วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

กิจกรรมและประชุมชมรม ประจำเดือน กรกฎาคม 2562


สมาชิกชมรม The DXER Thailand เพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นทั่วไป และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น. ที่บ้านของคุณนพดล (HS1ZHY) ซ.คลองหลวง 10 ข้างโรงกษาปณ์ ถ.พหลโยธิน รังสิต ปทุมธานี

กำหนดการ

กิจกรรม เริ่มเวลา 09:00 น. โดยประมาณ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับดาวเทียม (e24mta)
- การลงโปรแกรมติดตามดาวเทียม (ใครต้องการลง เอา Notebook Computer มาด้วย) (e24mta)
- สร้าง ซ่อม ปรับแต่ง สารพัดสายอากาศ (hs1dng)
- การใช้งานจอภาพ TJC (hs5blo, hs1zbt)
- ปรับแต่งวิทยุระบบดิจิตอล DSTAR DMR (hs1zhy, hs1zbt)
- ทดลองและทดสอบสายอากาศย่านความถี่ 70 cm เพื่อเตรียมใช้งานกับดาวเทียม (hs0dju)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Linear Transponder (hs0dju)
- การโคจรของดาวเทียม (ดาวเทียมโคจรได้อย่างไร) (hs0dju)
- Diplexer และ Duplexer เหมือนหรือต่างกันอย่างไร (hs0dju)
- Q&A สำหรับผู้จะสอบ “ขั้นกลางไทย” (hs0dju, e22mal)

ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2562 เริ่มเวลา 17:00 น.
- ความคืบหน้าการขอต่ออายุใบอนุญาตชมรม
- การเตรียมตัวร่วมแข่งขัน CQWW VHF
- Field Day
- เรื่องอื่นๆ

จึงขอเชิญเพื่อนๆ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ท่านที่สนใจ ติดต่อชมรม The DXER Thailand ได้ที่
- ความถี่ 144.9375MHz เรียกขานเพื่อนสมาชิกชมรม The DXER Thailand สัญญาณเรียกขาน E20AE
- ส่งข้อความถี่ Facebook Fanpage: E20AE
- แอพพลิเคชั่น Zello ค้นหาห้อง ชมรมวิทยุสมัครเล่น The DXER (E20AE)

--- สรุปภาพรวมกิจกรรม ---
ช่วงเช้า เวลา 8 โมง เพื่อนๆ พี่ๆ
ไปรวมตัวกันที่บ้านของน้องบุษบา
(E24YJQ) เพื่อจัดการกับเสา
อากาศที่โค้งงอเพราะแรงลม
 
อาตุ้ม (HS1DNG) คุณธนัช (E23PBE)
และพี่เว้ง (E22QNR) กำลังช่วยกันตัด
ส่วนของท่อน้ำเหล็กท่อนที่โค้งงอออก
และติดตั้งสายอากาศทั้งชุดกลับเข้าที่
โดยรวมแม้ความสูงลดลงบ้าง แต่
แข็งแรงขึ้นมาก น่าจะทนลมไปได้อีกนาน
 
ส่วนหนึ่งของเพื่อนที่มาร่วมกิจกรรม
ที่บ้านของคุณนพดล (HS1ZHY)
ตั้งแต่เช้า
 
ปรับแต่งวิทยุระบบดิจิตอล
กันอย่างสนุกสนาน มีกล่องใส่
hotspot สวยๆ มาเล่นกันด้วย
คุณชิน (ธนัช E23PBE) กำลัง
ขมักเขม้นกับการ ตัด เจาะ บัดกรี
 


กลุ่มนี้ก็ดิจิตอลกันอีก
 
สายอาากศสองย่านความถี่ ได้รับ
ความเอื้อเฟ้อจากพี่ประสิทธิ์ (HS1BFR)
แห่ง "Clubstation"
 
พี่หมอ จีรกร (HS0EBS)
กำลังจิ้มเครื่องคิดเลข สร้างแบบ
สายอากาศแบบ Helical สำหรับ
ย่านความถี่ VHF
 ทำจนเสร็จก็นำมาวัดค่าอิมพิแดนซ
ก่อนทำการทดสอบจริงต่อไป
 

จากนั้นก็นำมาทดสอบการใช้งาน
กลางสนาม ค่อยมีพื้นที่ให้เล่นกันหน่อย
 
 
 

คุณเจตพล (E22MAL) และคุณ
จิตรยุทธ (HS0DJU) ช่วยกันทดสอบ
สายอากาศย่าน UHF ที่สร้างขึ้น
 

เพื่อนๆ กำลังทดลองรับสัญญาณจาก
ดาวเทียมวิทยุสมัครเล่นกันอย่างสนุกสนาน
 
วิดิโอ เพื่อนๆ กำลังรับสัญญาณ
จากดาวเทียมวิทยุสมัครเล่น

เพื่อนๆ ตั้งใจฟังเรื่องวิชาการ
เกี่ยวกับการโคจรของดาวเทียม
การทำงานของทรานสปอนเดอร์
ไดเพล็กเซอร์และดูเพล็กเซอร์
โดยคุณจิตรยุทธ (HS0DJU)
คุณสิปปภาพ (E24MTA) บรรยาย
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค้นหาดาวเทียม
แอบนั่งหลับไปหลายรอบ
น้องกิ๊ก บุษบา (E24YJQ)
ถูกบังคับให้นั่งฟังรหัสมอร์ส
เห็นเขียนได้ครบ คงไม่แอบหลับมั้ง
 


จนเย็นแล้ว เพื่อนๆ ก็ยังอยู่ทำ
กิจกรรมกันอย่างหนาแน่น
 เพื่อนๆ ร่วมกันประชุมประจำเดือน
ของชมรม The DXer Thailand

จากนั้นชมรมทำการทดสอบสัญญาณประจำสัปดาห์ โดยมีน้องกิ๊ก บุษบา (E24YJQ) ทำหน้าที่เป็น Net Operator
แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมคราวหน้านะครับ
73 DE HS0DJU (จิตรยุทธ จุณณะภาต) with the group The DXER Thailand