วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมและประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2561


ขอเรียนเชิญสมาชิกและเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่น (ไม่เป็นสมาชิกก็ได้) ที่สนใจร่วมทำกิจกรรมและประชุมชมรม The DXer (E20AE) ประจำเดือน ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ที่บ้านของคุณนพดล เต็มกมลรัตน์ (HS1ZHY) ซอยคลองหลวง 10 (ซอยข้างโรงกษาปณ์) ถ.พหลโยธิน รังสิต ปทุมธานี โดยมีกำหนดการดังนี้

กิจกรรม/โครงงาน
เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า 9 นาฬิกาโดยประมาณ

1) RTTY computer interface (E24MTA)
2) คุยเฟื่องเรื่องวิทยุดิจิตอล (DSTAR) (HS1ZHY)
3) การทดสอบสายนำสัญญาณ - อิมพิแดนซ์ 50 โอห์มจริงหรือ (HS0DJU)
4) ทดลองใช้สายอากาศย่าน UHF/VHF ที่จัดสร้างขึ้นในกิจกรรมเดือนที่แล้ว
5) ทดสอบสัญญาณประจำสัปดาห์ กับเพื่อนๆ นักวิทยุสมัครเล่นทุกท่าน

การประชุมชมรม
ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เริ่มประมาณ 17:00 น.
วาระการประชุม

1) ความคืบหน้าการต่ออายุ Clubstation ปี 2561-62
2) แผนการเดินทางเพื่อทัศนศึกษาและทดลองออกอากาศ (DX) (เกาะ?)
3) โครงการช่วยเหลือด้านระบบสื่อสารกับทางราชการ
4) เรื่องอื่นๆ

หมายเหตุ
กำหนดการต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาได้ตามความเหมาะสม

จึงขอเชิญสมาชิกชมรม และเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเหมือนเช่นเคย
สำหรับเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นทั่วไป หรือชมรมอื่น ที่สนใจร่วมกิจกรรมสนุกกับเรา สามารถติดต่อได้โดย:
- เรียกขาน "เพื่อนๆ ชมรม E20AE" ได้ที่ความถี่ 144.9375MHz
- ส่งข้อความผ่าน Facebook Fanpage "E20AE" (www.facebook.com/e20ae/)
- Zello โดยเข้ามาที่ช่อง (channel) "ชมรมวิทยุสมัครเล่น The DXer"

-- ประมวลภาพกิจกรรมและการประชุม --

กิจกรรมเริ่มกันตั้งแต่เช้า
เพื่อนๆ ทะยอยมาพูดคุย
และทดลองเครื่องมือต่างๆ
 
ช่วง "คุยเฟื่องเรื่อง DSTAR"
ได้ อ.สืบศักดิ์ สืบภักดี (E20JFX)
มาช่วยเป็นวิทยากร อธิบายกันแบบ
เห็น ตับ ไต ไส้ พุง ม้าม ปอด
(ออกแนวของกินไปแล้ว) กันเลยเชียว
 
บรรยากาศการอธิบายเรื่องของ
ระบบ DSTAR เพื่อนๆ
ตั้งใจฟังกันเต็มที่
 
คุณ นพดล (HS1ZHY) กำลัง
เตรียมไฟล์สำหรับโปรแกรมบรรดา
ช่องความถี่ให้กับเครื่องวิทยุสื่อสาร
แบบมือถือ ICOM ID-51
ที่เป็นเครื่องวิทยุระบบดิจิตอล DSTAR
 
ผลงานของคุณชัยยุทธ ชาโญพงษ์
(HS5BLO) เพื่อนสมาชิกของ
ชมรม ทำ hotspot เพื่อขยายวง
การทำงานของระบบสื่อสารจาก
ตัวเครื่องวิทยุแบบดิจิตอลให้ใช้งาน
ได้กว้างไกลยิ่งขึ้น
 
คุณจิตรยุทธ จุณณะภาต (HS0DJU)
กำลังอธิบายหลักการแปลงอิมพิแดนซ์
ของสายนำสัญญาณ และทดสอบว่า
ความต้านทานจำเพาะของสายนำสัญญาณ
ที่นำมาเป็นตัวอย่างมีค่าเป็น 50 โอห์ม
หรือไม่ (บางยี่ห้อ/รุ่นผิดไปกว่า 10%)
 
เราทำการทดลองวัดอิมพิแดนซ์
ที่เกิดจากการแปลงของสายนำสัญญาณ
ทำให้รู้ทางอ้อมได้ว่าสายนำสัญญาณ
นั้นมีความต้านทานจำเพาะเป็น 50
หรือผิดไปมากหรือน้อยเท่าใด
 
คุณสิปปภาส นิพนธ์กิจ (E24MTA)
สาธิตการรับภาพสภาพอากาศจาก
ดาวเทียมให้เพื่อนสมาชิกดู
 
ช่วงเย็นชมรมทำการทดสอบสัญญาณ
ประจำสัปดาห์กับเพื่อนสมาชิก
นักวิทยุสมัครเล่นทั่วไป ทางความถี่
144.9375 MHz ในค่ำวันที่
21 กรกฎาคม 2561 นี้ มีเพื่อน
สมาชิกให้เกียรติร่วมทดสอบ
สัญญาณ 62 คน ขอขอบคุณทุกท่าน
มา ณ ที่นี้ครับ
 
-- สรุปผลการประชุมชมรมโดยสังเขป --

1) ความคืบหน้าการต่ออายุ Clubstation ปี 2561-62
กำลังดำเนินการ
2) แผนการเดินทางเพื่อทัศนศึกษาและทดลองออกอากาศ (DX)
ที่ประชุมกำลังคัดเลือกสถานที่
3) โครงการช่วยเหลือด้านระบบสื่อสารกับทางราชการ
ที่ประชุมให้สอบถามกับ จนท. ประสานงานภาคสนามของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ถึงความต้องการอุปกรณ์ต่างๆ และจะได้ทำการสำรวจสถานที่จริงต่อไป
4) เรื่องอื่นๆ
ที่ประชุมสนทนาเรื่องการจัดกิจกรรมร่วมกับ ชมรม และ สมาคมวิทยุสมัครเล่นต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นต่อไป
และพบกันอีกในกิจกรรมและการประชุมสมาชิกในเดือนหน้านะครับ
73 HS0DJU (จิตรยุทธ จุณณะภาต)