วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมและประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2561


ขอเรียนเชิญสมาชิกและผู้สนใจร่วมทำกิจกรรมและประชุมชมรม The DXer (E20AE) ประจำเดือน ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ที่บ้านของคุณนพดล เต็มกมลรัตน์ (HS1ZHY) ซอยคลองหลวง 10 (ซอยข้างโรงกษาปณ์) ถ.พหลโยธิน รังสิต ปทุมธานี

กำหนดการดังนี้

(1) กิจกรรมและวิชาการ เริ่มตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป
- Folded Dipole Experiment ดูผลของการนำสายอากาศโฟลเด็ดไดโพลเข้าใกล้เสาโลหะที่อยู่ใกล้ๆ (HS1DNG)
- ชวนเล่น Digital Mode FT8 บน IC-7300 (E24MTA)
- Upload ADI file จาก FT8 ขึ้น LOTW (E24MTA)
- การ Copy Log จาก QRZ.com ขึ้นไป LOTW (E24MTA)
- แสดง/ทดสอบสายอากาศไดโพลสองความถี่แบบสั้น (shrunk dual-band dipole antenna) ที่ออกแบบและจัดสร้างเอง สำหรับผู้มีพื้นที่น้อย (HS0DJU)
- แสดง/เรียนรู้การทำงานของ stub matching (HS0DJU)
- การทดลองหาความเร็วคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในสายนำสัญญาณ 5DFB ที่จะนำมาทดลองในโครงการต่างๆ ต่อไป (HS0DJU)
- ทดสอบเครื่องมือสื่อสารและสายอากาศ และทดลองออกอากาศในย่านความถี่ HF/VHF ตามอัธยาศัย
- Home brew antenna tuner (E22MAL)
- 19:00น. ทดสอบสัญญาณประจำสัปดาห์ทางความถี่ 144.9375 MHz

(2) ประชุมและสังสรรค์ เริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 น. โดยประมาณ
2.1) เรื่องต่อเนื่อง
- วางแผนกิจกรรมในปี 2561 (ต่อเนื่อง)
- จัดการใบอนุญาตชมรมสำหรับปี 2561-62
2.2) หัวข้อหารือ
- การจัดแสดงระบบสื่อสารให้กับเยาวชน ที่สถานศึกษาต่างๆ (เรื่องต่อเนื่อง)
- โครงการช่วยเหลือราชการ (จนท. พิทักษ์ป่า)
2.3) เรื่องอื่นๆ

ขอเชิญสมาชิกชมรม และเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เหมือนเช่นเคย
 สำหรับเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นรายบุคคลทั่วไป หรือชมรมอื่น ที่ต้องการร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อได้ที่:
- เรียกขาน "เพื่อนๆ ชมรม E20AE" ได้ที่ความถี่ 144.9375MHz
- ส่งข้อความผ่าน Facebook Fanpage "E20AE" (www.facebook.com/e20ae/)
- Zello โดยเข้ามาที่ช่อง (channel) "ชมรมวิทยุสมัครเล่น The DXer"

-- ประมวลภาพกิจกรรมและการประชุม --


อาตุ้ม พลายรณงค์ (HS1DNG) ดัดห่วง
สายอากาศ Folded Dipole เพื่อทดลอง
วัดอิมพิแดนซ์เมื่ออยู่ใกล้ตัวนำอื่น โดยมี
คุณชิน ธนัช พุทธอรุณ (E23PBE)
คุณจิตรยุทธ จุณณะภาต (HS0DJU)
และคุณนพดล เต็มกมลรัตน์ (HS1ZHY)
ช่วยกันจับ ช่วยกันวัด


คุณสิปปภาส นิพนธ์กิจ (E24MTA)
กำลังอธิบายการใช้งาน Digital mode
(FT8) บนเครื่อง Icom IC-7300
 
พักระหว่างการถ่ายทอดการแปลงข้อมูล
จากระบบของ qrz.com ไปยัง LoTW
 

คุณจิตรยุทธ จุณณะภาต (HS0DJU)
กำลังอธิบายเกี่ยวกับ stub matching
และการใช้สมิทชาร์ทมาช่วยใน
การแมทช์อิมพิแดนซ์ของระบบ
 
Home brew ATU หรือเครื่อง
จูนสายอากาศ (ปรับอิมพิแดนซ์สายอากาศ)
ที่คุณเจตพล ดิษทับ (E22MAL)
สร้างขึ้นเองและนำมาแสดงและ
ทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน


ระหว่างที่คุณสิปปภาส นิพนธ์กิจ (E24MTA)
กำลังถ่ายทอดความรู้เรื่องระบบวัด อุณหภูมิ ความชื้น
ด้วย NodeMCU ให้กับคุณปัทมาสน์ พลอยสวัสดิ์
(E24RBU) และวางแผนเป็นโครงงานของชมรม
ในคราวต่อ ๆ ไป ก็หันมาถ่ายภาพกันสักหน่อย

บรรยากาศการประชุมชมรมอย่างเป็นกันเอง
หลังจากรับประทานอาหารร่วมกัน

-- บันทึกการประชุม (อย่างย่อ) --

- กิจกรรมในปี 2561
  วางแผนสถานที่เดินทางไปทดสอบการออกอากาศ (ตัวเลือก: จันทบุรี, เขาใหญ่, เกาะเสม็ด)
  วางแผนการเดินทางพบปะเพื่อนสมาชิก จันทบุรี, นครราชสีมา
- การ redirect e20ae.org มาที่ e20ae.blogspot.com
- จัดการ Facebook ของ E20AE ที่มีสองอัน
- เตรียมจัดการใบอนุญาตชมรม
- การจัดแสดงระบบสื่อสารให้กับเยาวชน ที่สถานศึกษาต่างๆ (รอเลือกวันที่เหมาะสมกับกิจกรรมของโรงเรียนเองด้วย)
- โครงการช่วยเหลือราชการ (จนท. พิทักษ์ป่า): รอข้อมูลเพิ่มเติมจาก จนท. ภาคสนาม

แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมประจำเดือน มิถุนายน 2561 นะครับ