วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561

World Amateur Radio Day 2018

 
ในแต่ละกิจกรรม หรือกิจการ มักจะมีวันสำคัญของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ทำต่อเนื่องกันมานานและเป็นประโยชน์ต่อสังคมทั่วไป  สำหรับกิจการวิทยุสมัครล่นก็เช่นเดียวกัน มีทั้งวันสำคัญในระดับท้องถิ่น ประเทศ และระดับนานาชาติ

สำหรับในระดับนานาชาติแล้ว ทุกวันที่ 18 เมษายน ทาง IARU กำหนดให้เป็นวันนักวิทยุสมัครเล่นโลก World Amateur Radio Day (WARD) เนื่องด้วย ในวันนี้เมื่อ 93 ปีที่แล้ว ค.ศ.1925 (พ.ศ.2468) เป็นวันที่มีการก่อตั้งสหภาพวิทยุสมัครเล่นระหว่างประเทศ หรือ IARU ขึ้นที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ข้อมูลจาก
http://www.iaru.org/world-amateur-radio-day.html
กิจกรรมในต่างประเทศเนื่อในวันนี้จัดในหลายประเทศ โดยในประเทศไทยสามารถ เข้าร่วมรับฟัง หรือสนทนาผ่านระบบ Echolink ได้ที่
ห้อง Conference *WORLD* IRLP REF 9251

 


ตามวันเวลา ด้านล่างนี้ (เวลา UTC, เวลาในประเทศไทย UTC+7)


นำข่าวมาฝากโดย สิปปภาส นิพนธ์กิจ (E24MTA) ครับ