วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

ARRL phone Contest March 4-5 @ e20ae


ในวันที่ 4-5 มีนาคม 2560 นี้ จะมีการแข่งขัน ARRL phone Contest เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักวิทยุสมัครเล่น W/VE stations (ดูหมายเหตุด้านล่าง) ได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการเดินทางของคลื่นในย่าน HF และ MF เพิ่มทักษะในการใช้งานเครื่องวิทยุสื่อสารและการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งเป็นโอกาสได้ทดสอบและปรับปรุงสถานของตนเอง จึงมีการจัดการแข่งขันนี้ขึ้นซึ่งให้สถานีทางไกลได้ติดต่อกับสถานีใน อเมริกาและแคนาดา
  • นักวิทยุในอเมริกาและแคนาดา (W/VE stations): ติดต่อกับสถานีในรายชื่อ DXCC ให้มากที่สุดในย่านความถี่ 160, 80, 40, 20, 15, and 10 เมตร
  • นักวิทยุสถานีทางไกล (DX stations): ติดต่อกับสถานีในอเมริกา (48 รัฐในแผ่นดินใหญ่ของอเมริกา) และแคนาดา (VE) ให้มากที่สุด
  • การส่งผลการแข่งขัน: สามารถส่งผลออนไลน์ได้ทางเว็บ contest-log-submission.arrl.org หรือส่ง log ทางเมล์ได้ที่ DXCW@arrl.org หรือ DXPhone@arrl.org 
เพื่อนนักวิทยุที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ E20AE นะครับ (ติดต่อมาก่อนที่ความถี่ 144.9375 MHz ก็ได้) ขอบคุณครับ

หมายเหตุ
 
W/VE Stations หมายถึงสถานีที่อยู่ตามสถานที่ต่อไปนี้
  • สถานีในสหรัฐอเมริกาและ District of Columbia โดยยกเว้นอลาสกาและฮาวาย
  • จังหวัดต่างๆ ในแคนาดา และอาณานิคมโดยยกเว้นเซนต์พอล (St. Pual) และเกาะเซเบิล (Sable Island)
  • สถานีทางไกลต่างๆ ถือเป็นสถานีที่ไม่เป็น W/VE สถานีเหล่านี้รวมถึงสถานีที่เป็นอาณานิคมของสหรัฐในทะเลแคริเบียนและแปซิฟิก