วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

เชิญร่วมประชุมประจำเดือน พ.ย. 59


ชมรมวิทยุสมัครเล่น The DXer นามเรียกขาน E20AE ขอเชิญสมาชิกทุกท่านและผู้ที่สนใจในกิจกรรมของ E20AE Club Station เข้าร่วมประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ในวันเสาร์ที่ 19 พ.ย. 2559 ที่บ้านของ  HS1ZHY ตัังแต่เวลา 9.00 น เป็นต้นไป 

สำหรับวันดังกล่าวจะมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

9.00 - 12.00 ทดสอบสายอากาศต่างๆ และการแสดงการใช้งานเครื่องรับ/ส่งวิทยุสื่อสารที่น่าสนใจ
14.00  – 16.00 น. เริ่มประชุม
- เรื่องทั่วไป
- เตรียมการเพื่อไปออกค่ายจิตอาสา ระหว่างวันที่ 9 - 12 ธันวาคม 2559
- เตรียมออกบูธในงาน Mini maker #2 ในวันที่ 21- 22 มกราคม 2560 ที่ The street ถนนรัชดาภิเษก

ดังนั้นจึงขอเชิญสมาชิกชมรมวิทยุสมัครเล่น The DXer และเพื่อนสมาชิกที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความขอบคุณ
de HS1ZHY/KF7OHP