วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมและประชุมประจำเดือน มีนาคม 2562


กิจกรรม และประชุมประจำเดือน มีนาคา 2562 ของชมรม The DXER (Thailand) (สัญญาณเรียกขาน E20AE) วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ที่บ้านของคุณนพดล เต็มกมลรัตน์ (HS1ZHY) ซ.คลองหลวง 10  ถ.พหลโยธิน อ.รังสิต จ.ปทุมธานี

กิจกรรมเริ่มเวลา 08:00 โดยประมาณ
- Digital Workshop ทั้ง DSTAR และ DMR ใครไม่เข้าใจตรงไหน ยังตั้งทั้งเครื่องทั้ง hotspot ไม่ถูก หอบมาเล่นกันในงาน
- กิจกรรม สร้าง ซ่อม ดัดแปลง สายอากาศสารพัดแบบ
- Mini Portatble Station HF/VHF นั่งเล่นกันกลางสนามแบบ "รัก-รักษ์โลก" งานนี้จะอาศัยพลังงานจากโซลาร์เซลล์ มาดูกันว่าจะคุยกับใครได้บ้าง

การประชุม กำหนดเริ่มเวลา 17:00 น.
- วางแผนการเดินทางไกล (DX) นอกสถานที่
- การจัดทำวิดิโอต่างๆ ในการเผยแพร่ความรู้ในการสื่อสารให้กับนักวิทยุสมัครเล่น และ ผู้สนใจทั่วไป
- แผนการทำงานสำหรับ REF911 ในระบบ DSTAR และ การตั้ง TG52091 ในระบบ DMR
- แผนการสำหรับงาน Ham Fair 2019 ที่ประเทศญี่ปุ่น ปลายเดือนสิงหาคม 2562
- แผนการ "English for Ham" เพื่อเป็นพื้นฐานในการติดต่อกับเพื่อนชาวต่างประเทศ
- พูดคุยเรื่องกิจกรรมบนอากาศ เช่น
 . REF911 NET 
 . Field Day
 . Sprint Contest

-- ภาพรวมวันกิจกรรม --

กลุ่ม Workshop ในการสร้าง และปรับแต่ง Hotspot


 


 

 

 
กลุ่มทดลองออกอากาศ ย่านความถี่ HF แบบกลางสนาม (Field)


 


  

 

 

 

 


กลุ่ม Workshop สร้างสายอากาศ
กลุ่ม SDR Radio และ Aircraft Tracking
ทดสอบสัญญาณประจำสัปดาห์
วันนี้มี Net Operator รับเชิญสองสถานีคือ E29MFJ (ต่อ) และน้องภูมิ (E24VRK)เพื่อนๆ ที่สนใจร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อชมรมได้ที่
- อีเมล์ clubstation.e20ae@gmail.com
- Facebook (ค้นคำว่า E20AE)
- ความถี่ 144.9375MHz เรียกขานเพื่อนสมาชิกชมรม The DXER
- DSTAR REF087C เรียกขานเพื่อนสมาชิกชมรม The DXER

แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมคราวหน้านะครับ
CU 73 DE E20AE