วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Seanet 2016 Contest


เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา เพื่อนๆ สมาชิกชมรม The DXer เข้าร่วมแข่งขัน Seanet 2016 Contest ที่สถานีวิทยุสมัครเล่นชมรม The DXer ที่ซอยวิภาวดี 60 เป็นการร่วมกิจกรรมของชมรมกับเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นจากนานาชาติครับ 

ถ้าเพื่อนๆ สนใจในกิจกรรมดีๆ แบบนี้ คอยติดตามในบล้อกของชมรมนี้นะครับ จะได้ทราบข่างล่วงหน้ากันครับ