วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559

ทฤษฎีไฟฟ้าสำหรับผู้เตรียมตัวสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น


ทฤษฎีไฟฟ้า เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้สมัครสอบเพื่อรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น (ไม่ว่าจะเป็นขั้นใดก็ตาม แต่ความลึกซึ้งจะแตกต่างกันไปในแต่ละชั้น) สำหรับผู้สมัครสอบเพื่อรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นแล้ว จะถูกถาม (ในข้อสอบ) เกี่ยวกับทฤษฎีไฟฟ้าและการสื่อสารเบื้องต้น ซึ่งได้สรุปรวมไว้สำหรับการเตรียมตัวสอบไว้แล้วนี้


ภาพที่ 1


ภาพที่ 2


ภาพที่ 3


ภาพที่ 4


ภาพที่ 5

 
ภาพที่ 6
 


ภาพที่ 7


ภาพที่ 8


ภาพที่ 9


ภาพที่ 10


ภาพที่ 11ภาพที่ 12ภาพที่ 13


ภาพที่ 14

ภาพที่ 15ภาพที่ 16ภาพที่ 17ภาพที่ 18


ภาพที่ 19


ภาพที่ 20ภาพที่ 21


ภาพที่ 22ภาพที่ 23ภาพที่ 24


ภาพที่ 25ภาพที่ 26ภาพที่ 27ภาพที่ 28

โดย HS0DJU / KG5BEJ
(จิตรยุทธ จุณณะภาต)