วันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562

การติดต่อที่สมบูรณ์


โดย จิตรยุทธ จุณณะภาต (HS0DJU)

นักวิทยุสมัครเล่นทั่วไปเมื่อติดต่อกับเพื่อนท่านอื่นหนึ่งๆ เป็นประจำก็อาจจะไม่ได้ลงสมุดบันทึกการติดต่อหรือ log book (ซึ่งที่จริงแล้วก็ควรจะลงบันทึกทุกครั้งที่ทำได้นะครับ) อาจจะไม่ทราบหรือไม่เห็นความสำคัญของข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการลงบันทึกการติดต่อ แต่มีหลายก็รณีเช่น การแข่งขัน หรือ การติดต่อสถานีหายาก โดยเฉพาะสถานีที่อยู่ต่างประเทศ ที่เราต้องได้รับข้อมูลครบถ้วน จึงถือว่าการติดต่อนั้นสมบูรณ์สามารถที่จะลงในบันทึกการติดต่อได้  มาดูกันว่าข้อมูลที่ว่านี้มีอะไรบ้างจึงถือว่าการติดต่อนั้นสมบูรณ์

(1) call sign ของทั้งคู่
(2) report สัญญาณ ของทั้งคู่
(3) สิ่งแลกเปลี่ยน (ถ้ามี)
(4) ทั้งคู่ 73 กัน

สัญญาณเรียกขาน

ระหว่างการติดต่อ ถ้าอีกฝ่าย รับสัญญาณเรียกขานของเราผิดไป อย่าปล่อยให้ผิดไปอย่างนั้น พยายามแก้ให้ถูก  เมื่อถูกแล้วก็แจ้ง QSL (เคาะ QSL กลับไป กรณี CW)

ถ้าเขาว่าเรารับผิด ก็พยายามรับให้ถูก แล้วถามว่าถูกไหม กรณี ภาษาอังกฤษ ออกเสียง QSL โดยยกเสียงที่ตัว L สูงขึ้น จะแสดงถึงการถาม หรือเคาะ QSL? (QSL แล้วตามด้วยเครื่องหมายคำถาม) ถามไป

สิ่งแลกเปลี่ยน

ในการติดต่อทั่วไปอาจจะไม่ต้องมี สิ่งแลกเปลี่ยน แต่กรณีแข่งขัน ต้องมีอะไรสักอย่าง แลกเปลี่ยนกัน เช่น กริด อายุ ตัวย่อชื่อเมือง เป็นต้น
การคุยปกติ อาจถาม ชื่อ ที่อยู่ สายอากาศ เครื่องที่ใช้ กำลังส่ง ด้วยก็ได้ (ในกรณี CW เคาะคำหลักแล้วตามด้วยเครื่องหมายคำถาม เช่น OP? QTH? ANT? RIG? PWR?)  หรือไม่ถามก็ได้ ในกรณีปกติ (ไม่แข่ง) ถามแล้วฟังไม่ครบก็พอกล้อมแกล้มไปได้

73/QSL

การติดต่อที่สวยงามควร 73 ให้เรียบร้อย เพราะ 73 กัน เปรียบเหมือนการแสดงความ "พอใจในการติดต่อ" คือ รับสิ่งต่างๆ ที่จำเป็นได้ถูกต้อง (โดยเฉพาะ call sign) และส่งความปรารถนาดีต่อกัน  แต่ในหลายกรณี ถ้าเรารู้ว่ามีโอกาสที่สัญญาณจะจางหายได้ ระหว่างการติดต่อควร QSL (ยืนยันว่าถูกต้อง) ส่วนสำคัญในการติดต่อเสียก่อน (คือ call sign ของทั้งคู่ และ report สัญญาณ ของทั้งคู่สถานี)

เรารู้แล้วควรระวังอะไรบ้าง

การที่มีสถานีหนึ่ง เรียก CQ แล้วสมมติว่าเป็นสถานีหายาก (จะถูกเพื่อนๆ ในโลก "รุม" ติดต่อด้วย  กรณีนี้ถ้าสถานีนั้นกำลังติดต่อกับเพื่อนคนอื่นอยู่ และยังไม่ 73 กัน

"อย่า" เรียกซ้อนเข้าไป

การเรียกซ้อนเข้าไปแบบนั้นถือว่าเสียมารยาทมาก เพราะเขายังคุยไม่จบ ไม่ 73 ลงล้อกบุ้กยังไม่ได้ ให้รอจนเขา 73 กันเรียบร้อย และ คนเรียก CQ เรียก CQ ต่อก่อนนะครับ

ไว้คราวหน้า มีอะไรดีๆ จะเก็บมาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับ
73 DE HS0DJU (จิตรยุทธ จุณณะภาต)