วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร "พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง"

 
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ทาง กสทช. ได้จัดการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร "พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง" ขึ้น ณ ที่ทำการของ กสทช. ซอยพหลโยธิน 8 กรุงเทพมหานคร โดยข้อกำหนัดคือผู้สมัครจะต้องเป็นนักวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง (ของไทย) มาแล้วอย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี ในครั้งนี้มีเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นเข้าสอบทั้งสิ้นจำนวน 159 ท่าน

นับว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการสอบในระดับขั้นนี้ และแน่นอนว่ามีเพื่อนสมาชิกจากหลายชมรม หลายกลุ่มมาร่วมสอบกันอย่างสนุกสนาน (บางคนหลับในห้องสอบก็มี สงสัยดูหนังสือมาก ทำข้อสอบได้เร็วเลยต้องหลับเอาแรง) สำหรับชมรม The DXer ก็มีเพื่อนไปสอบด้วยกันเป็นจำนวนมาก (ดูจากสีเสื้อได้ว่าส้มแปร๊ดไปหมด) ก็ขอให้สอบผ่านกันทุกท่านนะครับ


ท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณ กสทช., สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, และผู้อยู่เบื้องหลังทุกท่านที่ช่วยกันดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อให้มีการจัดสอบในครั้งนี้ขึ้นครับ