วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560

ชมรม The DXer (E20AE) ร่วมงาน Bangkok Mini Maker Faire 2017


เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2560 ที่ผ่านมามีการจัดงาน Bangkok Mini Maker Faire 2017 ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นงานระดับโลก งานนี้จะรวมผลงานสิ่งประดิษฐ์ต่างๆของนักประดิษฐ์ไทยและต่างชาติเอาไว้ในงาน โดยทางผู้จัดงานต้องการให้เป็นที่แสดงผลงานการประดิษฐ์ต่างๆ บรรดานักประดิษฐ์ ผู้สนใจ และผู้ที่มีบุตรหลานต่างพาไปชมงานได้ฟรี โดยใช้ "The Street รัชดาภิเษก" เป็นสถานที่จัดงาน และในงานนี้ชมรม The DXer ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมงานด้วย

ไปเตรียมงานตอนเย็นของวันที่ 20 ม.ค. 2560
 
ช่วยกันขึงสายอากาศย่านความถี่ HF แบบ Hex Beam

เพื่อนๆ ของชมรม The DXer ช่วยกันติดตั้งสายอากาศในเย็นวันศุกร์ ก่อนวันงานหนึ่งวัน

ชมรมวิทยุสมัครเล่น The DXer (เดอะ ดีเอ็กเซอร์) เปิดเต็นท์หมายเลข A18 เพื่อแสดงเทคโนโลยีวิทยุสื่อสาร ให้เด็กๆ ได้ทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ทดลองออกอากาศด้วยซึ่งขอขอบคุณสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์) หรือ RAST ที่ช่วยสนับสนุนโดยมีเพื่อนๆ จากสมาคม ได้นำอุปกรณ์สื่อสารเกี่ยวกับดาวเทียมวิทยุสมัครเล่นและอื่นๆ มาให้เยาวชนและผู้สนใจได้รับชม และขอขอบคุณสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (VRA) ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชมรมด้วย

ติดตั้งเสร็จ ทดสอบแล้ว พร้อมให้บริการกับผู้สนใจจ้า

บรรยากาศในงาน มีผู้สนใจเข้าชม ร่วมทำ Workshop อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก
เยาวชนและผู้สนใจ ทดลองออกอากาศด้วยสัญญาณเรียกขาน E20AE 
ภายใต้การดูแลของนักวิทยุสมัครเล่นของชมรม The DXer

 หลังจากการทดลองออกอากาศสำเร็จ เยาวชนและผู้สนใจจะได้รับประกาศนียบัตรเป็นที่ระลึก

สำหรับการร่วมงานในครั้งนี้แน่นอนว่าไม่มีอะไรสมบูรณ์ แต่นับว่าประสบความสำเร็จพอสมควรเลยทีเดียว  มีน้องๆ เยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไปแวะเวียนเข้ามาคุยด้วยอยากรู้ว่ากิจการวิทยุสมัครเล่นคืออะไร เล่นทำไมก็มาก เข้ามาขอข้อมูลต้องการสอบเป็นนักวิทยุฯ ก็เยอะ

- มีเด็กและผู้สนใจทดลองติดต่อผ่านวิทยุสื่อสาร และได้รับประกาศนียบัตรเป็นที่ระลึกจำนวน 54 คน

- น้องๆ มาทำการต่อเชื่อมวงจรอิเล็กทรอนิกส์ คือ วงจรไฟกระพริบ วงจรกำเนิดเสียงพร้อมคันเคาะรหัสมอร์ส วงจรวิทยุแร่แบบใช้ไอซีพร้อมภาคขยายเสียง รวมทั้งสิ้น 100 ชุด


เยาวชนและผู้สนใจทำโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อทำเสร็จแล้วนำกลับบ้านได้ทันที
 
ทีมงานภายในเต๊นท์จาก The DXer (E20AE) และเพื่อน RAST ร่วมกันทำให้งานนี้สำเร็จเป็นอย่างดี
 

ต้องขอขอบคุณทุกท่านจริงๆ ครับ ทุกคน ขอบคุณเพื่อนจากสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์) (RAST) ด้วยที่มาช่วยแสดงสิ่งประดิษฐ์และมาเพิ่มสีสัน ขอบคุณ VRA ในฐานะผู้ดูแลพื้นที่ กทม. และแน่นอนไม่สามารถขาดได้คือขอขอบคุณผู้จัดงาน (กลุ่มบริษัท Chevron ประเทศไทย, สวทช., Enjoy Science) และ HS1IFU ที่ชวนชมรมเข้าร่วมงานนี้ด้วย และแน่นอนว่า หากมีโอกาส ชมรมวิทยุสมัครเล่น The DXer จะเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับวงการวิทยุสมัครเล่น และร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาเยาวชนและผู้สนใจต่อไปครับ

QRU 73
de HS0DJU / KG5BEJ