วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ชมรม The DXER ร่วมงานวันวิทยุสมัครเล่นไทย 2019

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาเพื่อนเพื่อนชมรมวิทยุสมัครเล่น The DXER Thailand เข้าร่วมงาน "วันวิทยุสมัครเล่นไทย 2019" ที่สำนักงาน กสทช. ซ.พหลโยธิน 8 กรุงเทพมหานคร เพื่อนๆ ในชมรมได้นำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆไปจะแสดงและสาธิตการทำงานให้นักวิทยุสมัครเล่นท่านอื่นๆได้รับชมด้วย แล้วพบกันในปี 2020 นะครับ