วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563

กิจกรรม ประชุมประจำเดือน และสังสรรค์ปีใหม่ 2563


เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อนๆ ในและนอกชมรม The DXER Thailand ได้เข้าร่วมกิจกรรมและประชุมชมรมซึ่งจัดเป็นประจำทุกวันเสาร์ที่สามของทุกเดือนอยู่แล้ว และในโอกาสนี้เราถือโอกาสสังสรรค์ปีใหม่ด้วยเลย  กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เช้า เช่น

- ปฏิบัติการ ซ่อม สร้าง ปรับแต่งสายอากาศ HF, VHF
- ทดสอบ ทดลอง ซ่อม สร้าง ปรับปรุง Digital Modes ต่างๆ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ดาราศาสตร์วิทยุ (Radio Astronomy) และ VLF โดยวิทยากรรับเชิญคุณ Peter Wright (HS0ZOG)

เพื่อนๆ ในชมรมฯ ขอขอบคุณวิทยากรและเพื่อนๆ ผู้ให้ความรู้ทุกท่าน และขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ด้วย

 
เพื่อนๆ กำลังสร้าง และปรับแต่งสายอากาศ
 

กลุ่มนี้ กำลังทดสอบ ทดลอง ปรับแต่ง
อุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยุระบบดิจิตอล ทั้ง
DSTAR DMR และระบบต่อเชื่อมอื่น
 
ส่วนนอกสนามหญ้า เพื่อนอีกกลุ่มทดลอง
ออกอากาศติดต่อกับเพื่อนต่างประเทศ
ใช้ความถี่ย่าน HF
 
 
เพื่อนๆ ในชมรม The DXER ได้รับ
เกียรติจากเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่น
คุณปีเตอร์ ไร้ท์ (Peter Wright, HS0ZOG)
มาเป็นวิทยากรรับเชิญ คุยให้ฟังเรื่อง
ดาราศาสตร์วิทยุ (Radio Astronomy) และ
การรับการแพร่กระจายคลื่นย่าน VLF

ในโอกาสนี้คุณปีเตอร์ได้มอบเครื่องรับ
สัญญาณแบบแบนด์กว้างที่ใช้ในการศึกษา
สัญญาณจากดวงดาวต่างๆ ไว้ให้ชมรม
พัฒนาสายอากาศเพื่อทดสอบรับต่อไป
 

เพื่อนๆ ร่วมวงสนทนา แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันอย่างสนุกสนาน
 
หลังรับประทานอาหารเสร็จสรรถ เรา
ประชุมชมรมประจำเดือนกันแบบง่ายๆ
อาศัยหน้าบ้านนั่นเอง ล้อมวงกันเข้ามา
 

เพื่อนๆ ร่วมกันจับสลากแลกเปลี่ยน
ของขวัญกันอย่างสนุกสนาน
 

 ในนามของชมรม ขอขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่าน พบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ