วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Field Day Contest 2015

คลิกภาพเพื่อดูภาพใหญ่

ชมรม E20AE ได้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันประจำปี ที่จังหวัดนครราชสีมา งานนี้มีการเตรียมยุทโธปกรณ์ไปอย่างครบครัน สร้างความสนุกสนานและประสบการณ์ให้เพื่อนได้ไม่น้อยทีเดียว

 
 
 
 
log sheet ของการแข่งขัน