วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

กิจกรรมและประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563


พบกันอีกเช่นเดิม ในกิจกรรมและประชุมประจำเดือนของชมรม The DXER Thailand เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 วันนั้นมีเพื่อนๆ ในและนอกชมรม The DXER Thailand ได้เข้าร่วมกิจกรรม มีกิจกรรมมากมายที่เราทำร่วมกัน เช่น

- ซ่อม สร้าง ปรับแต่งสายอากาศ HF, VHF โดยอาตุ้ม พลายณรงค์ แก้วสถิตย์ (HS1DNG)
- ทดสอบ ทดลอง ซ่อม สร้าง ปรับปรุง Digital Modes ต่างๆ นำทีมโดยคุณจีรพันธ์ ชัยกุล (HS1ZBT)
- บรรยายโครงข่ายการต่อเชื่อมดิจิตอลโหมด DSTAR DMR FUSION โดยคุณนพดล เต็มกมลรัตน์ (HS1ZHY)
- สร้างสายอากาศสำหรับรับสัญญาณจากดวงดาวต่างๆ สำหรับงาน ดาราศาสตร์วิทยุ (Radio Astronomy)

ประชุมชมรม ในเวลา 18:00 น.
และทดสอบสัญญาณ
- ระบบอนาลอก FM ความถี่ 144.9375MHz เวลา 19:00-20:00น.
- Digital DSTAR โดยการเชื่อมโยง Reflector หลายตัวเข้าหากันคือ REF911, 822, 823C, 567 เวลา 19:30-20:30น. ต้องขอบคุณแอดมินฯ ของทุก reflector ด้วยครับ

-- ประมวลภาพกิจกรรม --

 

เพื่อนๆ เข้ามาที่ชมรม เพื่อร่วมกิจกรรมแต่เช้า
 


 
 
 
กิจกรรมสร้าง ปรับแต่งสายอากาศ
เพื่อนๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
อย่างสนุกสนาน
  
เพื่อนๆ ปรับแต่งอุปกรณ์วิทยุ
ดิจิตอล ให้ใช้งานได้หลากหลาย
ตามต้องการ
 
พี่ตู่ คุณนพดล (HS1ZHY) บรรยาย
เกี่ยวกับการต่อเชื่อมระบบดิจิตอล
ต่างๆ ในไทยเราให้เพื่อนๆ ฟัง
 
เพื่อนๆ ช่วยกันเจาะรูที่บูมของสายอากาศ
 


เราดลองออกแบบสายอากาศที่
ทำงานได้ในย่านความถี่กว้าง
เพื่อทดลองรับสัญญาณจากดาวต่างๆ
 

ทำสายอากาศเสร็จแล้วก็ลองต่อเช้า
เครื่องรับสัญญาณ e-Callisto และต่อ
เชื่อมเข้ากับคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะ
ทำให้สามารถ upload สัญญาณไปที่
เซิรฟเวอร์ในต่างประเทศต่อไป

 

พบกันใหม่ในกิจกรรมและการประชุมชมรม ครั้งต่อไปนะครับ
73 ครับ