วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ชมรมวิทยุสมัครเล่น The DXer ร่วมโครงการจิตอาสา 9-12 ธันวาคม 2559
ชมรมวิทยุสมัครเล่น The DXer สัญญาณเรียกกขาน E20AE ร่วมกับ กลุ่มค่ายจิตอาสา จะเดินทางไปทำประโยชน์ต่อสังคมโครงการจิตอาสา ในโครงการ จิตอาสา ปันฝันเพื่อน้อง ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเลา ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน  ระหว่างวันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2559

ในครั้งนี้ กำหนดให้ทีมของชมรม The Dxer / E20AE ออกเดินทาง 8 ธันวาคม 2559 เวลา 21.00 น.
โดยรวมพลที่บ้าน HS1ZHY ก่อนเวลานัดหมายดังกล่าวครับ