วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2560

ชมรม The DXer ร่วมแข่งขันรายการ All Asian DX Contest

 
เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2017 ชมรม The DXer ร่วมแข่งขัน All Asian DX Contest, Phone (คือใช้เสียงพูด) และในการแข่งขันครั้งนี้มีนักวิทยุสมัครเล่นรุ่นใหม่หลายคนเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย ภายใต้การควบคุมของนักวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางขึ้นไป (โดย พ.อ.นริศรา เชาวนาศัย HS1CHB นักวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง ประธานที่ปรึกษาชมรม The DXer) สำหรับครั้งนี้มีเพื่อนนักวิทยุมาร่วมกิจกรรมคือ

คุณวรรณชนะ ปรากฏผล E23SUJ
คุณธนภัทร ยอดสุข E24MUU
จาก ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี
คุณชญานิน สงวนพงศ์  E24CEI และ
ว่าที่ ร.ต.สุรพล อินทรสุวรรณ์ E22JME (นักวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง)

ทั้งนี้ การให้โอกาสนักวิทยุสมัครเล่นทุกขั้นได้มีโอกาสฝึกฝนการออกอากาศในย่านความถี่ต่างๆ เป็นวัตถุประสงค์หลักหนึ่งของชมรม The DXer ที่ต้องการพัฒนานักวิทยุให้มีทักษะการสื่อสารและใช้งานอุปกรณ์สื่อสารที่ดี และสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติต่อไป

เพื่อนๆ นักวิทยุสมัครเล่น (ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกของชมรม) ที่สนใจในการออกอากาศในย่านความถี่ HF (High Frequency) สามารถเดินทางมาเยี่ยม มาเข้าร่วมกับเพื่อนๆ ในชมรม The DXer ซึ่งจัดเป็นประจำทุกเดือนพร้อมกับการประชุมประจำเดือนก็สามารถติดตามกำหนดการได้บนเว็บบล็อกนี้ หรือติดต่อพูดคุยได้ที่ความถี่นัดหมายปกติ 144.9375MHz เรียกขาน E20AE หรือ เพื่อนสมาชิกชมรม The DXer ได้ครับ

QRU 73 de HS0DJU / KG5BEJ (จิตรยุทธ จุณณะภาต)