วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564

กิจกรรมและประชุมชมรมประจำเดือน มีนาคม 2564

 

หลังจากที่เราว่างเวนการจัดกิจกรรมและประชุมประจำเดิอนไปถึงสองเดือน เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคทางเดินหายใจจากไวรัส Covid-19  เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นเราก็กลับมาทำกิจกรรมกันเหมือนเดิม แต่ด้วยความระมัดระวังโดยการ ล้างมือ สวมหน้ากากผ้า และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล 

ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา คลับสเตชั่นได้จัดกิจกรรมเหมือนเช่นที่ผ่านมา และมีกิจกรรมดังนี้

  • คุยเรื่องการอัพเดท firmware วิทยุสื่อสาร ICOM IC7300
  • อัพเดท firmware เครื่องวิเคราะห์สายอากาศ nanoVNA 
  • ตั้งค่า DVswitch สำหรับ Digital Voice การสนทนาอย่างไรให้เหมาะสม
  • สถานี HF portable
  • วางแผนกิจกรรม ตจว.
  • กิจกรรมทดสอบ ทดลอง ปรับแต่ง สายอากาศ

แบตเตอรี่ชนิด LiFePO4
ที่คุณเจตพล (E22MAL)
สมาชิกของชมรมทดลอง
ต่อขึ้นใช้งาน


เครื่องวิทยุย่านความถี่ HF
ที่ได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่
แบบพกพา

ในเดือนต่อไป หากสถานการณ์เกี่ยวกับโรคระบาดดีขึ้น ชมรมจะจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์กับเพื่อนๆ และสมาชิกต่อไป แล้วพบกันนะครับ