วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559

30 เม.ย./Apr 2559/2016 ขอเชิญร่วมทดสอบสัญญาณกับ E20AE / Net check-in with E20AE


E20AE Thailand 40 meter net at 1200utc on 7.128LSB-+QRM tonight (Apr 30, 2016)
คืนนี้ (30 เมษายน 2559) ร่วมทดสอบสัญญาณกับ E20AE ในย่าน 40 ม. ความถี่ประมาณ 7.128 MHz เวลาประเทศไทย 19:00น. แล้วพบกันครับสถานีชมรมวิทยุสมัครเล่น The DXER จะทำการทดสอบสัญญาณและร่วมพูดคุยกับเพื่อนๆ สมาชิกด้วยสัญญาณเรียกขานของชมรม "E20AE" ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 นี้ โดยทดสอบพร้อมกันสองความถี่ในย่าน 2m (144.9375 MHz) และ 40m (7.128 MHz หรือใกล้เคียงเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนกับสถานีอื่น) เวลา 19.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทย ขอเชิญเพื่อนๆ ร่วมทำการทดสอบสัญญาณและพูดคุยเป็นเพื่อนกันตามคลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาต แล้วพบกันนะครับ

Good news! E20AE will conduct ham radio net with traffic on Saturday April 23 on 40m band 7.128 MHz +/-qrm at 1200z (19:00pm Bangkok time). There will be another check on the same date and time on 2m band 144.9375MHz. All eligible stations are invited to check in to E20AE. Hear you soon!