วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559

ชมรม The DXER (E20AE) ฝึกสมาชิกใหม่


หนึ่งในวัตถุประสงค์ของชมรม The DXER คือ ฝึกฝนอบรมสมาชิกให้เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่มีความรู้ความชำนานยิ่ง ๆ ขึ้นไป ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 ที่ผ่านมาทางชมรมมีเพื่อนสมาชิกใหม่นามเรียกขาน E22UMT เข้ามาฝึกการออกอากาศในย่านความถี่วิทยุสมัครเล่นในย่านความถี่สูง (HF - High Frequency) ภายใต้การดูแลของนักวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางและชมรม (Clubstation) ดังนั้นหากเพื่อนๆ นักวิทยุสมัครเล่น (ขั้นต้นก็ได้) ท่านใดที่่สนใจในการใช้งานและออกอากาศในย่านความถี่สูง (HF) รวมทั้งต้องการทราบระบบ ระเบียบ วิธีการในการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง ก็สามารถ ติดต่อชมรม ได้หรือเข้ามาพูดคุยกับสมาชิกของชมรมที่มักจะรวมกันกันอยู่บริเวณความถี่ 144.9375MHz  ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ