วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

กิจกรรมและประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2560


ขอเรียนเชิญสมาชิกและผู้สนใจร่วมทำกิจกรรมและร่วมประชุมชมรม The DXer (E20AE) ประจำเดือน ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ที่บ้านของ HS1ZHY (คุณนพดล เต็มกมลรัตน์) ซอยคลองหลวง 10 (ซอยข้างโรงกษาปณ์) ถ.พหลโยธิน รังสิต ปทุมธานี
 โดยในวันดังกล่าวก็จะมีกิจกรรมทั้งทางด้านวิชาการและปฏิบัติการดังนี้

(1) กิจกรรม
-  RTTY Software, Software log,  LoTW
- ทดลองออกอากาศ CW ในย่าน VHF (2m)
- สายอากาศสำหรับ 144/440 MHz สำหรับการใช้งานดาวเทียมในอนาคต
- ทดสอบสัญญาณประจำสัปดาห์ทางความถี่ 144.9375 MHz (19:00 น.)

(2) วิชาการ
- การ set ค่าต่างๆของ Echo Link
- คำย่อของ มอร์ส และ Prosign ต่างๆ

(3) ประชุมชมรม
(ก) เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- แจ้งความคืบหน้าเรื่องหนังสือส่งให้สมาคมฯ ต่างๆ
(ข) เรื่องกิจกรรมของชมรม
- การจัดทำ QSL card ของชมรม
- การร่วมงานออกบูธ กสทช.
- การส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวด
- รูปแบบการจัดงานวันเด็ก
- แนวทางการทำความรู้จักกับชมรมวิทยุสมัครเล่นต่างๆทั่วประเทศ และสร้างเครือข่ายที่ดีต่อกัน
(ค) เรื่องอื่นๆ
- ท่านที่มีเรื่องอื่นๆ สามารถแจ้งเพิ่มเติมได้ ล่วงหน้า
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สรุปกิจกรรม และ ประชุมชมรม
18 พ.ย. 2560
กิจกรรม
- พาเพื่อนที่มาเยี่ยมชมรมชมการออกอากาศ ย่าน HF ในดิจิตอลโหมด Digital
- สายอากาศเดลต้าลูป, endfed vertical
- คุณนพดล HS1ZHY และอาตุ้ม HS1DNG ไปตรวจสอบพื้นที่สถานีน้องกิ้กบุษบ E24YJQ เพื่อเตรียมการติดตั้งสายอากาศประจำสถานีต่อไป 
การประชุม
(1) เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
(2) หัวข้อการประชุม
- การจัดทำ QSL card ของชมรม (คัดเลือกภาพเพื่อจัดทำ: E24YJQ)
- การร่วมงานออกบูธ กสทช. และการส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวด (สำหรับปีนี้ ไม่เข้าร่วม)
- รูปแบบการจัดงานกิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2561
(3) เตรียมพบปะสังสรรค์กับชมรม "ฟ้าสางดอนเมือง" ในวันเสาร์ ที่ 25 พ.ย. 60
(4) เรื่องอื่นๆ
- การเตรียมงานจิตอาสา (เตรียมแบต ไฟ เครื่อง ไปด้วย)