 และ 88 สองตัวนี้

สำหรับวันนี้คงหมดข้อความเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก่อน ไว้พบกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะครับ
QRU 73 de HS0DJU / KG5BEJ จิตรยุทธ จุณณะภาต

อ้างอิง:
https://en.wikipedia.org/wiki/Phillips_Code
http://ham.stackexchange.com/questions/345/why-do-hams-often-conclude-messages-with-73
http://www.signalharbor.com/73.html
http://www.theatlantic.com/technology/archive/2014/01/88-or-how-telegraphers-coded-love-and-kisses/282850/