วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วันวิทยุสมัครเล่นไทย ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันวิทยุสมัครเล่นไทย ครั้งที่ 3 ขึ้น ณ ที่ทำการ กสทช. ซ.พหลโยธิน 8 กรุงเทพมหานคร  ในงานนี้มี
  • การแจกประกาศเกียรติคุณ สำหรับเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นที่เป็นจิตอาสาร่วมปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจการสนับสนุนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
  • การแสดงสิ่งประดิษฐ์ของนักวิทยุสมัครเล่น
  • การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักวิทยุสมัครเล่น
ทั้งนี้ นอกจากเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิทยุได้นำผลงานมาจัดแสดง ยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน และทำให้นักวิทยุจากภูมิภาคต่างๆ มีโอกาสได้พบปะกัน
เพื่อนๆ จากชมรม The DXer
ร่วมเข้าชมงานโดยพร้อมเพรียงกัน
 
พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ

ผู้ใหญ่และแขกรับเชิญ
ร่วมพิธีเปิดงาน
 
 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
นำรถสื่อสารมาแสดง

จานติดต่อดาวเทียมบนรถ สพฉ.

สายอากาศย่าน HF
แบบหลายย่านความถี่

ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายดิจิตอลด้วยวิทยุ

ภายในรถยนต์ สพฉ.
 
 
 

สายอากาศพลาสม่าก็ถูกนำมาแสดง


คุณชัยยุทธ ชาโญพงษ์ HS5BLO
กำลังอธิบายการทำงานของสิ่งประดิษฐ์
 

พลังงานสะอาดก็นำมา
ใช้กับวิทยุสื่อสารได้


 
เพือนนักวิทยุสมัครเล่นที่ร่วม
เป็นจิตอาสาในการสนับสนุน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ถ่ายภาพร่วมกัน

 
คุณเกรียงศักดิ์ ศิริเวชมงคลชัย E24OJT
ทำหน้าที่เก็บภาพสวยๆ ไว้ในความทรงจำ
 

 


 

ต้องขอขอบคุณ กสทช. ผู้เป็นเจ้าภาพและเพื่อนๆ นักวิทยุจาก สมาคม ชมรม และจังหวัดต่างๆ ที่เดินทางเข้ามาร่วมงานด้วยครับ