วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมและประชุมชมรมประจำเดือน ธันวาคม 2563

 

เป็นปกติของทุกวันเสาร์ที่สามของทุกเดือน ที่ชมรมคลับสเตอชั่น The DXER จัดกิจกรรมและประชุมประจำเดือน สำหรับเดือนธันวาคมนี้ เรียกได้ว่าพิเศษหน่อย เพราะเราย้ายสถานที่ทำกิจกรรมจากสถานีสำรอง มานอกสถานที่คือ สถาบันเทคโนโลยีพราะจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง   เหตุที่เราย้ายมาเนื่องจากในวันที่ 19 ธันวาคม 2563  มีการสอบเพื่อรับใบอนุญาตพนักงาานวิทยุสมัครเล่นของประเทศสหรัฐอเมริกาที่สถานที่ดังกล่าว เราจึงเดินทางไปให้กำลังใจเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นที่เข้าสอบในวันนั้นด้วย พร้อมกับเพื่อนในชมรมบางท่านที่ร่วมเป็น VE (ผู้คุมสอบอาสาสมัคร) พร้อมกันนั้นก็มีกิจกรมสร้าง ทอสอบ ทดลองสายอากาศเหมือนเช่นเคย

เราอาศัยพื้นที่ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ในการทำกิจกรรมและจัดสอบเพื่อรับ
ใบอนุญาตฯ ของสหรัฐอเมริกาด้วย

เพื่อนๆ มาถึงกันแต่เช้า

ไม่รอรี เริ่มพันหม้อแปลงที่เรียกว่า
Un-Un หรือ Unbalance to Unbalance
Transformer สำหรับสายอากาศย่าน HF

ในช่วงเช้า เพื่อนก็นั่งปรับทุกข์
เอ๊ย! คุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
กันระหว่างการเตรียมสอบ

พี่ตู่ HS1ZHY เดินทางมาสมทบ

คุณตี๋ E24MTA ปรับแต่งสายอากาศ
ย่านความถี่ HF แบบ base-loaded

ร้อนจ้าร้อน หลบร่มหน่อย
วัด ทดสอบ สายอากาศไปด้วย

วัดสายอากาศแบบ Half Wave End Fed

เดินไป ปรึกษากันไป ที่จริงคือนับก้าว
ไปด้วยว่าจะต้องขึงสายอากาศแบบลูป
ไปเกาะเกี่ยวกับต้นไม้ต้นไหนดี

อ่ะ เอาตรงนี้แหละนะ วัด แล้วเอาเทป
พันสายไฟทำเครื่องหมายไว้ก่อน

คุณทุเรียน E25JRP กำลังวัดความยาว
ของสายอากาศแบบ Loop ในย่าน HF


คุณอ๊อด HS0DJU และคุณทุเรียน E25JRP
กำลังทดลองใช้สายอากาศแบบ Whip Base Load
ที่คุณตี๋ E24MTA ทดลองสร้างมา

ในวันนี้มีการสอบเพื่อรับใบอนุญาต
พนักงานวิทยุสมัครเล่นของประเทศ
สหรัฐอเมริกาด้วย

เพื่อนๆ ที่เตรียมตัวดูหนังสือมาอย่างดี
กำลังรอเพื่อเข้าสอบ

ทั้งกิจกรรมของเพื่อนๆ ในชมรม และการสอบ เป็นไปได้ด้วยดี จนเราแยกย้ายออกจาก สถาบันเทคโนโลยีพราะจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ในเวลาประมาณ 17:00 นาฬิกา และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมของชมรม ในเดือนต่อไปนะครับ