วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ขอเชิญประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2559


ขอเชิญสมาชิก  E20AE  ทุกท่านและผู้ที่สนใจในกิจกรรมของ E20AE Club Station ร่วมประชุมประจำเดือน ในวันเสาร์ที่ 24 ธ.ค. 2559ในเวลา 9.00 น เป็นต้นไป  ที่บ้านของ  HS1ZHY ซ. คลองหลวง 10 (ซอยข้างโรงกษาปณ์) ถ. พหลโยธิน

กำหนดการกิจกรรมต่างๆ

9.00 - 12.00 กิจกรรมกลางแจ้ง
- เปิดโอกาสให้ผู้สนใจในกิจการ "วิทยุสมัครเล่น" ได้สัมผัสกิจกรรมต่างๆ
- ทดสอบสายอากาศต่างๆ
- เตรียมอุปกรณ์สำหรับงาน Mini Marker

14.00 - 16.00 ประชุม
- เตรียมงานออกที่งาน Mini maker #2 ในวันที่ 21- 22 มกราคม 2560  ที่ The street ถนนรัชดาภิเษก
- เรื่องทั่วไป (เสนอ: ในครั้งต่อไป เชิญผู้มีประสบการณ์ในการแข่งขันวิทยุ มาเล่าให้ฟังบ้าง)

จึงขอเชิญสมาชิก  E20AE และเพื่อนสมาชิกที่มีความสนใจ เช้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันด้วยครับ
ขอบคุณ de HS1ZHY/KF7OHP