วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2559

รายการ CQ WW VHF Contest 2016

 

มีข่าวดีมาแจ้งให้เพื่อนๆ นักวิทยุได้ทราบและเตรียมตัวฝึกฝีมือกันอีกแล้ว ในวันอาทิตย์ที่ 17-18 กรกฎาคม 2559 นี้ จะมีการแข่งขันการติดต่อสื่อสารระดับโลกคือ CQ WW VHF Contest 2016 โดยจะเริ่มในเวลา 01:00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 17 และสิ้นสุดในเช้าวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม ในเวลา 04:00 น. เรียกว่านอกจากจะต้องพร้อมด้านเทคนิคแล้วร่างกายและทีมที่แข่งขันยังต้องพร้อมอีกด้วย รายการนี้มีการแข่งขันในย่าน 2 ม. และ 6 ม. ซึ่งสำหรับเพื่อนๆ นักวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นก็สามารถแข่งขันในย่าน 2 ม. ได้อย่างไม่มีปัญหาอยู่แล้ว แต่สำหรับย่านความถี่ 6 ม. จะต้องเป็นนักวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางขึ้นไปและต้องได้รับอนุญาตใช้งานความถี่ย่านดังกล่าวจาก กสทช. ด้วย สำหรับรายละเอียดการแข่งขันสามารถอ่านได้จากหน้าหนังสือ "100 วัตต์" ฉบับที่ 162 (June 2016) หรือ ดูรายละเอียดการแข่งขันสากล ได้

รายละเอียดการแข่งขัน ติดตามได้ในนิตยสาร 100 วัตต์ ฉบับที่ 162 (June 2016)