วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมและประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560


ขอเรียนเชิญสมาชิก Club Station และผู้สนใจในกิจกรรมของชมรม The DXer (สัญญาณเรียกขาน E20AE) เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ในวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. ที่บ้านของ HS1ZHY ซอยคลองหลวง 10 (ซอยข้างโรงกษาปณ์) ถ.พหลโยธิน อ.รังสิต จ.ปทุมธานี
 
กิจกรรมในช่วงเช้า
(1) สนทนาทางวิชาการ
 • อุปกรณ์สื่อสารใหม่ๆ
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
 • เครื่องมือที่ใช้วัดค่าต่างๆในระบบสื่อสาร
(2) ภาคปฏิบัติ
 • ตรวจเช็คอุปกรณ์ และสายอากาศ
 • ประกอบวงจรตามที่ได้ทำ workshop ในสัปดาห์ที่ผ่านๆ มาที่ยังค้างอยู่ให้เรียบร้อย
 • ประกอบสายอากาศ HB9CV และตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ ก่อนทำการติดตั้งที่สถานีของ HS1ZHY
กิจกรรมช่วงบ่าย
1) แนะนำ RTTY (Radio Teletype) โดยคุณสิปปภาส นิพนธ์กิจ (E24MTA)
 • การตั้งค่าต่างๆ ในเครื่องวิทยุ ICOM IC7300 และรุ่นอื่นๆ เพื่อให้พร้อมทำงานในโหมด RTTY
 • ทดสอบการออกอากาศใน Mode RTTY
 • เชื่อมโยงวิทยุกับ Software ต่างๆ
 • แนะนำการลงทะเบียน ใน LOTW (Logbook of the world)
(2) CW QSO โดยคุณพลายณรงค์ แก้วสถิตย์ (HS1DNG) คุณเจตพล ดิษทับ (E22MAL) และคุณจิตรยุทธ จุณณะภาต (HS0DJU)
 • แนะนำคำย่อต่างๆ ของ Morse Code
 • แนะนำรูปแบบ (Format) การรับ/ส่งด้วยระบบ CW
 • ทดลองฝึกการรับส่ง CW
(3) 17.00 ถึง 18.00 น. ประชุมชมรม
(4) 18.30 น. รับประทานอาหารค่ำร่วมกัน ที่ร้านข้าวต้มโต้รุ่ง
---- ภาพการดำเนินกิจกรรมในวันประชุม ----

นับว่าเป็นการดำเนินกิจกรรมที่มีเพื่อนทั้งในและนอกชมรมมาเยี่ยมชมมากมาย ที่น่าดีใจคือมีนักวิทยุสมัครเล่นรุ่นเล็กมาร่วมทำกิจกรรม รวมทั้งทดลองออกอากาศย่านความถี่สูง (HF) อีกด้วย บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และความรู้มากมาย


กิจกรรมของชมรมในครั้งนี้ มีเพื่อนๆ
มาร่วมสนุก และได้ความรู้กลับไปมากมาย
 
 
 
 

สมาชิกช่วยกันประกอบสายอากาศ
สำหรับย่านความถี่ HF ก่อนปรับแต่ง
 
ช่วยกันวัด ช่วยกันปรับ ดำเนินการวัด
โดยพี่หมอจีรกร จิรานุกรม (HS0EBS)
 
 
หลังจากทำการปรับแต่งด้านล่างแล้ว
คุณเจณณ์ ปานกลาง (E22UOJ)
ก็ทำการเชิญสายอากาศขึ้นสู่ยอดเสา
 
ข้างล่างก็ช่วยกันดึงขึ้นไป
(เอายังพี่ ให้ดึงหรือให้หย่อนๆๆ)

สายอากาศในย่านความถี่ HF มีขนาดใหญ่
แม้จะพยายามย่อลงมาแล้วก็ยังไม่เล็กเท่าไร
ต้องช่วยกันดึง ช่วยกันรั้งด้านล่างหลายคน
 
การนำสายอากาศ Dipole ลงมา
และติดตั้ง HB9CV งานนี้
สนุกสนานอยู่พอควร
 
คุณเจตพล ดิษทับ (E22MAL)
กำลังวัดอิมพิแดนซ์ของสายอากาศ
ไดโพล แบบมัลติแบนด์
 
น้องยศกร อารักษ์การุณ (E25AQB)
ลูกชายคุณกรชวิศ อารักษ์การุณ (HS1OUJ)
มาที่ชมรมเรากับคุณพ่อ มาออกอากาศ
กับพี่ๆ (ไม่เต็มใจเป็นลุงเท่าไรนัก)

น้องสุธีพุฒิ สถิรวุฒิพงศ์ (E24VRK)
ลูกชายคุณพิพัฒน์ สถิรวุฒิพงศ์ (E21GJP)
มาออกอากาศ และเล่นมอร์สไปด้วย
โดยมี พอ.นริศรา เชาวนาศัย (HS1CHB)
และคุณจิตรยุทธ จุณณะภาต (HS0DJU)
เป็นผู้ควบคุมการออกอากาศ
อาตุ้ม พลายณรงค์ แก้วสถิตย์ (HS1DNG)
กำลังติดตั้งเครื่องวิทยุสื่อสารตัวใหม่ลงใน
สถานีรถจักรยานยนต์ของ E24YJQ
 

ใครเกิดวันนี้บ้างยกมือขึ้นๆๆ (ทั้งหมด 9 ท่านคือ
E23NHL*, HS3QQS*, HS1ZHY,
E23PBE, HS1DNG, HS0DJU,
E23YSQ*, HS5BLO*, HS1OUJ
* คือติดธุระไม่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้)
ความอบอุ่นอันยิ่งใหญ่ในชมรมเล็กๆ
ขอบคุณน้องกิ้ก บุษบา ชุมชูชาติ (E24YJQ)
และพี่สาวที่จุดเตรียมเค้กน่ารักๆ มาเซอไพรส์
พี่ๆ ด้วย ขอบคุณมากนะครับ
 
 
คุณสิปปภาส นิพนธ์กิจ (E24MTA)
แสดงการปรับตั้งเครื่องวิทยุ Icom IC-7300
เพื่อการใช้งานในโหมดดิจิตอล
 
การปรั้บตั้งเครื่องวิทยุ Icom
IC-7300 หลังจากซื้อมาใหม่
 
การใช้งาน Icom IC-7300
ในโหมด RTTY (part 1)
 
 

การใช้งาน Icom IC-7300
ในโหมด RTTY (part 2)
 
การใช้งานในดิจิตอลโหมดกับเครื่อง
Icom IC-7300 (part 1)
 
การใช้งานในดิจิตอลโหมดกับเครื่อง
Icom IC-7300 (part 2)
 
การใช้งานในดิจิตอลโหมดกับเครื่อง
Icom IC-7300 (part 3)

เนื่องจากกิจกรรมมีจำนวนมาก ทำให้ต้องเลื่อนกิจกรรมบางอย่างไปในครั้งหน้า คือ:
- การเชื่อมโยงวิทยุสื่อสารใน Mode RTTY กับ Software ต่างๆ
- แนะนำการลงทะเบียน ใน LOTW (Logbook of the world)
- แนะนำ คำย่อต่างๆ ของ Morse Code, รูปแบบ (Format) การรับ/ส่งด้วยระบบ CW, CW QSO และทดลองฝึกการรับส่ง CW