วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมและประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2560


ขอเรียนเชิญสมาชิกและผู้สนใจร่วมทำกิจกรรมและร่วมประชุมชมรม The DXer (E20AE) ประจำเดือน ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ที่บ้านของ HS1ZHY (คุณนพดล เต็มกมลรัตน์) ซอยคลองหลวง 10 (ซอยข้างโรงกษาปณ์) ถ.พหลโยธิน รังสิต ปทุมธานี
 โดยในวันดังกล่าวก็จะมีกิจกรรมทั้งทางด้านวิชาการและปฏิบัติการดังนี้

กำหนดการกิจกรรม และประชุมชมรม
(1) กิจกรรม
- RTTY Software, Software log,  LoTW
- ทดลองออกอากาศ CW ในย่าน VHF (2m)
- สายอากาศสำหรับ 144/440 MHz สำหรับการใช้งานดาวเทียมในอนาคต
- เย็น: ทดสอบสัญญาณประจำสัปดาห์ทางความถี่ 144.9375 MHz
(2) วิชาการ
- การ set ค่าต่างๆของ Echo Link
- เล่าเรื่อง มอร์ส (ภาษามอร์ส ตัวย่อ ฟอร์แมท สัญญลักษณ์) 
- Intermodulation เชิงลึก
- วงจร demodulators แบบต่างๆ
- DSTAR คืออะไร และการใช้งาน

(3) ประชุมชมรม
- แจ้งความคืบหน้าเรื่องหนังสือส่งให้สมาคมฯ ต่างๆ
(ข) เรื่องกิจกรรมของชมรม
- การจัดทำ QSL card ของชมรม
- กิจกรรมในปีหน้า
- แนวทางการทำความรู้จักกับชมรมวิทยุสมัครเล่นต่างๆทั่วประเทศ
กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นไปและจัดการตามความเหมาะสม
จึงขอเชิญเพื่อนๆ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เหมือนเช่นเคยครับ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สรุปกิจกรรม และ ประชุมชมรม
16 ธ.ค. 2560
กิจกรรม
- ตรวจสอบเครื่องวิทยุสื่อสาร Spendor เบื้องต้น ก่อนการส่งบริษัทต่อไป
- ดัดแปลงสายอากาศย่านความถี่ VHF ของสถานีรถจักรยานยนต์เพื่อการทดลอง
- ทำสายอากาศสำหรับย่านความถี่ HF แบบ single wire (no loading coil)
- การบรรยายการใช้งาน Logbook Of The World โดยคุณสิปปภาส นิพนธ์กิจ (E24MTA)
- การบรรยายเรื่อง Time และ Frequency Domain, การ Modulation, การ Mix สัญญาณ, Intermodulation, และการ Demodulation โดยคุณจิตรยุทธ จุณณะภาต (HS0DJU)
- การทดลองการส่งออกอากาศย่าน VHF 2m ในโหมด CW โดยพี่หมอ นพ.จีรกร จิรานุกรม (HS0EBS) และ คุณจิตรยุทธ จุณณะภาต (HS0DJU)


คุณนรภัทร พัชรพรพรรณ E24YVI
กำลังตั้งใจทำ unun อย่างเต็มที่

กิจกรรมทำสายอากาศแบบ Endfed
un-un แบบแปลงอิมพิแดนซ์ 64:1
นับว่าเป็นผลงานสามัคคีเพราะช่วยกัน
ทำถึง 3-4 ท่าน

อาตุ้ม HS1DNG กำลัง
ตรวจสอบสถานีมอเตอร์ไซค์
ของน้องกิ้ก E24YJQ
 
เสร็จแล้วก็ดัดแปลงสายอากาศ
ย่านความถี่ VHF
ของสถานีรถจักรยานยนต์เสียเลย
 
คุณสิปปภาส นิพนธ์กิจ (E24MTA)
อธิบายเรื่องการใช้งานและโครงสร้างข้อมูล
ของ Logbook Of the World

คุณจิตรยุทธ จุณณะภาต (HS0DJU)
อธิบายเรื่อง Time-Frequency Domain
การ Modulation, Mixing,
Intermodulation และการ
Demodulation แบบต่างๆ

 
การทดลองการส่งออกอากาศโหมด CW
ในย่าน VHF 2m โดย
นพ.จีรกร จิรานุกรม (HS0EBS)
และ คุณจิตรยุทธ จุณณะภาต (HS0DJU)

ตั้งใจกันอย่างเต็มที่ เพราะเดี๋ยว
จะได้เอาไปทดสอบทดลองกัน
* กิจกรรมส่วนที่ดำเนินงานไม่ทัน ยกไว้ในคราวต่อไป
 
การประชุม
คุณนพดล เต็มกมลรัตน์ (HS1ZHY) เป็นประธานในการประชุม
(1) เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- เรื่องการทำหนังสือแจ้ง สมาคมวิทยุสมัครเล่น ปทุมธานี เรื่องการทำกิจกรรมของชมรมในพื้นที่ จ.ปทุมธานี ในทุกวันเสาร์
- ชมรมได้รับ QSL cards จากเพื่อนๆ ต่างประเทศ และจะนำลงจัดเก็บในบล็อกต่อไป
(2) หัวข้อการประชุม
- Update การจัดทำ QSL card ของชมรม กำลังจะสั่งพิมพ์
- Update งานจิตอาสา ประจำปี 2560 ที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
- รูปแบบการจัดงานกิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2561

 


การทดสอบสัญญาณประจำสัปดาห์

ทดสอบสัญญาณประจำสัปดาห์โดย
น้องกิ้ก คุณบุษบา ชุมชูชาติ E24YJQ
ทำหน้าที่เป็น Net Operator


แล้วพบกันใหม่ในการจัดกิจกรรมและประชุมชมรม คราวหน้านะครับ
QRU 73 HS0DJU / KG5BEJ