วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมและประชุมประจำเดือน มีนาคม 2561 - จ.ราชบุรี


เป็นประจำทุกเดือนที่ชมรมวิทยุสมัครเล่น The DXER (สัญญาณเรียกขาน E20AE) ทำกิจกรรมและประชุมประจำเดือน สำหรับเดือนมีนาคม 2561 นี้มีสิ่งพิเศษกว่าปกติคือชมรมฯ จะทำ “กิจกรรมและประชุมประจำเดือนสัญจร” โดยเดินทางไปที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งนอกจากมีการทำกิจกรรมและประชุมชมรมตามปกติแล้วยังจะแวะทำบุญและบริจาค สิ่งของตามสถานที่สำคัญอีกด้วย ชมรมมีกำหนดทำกิจกรรม รวมทั้งทดสอบสัญญาณประจำสัปดาห์สัญจร (เวลา 19:00-19:40น. โดยประมาณทางความถี่ 144.9375 MHz) และพักที่บ้านของคุณธนัช พุทธอรุณ (E23PBE) ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561

นอกจากนั้นในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ยังมีกิจกรรมพิเศษโดยได้รับเกียรติจากสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรีที่มีการประชุมประจำปีของสมาคมฯ เองด้วย  ชมรม The DXER จึงถือโอกาสเดินทางมาร่วมพบปะกับเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นราชบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในกิจการวิทยุสมัครเล่น แสดงการสื่อสารด้วยวิทยุสื่อสารในโหมดและในช่วงความถี่ต่างๆ  มีกิจกรรมอธิบายความรู้ด้านวิศวกรรมและวิชาการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เพื่อนๆ ที่สนใจสามารถออกอากาศในย่านความถี่ HF ได้อีกด้วย ทางชมรมฯ ขอขอบคุณสมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดราชบุรีและ ร.ท.พรเทพ บาลี (HS7QWY) นายกสมาคมฯ ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

จุดประสงค์ของกิจกรรม

1. เพื่อการทำกิจกรรมเพื่อสังคม และประชุมนอกสถานที่
2. ฝึกฝนการตั้งสถานีชั่วคราว ทั้งย่านความถี่ HF และ VHF เพื่อเตรียมความพร้อมและทดสอบสายอากาศที่สมาชิกในชมรมได้ทดลองทำขึ้นเอง เพื่อประเมินประสิทธิภาพ สรุปผล ก่อนนำออกเผยแพร่ เพื่อประโยชน์แก่เพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นต่อไป
3. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้งานวิทยุและระบบสื่อสารกับเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นทั่วไป
4. เพิ่มพูนความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความรู้ กับเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่ต่างๆ
5. ประชาสัมพันธ์ชมรม เพื่อให้มีโอกาสติดต่อและถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นอื่นๆ ต่อไป

กำหนดการของกิจกรรมเป็นดังนี้

วันที่ 17 มีนาคม 2561

ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ในเวลาเช้า
09:00 พบกันที่ร้านข้าวขาหมูบางหว้านายต๋อง หนองดินแดง (เลยนครปฐมประมาณ 5 กม.)
GPS: 13.798994N, 99.981603E
10:00 เยี่ยมศูนย์ช่วยเหลือทางสังคมระดับตำบล หรือบ้านลุงสนิท
117 หมู่ 5 ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี 
GPS: 13.495823N, 99.861880E
13:30 พร้อมกันที่บ้านคุณชิน E23PBE
เดินทางสู่ที่พัก พักผ่อนเล่น ทำกิจกรรม ตามอัธยาศัย
GPS: 13.602444N, 99.798904E
16.00 น. เดินทางไปสำรวจสถานที่ ที่จะจัดกิจกรรมวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561
16.30 น. จัดหาหาอาหารที่ตลาดเจ็ดเสมียน
18.00 น. ประชุมประจำเดิอน มีนาคม 2561
19.00 น. ออกอากาศ ทดสอบสสัญญาณสัญจรกับเพื่อนๆ นักวิทยุสมัครเล่น
20.00 น. ร่วมรับประทานอาหารมื้อเย็น
22.00 น. สันทนาการร่วมกัน

วันที่ 18 มีนาคม 2561

เดินทางจากที่พักถึง ศาลาอเนกประสงค์ วัดศิริเจริญเนินหม้อ (วัดโคกหม้อ) อ.เมือง จ.ราชบุรี
GPS: 13.562032N, 99.821383E
1. ติดตั้งสถานี HF แบบเคลื่อนที่ โดยใช้สายอากาศแบบต่างๆ ที่สมาชิกประดิษฐ์ขึ้นเอง เพื่อทดสอบกับสถานีวิทยุสมัครเล่นทั้งใน และ ต่างประเทศ ทั้งในโหมดเสียง (phone, SSB) CW และดิจิตอล
2. ติดตั้งและทดสอบสายอากาศ VHF แบบ Folded Dipole ที่ชมรมได้จัดสร้างขึ้นมาเอง
3. สาธิตระบบติดตามสัญญาณตำแหน่งอากาศยาน ADS-B โดยอุปกรณ์และสายอากาศอย่างง่าย
4. สาธิตการทำงานของระบบ APRS (Tracker & Igate & Weather station) โดยใช้อุปกรณ์ที่ผลิตจากแผงวงจร Arduino 
5. กิจกรรมทดลองติดตามตำแหน่งดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น
6. กิจกรรมการ ตัด คัด ทำห่วงอลูมิเนียมเพื่อเป็นสายอากาศ Folded Dipole และ “ไขความลับสายอากาศโฟลเด็ดไดโพล”
7. บรรยายเรื่อง พื้นฐานของสายอากาศ Dipole , Folded Dipole
8. กิจกรรมเรื่อง สายอากาศและการปรับแต่งอิมพิแดนซ์ (Matching)

จึงขอเรียนเชิญเพื่อนนักวิทยุทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
- ความถี่ 144.9375 MHz เรียกหาสมาชิกชมรม E20AE
- หรือ Facebook.com/e20ae
- หรือทางแอพพลิเคชั่น Zello ค้นหา “ชมรมวิทยุสมัครเล่น THE DXER (E20AE)”
- สอบถามการเดินทางไปยัง วัดศิริเจริญเนินหม้อ (วัดโคกหม้อ) อ.เมือง จ.ราชบุรี
โทร. 062-516-2566
ความถี่ 145.6625 DUP -600 Tone: 110.9

-- ประมวลภาพการทำกิจกรรม ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 --

การเดินทาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ระหว่างทางเราได้แวะที่บ้านคุณลุงสนิท เพื่อบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

 
 
คณะของเราแวะบริจาคเงินและสิ่งของที่บ้านลุงสนิท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยนอนติดเตียง เท่าที่ได้พูดคุยกับคุณลุง คุณลุงเล่าว่ามีผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลกว่า 50 คน และกำลังต้องการสร้างเรือนดูแลหลังใหม่ด้วย
 


 
เราเดินทางถึงที่พักซึ่งเป็นบ้านของ คุณธนัช พุทธอรุณ E23PBE ที่ให้การต้อนรับอย่างดี
 

 
หลังจากพักหายเหนื่อยชั่วอึดใน วิญญาณนักวิทยุสมัครเล่นเข้าสิง เราตั้งสถานีแบบชั่วคราวที่พื้นที่โล่งด้านนอกของตัวบ้าน ก็ต้องมีการโยนเชือกกันบ้าง ใช้ทั้งสายอากาศไดโพลแบบแทร็ป สายอากาศแบบ End Fed Long Wire และสายอากาศแบบ Magnetic Loop ที่พี่ประสิทธิ์ (HS1BFR) เอื้อเฟื้อให้เราได้นำมาทดสอบกัน  

ด้วยความโล่ง และการที่เราสามารถนำสายอากาศขึ้นแขวนไว้ในที่สูงได้ ค่ำนั้นเราจึงตื่นตาตื่นใจกับสัญญาณที่รับได้ ทั้ง CW SSB และ Digital Mode

เรารับประทานอาหารร่วมกัน และมีการประชุมประจำเดือนของชมรมไปด้วยในค่ำวันที่ 17 มีนาคม 2561
บันทึกการประชุม (อย่างย่อ)
- เรื่องการเตรียมตัวส่งเอกสารต่ออายุชมรม
- การเตรียมตัวสำหรับรายการแข่งขันระหว่างประเทศที่กำลังจะเกิดขึ้น
- การเตรียมตัวเดินทางสำรวจพื้นที่ และทดลองออกอากาศในจังหวัด จันทบุรี
- การเตรรียมการปรับปรุงสถานีของน้องกิ้กบุษบา E24YJQ
- จับสลากของขวัญพิเศษโดย คุณเจตพล ดิษทับ E22MAL ที่นำมาฝากเพื่อนๆ กัน


การทดสอบสัญญาณสัญจร โดยมี
น้องกิ้ก บุษบา ชุมชูชาติ (E24YJQ)
ทำหน้าที่เป็น net operator


และในวนรุ่งขึ้น วันที่ 18 มีนาคม 2561 เราออกเดินทางไปยังสถานที่ทำกิจกรรม แต่ระหว่างทางก็แวะทำบุญ ถวายสังฆทานเสียก่อนด้วย

จากนั้นก็บึ่งรถไปยังศาลาอเนกประสงค์ วัดโคกหม้อ (ซึ่ง ที่จริงเราได้แอบแว่บมาดูสถานที่ในวันก่อนหน้าครั้งหนึ่งแล้ว เพื่อหาพื้นที่ติดตั้งสายอากาศ)

 
 
บรรยากาศภายในงาน

สุดท้ายนี้ สมาชิกชมรมวิทยุสมัครเล่น The DXer ขอขอบคุณเพื่อนๆ นักวิทยุสมัครเล่นชาวราชบุรี และสมาคมวิทยุสมัครล่นจังหวัดราชบุรี และผู้บริหารของสมาคมฯ ทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง ชมรมวิทยุสมัครเล่น The DXer หวังว่าจะได้กลับมาเยี่ยมเยือนเพื่อนๆ ใหม่ในโอกาสต่อไปครับ