วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมและประชุมประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2560

กิจกรรมและประชุมประจำเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2560
 

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 25560 ที่ผ่านมา สมาชิกชมรม The DXer / E20AE ทุกท่านและผู้ที่สนใจในกิจกรรมของ The DXer/E20AE Club Station ได้เข้าร่วมกิจกรรมและประชุมของชมรม ที่บ้านของ HS1ZHY โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 นาฬิกาเป็นต้นไป

9.00 - 12.00 น.
- เปิดโอกาสให้ผู้สนใจในกิจการวิทยุสมัครเล่นได้สัมผัสกิจกรรมต่างๆ และ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้เครื่องวิทยุสื่อสารในรุ่นต่างๆ กัน
- Update Firmware ของเครื่องวิทยุ Icom IC-7300 โดย E24MTA
- ทดสอบสายอากาศ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ

17:00 น. ประชุมชมรมประจำเดือน
- วางแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในเวลาที่เหลือของปี 2560
- จัดระเบียบหน้าที่ของสมาชิกในชมรม
19:00 น.
- ทดสอบสัญญาณประจำสัปดาห์
- รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
- เรียนรู้และทดสอบการทำงานของ SSTV (Slow Scan TV)

รวมภาพในวันประชุมและกิจกรรม วันที่ 26 สิงหาคม 2560

เรามีแขก (ที่เป็นคนไทย) มาเยี่ยม
ทดลองออกอากาศในย่าน HF
โดยการควบคุมของ HS1CHB
(พ.อ. นริศรา เชาวนาศัย)

อาตุ้ม HS1DNG นำสายอากาศ
มาทดสอบดู โดยมี E22UOJ
กำลังทำการทดสอบ (ภายหลังได้รับ
การตั้งชื่อว่า "สายอากาศลูกเจี๊ยบ)

เอา RF sniffer ลองวัดดูหน่อย
ตรงไหนกระแสไหลมากไหลน้อยบ้าง!

E22MTA (น้องตี๋ สิปปภาส นิพนธ์กิจ)
กำลังอธิบายการ Upgrade Firmware

โฉมหน้าของหนูลองยา Icom IC-7300

ให้กำลังใจหน่อย จะรอดไหม

แบบนี้นะ กดๆๆ หมุนๆๆๆ
 
เสวนาโต๊ะกลมประจำเดือน

เห็นแบบนี้ไม่ได้ตั้งวงไฮโลนะจ๊ะ
เขากำลังทดลองส่ง SSTV กันอยุ่
แล้วพบกันใหม่ในการประชุมครั้งต่อไปนะครับ
QRU 73 HS0DJU / KG5BEJ (จิตรยุทธ จุณณะภาต)