วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ขอเรียนเชิญสมาชิก E20AE และผู้สนใจร่วมประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 59


ขอเรียนเชิญสมาชิก E20AE Club Station และผู้สนใจในกิจกรรม ของ E20AE เข้าร่วมประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 59 ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 59  ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. ที่บ้านของ HS1ZHY ซอยคลองหลวง 10 (ซอยข้างโรงกษาปณ์) ถนนพหลโยธิน 

กำหนดการ


กิจกรรม ช่วงเช้า 9.00 – 12.00 น
- ตรวจเช็คอุปกรณ์ และระบบสื่อสารในรถยนต์ ของเพื่อนๆ , ปรับแต่งสายอากาศต่างๆ
- ติดตั้งสายอากาศ end fed  3 Band  ที่สถานี HS1ZHY
- ปรับแต่งสายอากาศ ที่เพื่อนๆ ได้ทำ work shop ในสัปดาห์ ที่ผ่านๆมา

กิจกรรมช่วงบ่าย 13.00 – 16.00 น.

- ทดสอบอุปกรณ์ DIY  ต่างๆ ที่เพื่อนๆได้จัดหามา และที่ได้ประกอบขึ้นมา  นำมาทดลอง ทดสอบกัน อาทิ เช่น เครื่องส่ง QRP  เป็นต้น
- แนะนำการใช้ APRS  droid บน smart phone และ Computer Desk Top
- สาธิตการใช้งาน SDR บน Computer  รวมถึงการปรับแต่งต่างๆ บนโปรแกรม
- สนทนาทางวิชาการ เกี่ยวกับอุปกรณ์ ใหม่ๆ, โปรแกรม, เครื่องมือที่ใช้วัดค่าต่างๆในระบบสื่อสาร
16.00 ถึง 18.00 น. ประชุม E20AE Club station ซึ่งมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
- เลือกตั้งคณะทำงานและบริหาร E20AE Club station
- กำหนดทิศทางในการดำเนิน กิจกรรมต่างๆ ของ E20AE Club station
19.00 – 19.40 น.  Checknet ประจำสัปดาห์ ในย่าน 2M ที่ความถี่ 144.9375 MHz mode FM
20.00 น. ร่วมรัปประทานอาหารค่ำ ร่วมกัน ที่ร้านข้าวต้มโต้รุ่ง

จึงขอเรียนเชิญเพื่อนสมาชิก และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน
De HS1ZHY/KF7OHP