วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ชมรม The DXer ร่วมสังสรรค์ประจำปี 2560 กับชมรมฟ้าสางดอนเมือง


ชมรม The DXer ร่วมสังสรรค์ประจำปี 2560 กับชมรมฟ้าสางดอนเมือง
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ตัวแทนจากชมรม The DXer รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสร่วมสังสรรค์ประจำปี 2560 กับชมรมฟ้าสางดอนเมือง (ความถี่ใช้งานปกติ 144.7625 MHz) ซึ่งถือว่าเป็นชมรมที่มีที่ตั้งอยู่ละแวกบ้านใกล้เรือนเคียงกัน และเป็นชมรมที่ก่อตั้ง ทำกิจกรรมต่างๆ มานานนับสิบปี ในวันดังกล่าวทางชมรมฟ้าสางดอนเมืองมีการเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการของชมรมใหม่ด้วยในโอกาสเดียวกัน

นอกจากนั้นยังมีการจัดเลี้ยง รับประทานอาหารร่วมกัน จับฉลากของขวัญซึ่งทางชมรมฟ้าสางดอนเมืองได้จัดเตรียมการมาเป็นอย่างดี ต้องขอขอบคุณ
  • E20NED คุณอภิศักดิ์ โตสง่า ประธานชมรมฟ้าสางดอนเมือง
  • E29ALF คุณสุรฤกษ์ วรศิริ ประชาสัมพันธ์
  • HS0GEL พ.อ.เมธี โพธิด้วง
  • HS0NXX คุณพันธุ์ชัย พลอยคีรี
และเพื่อนๆ ชมรมฟ้าสางดอนเมืองทุกๆ ท่านที่ให้การต้อนรับด้วยน้ำใจนักวิทยุสมัครเล่นที่เต็มเปี่ยม หวังว่าเราจะได้มีโอกาสพบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นกันในโอกาสต่อๆ ไปครับ