วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ความถี่สถานีทวนสัญญาณและโทนในแต่ละพื้นที่


สำหรับเพื่อนๆ ที่ใช้ความถี่วิทยุสมัครเล่นในย่าน VHF (144.000-146.000 MHz) แล้ว ระยะทางในการติดต่อจะเป็นระยะสายตา เรียกว่าจะต้องไม่โดนส่วนโค้งของโลกบังเอาไว้ ถ้าระยะทางไกลกว่านั้นการติดต่อจะหวังผลไม่ได้ วิธีแก้ไขอย่างหนึ่งคือการใช้ระบบทวนสัญญาณ (repeater) ซึ่งในปัจจุบันมีการติดตั้งสถานีทวนสัญญาณในหลายจังหวัด และกำหนดความถี่ใช้งานไว้เป็นการเฉพาะ สำหรับในประเทศไทยจะใช้ระบบ "duplex ลบ 600KHz" นั่นหมายความว่า เมื่อเรารับฟังจะรับฟังสัญญาณจากสถานีทวนสัญญาณที่ความถี่หนึ่ง แต่ขณะที่เราออกอากาศไปยังสถานีทวนสัญญาณ เครื่องส่งของเราจะส่งที่ความถี่ต่ำกว่าตอนที่เรารับฟัง 600KHz และสถานที่ทวนสัญญาณก็จะรับสัญญาณจากเครื่องของเราที่ความถี่ต่ำกว่าตอนที่เรารับฟัง 600KHz นั้นไปออกอากาศที่ความถี่สูงกว่าที่มันรับได้ 600KHz ส่งไปยังเพื่อนๆ คนอื่นที่กำลังเปิดเครื่องรับฟังอยู่

ในระยะหลัง มีการป้องกันการรบกวนการเปิดช่องสถานีทวนสัญญาณที่ไม่ได้ตั้งใจ จึงมีการใช้ "ระบบโทน" หรือ CTCSS TONE (Continuous Tone-Coded Squelch System บางทีอาจจะเรียกว่า โทนสเควลช์ ก็ได้) เข้ามาช่วย ในขณะที่เราออกอากาศ เครื่องจะส่งสัญญาณโทนออกไปพร้อมกับเสียงพูดของเรา เครื่องรับก็จะเฝ้ามองว่ามีสัญญาณความถี่โทนนี้ปนมาร่วมกับสัญญาณเสียงหรือไม่ ถ้ามีสัญญาณโทนที่ถูกต้องตรงกันจึงจะปล่อยผ่านเสียง (ภาษาเราเรียกว่า "เปิดสเควลช์") ให้ใช้งาน หรือในกรณีของสถานีทวนสัญญาณก็คือให้ระบบทวนสัญญาณทำงานได้นั่นเอง

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ
1) บางพื้นที่อาจจะยังไม่ใส่โทน แต่ถ้าจะใส่/ใช้ระบบโทนก็คาดว่าจะใช้ตามในภาพ
2) ข้อมูลด้านบนนี้ ขอขอบคุณเพื่อน 79 บางสะพาน 145.175 Mhz และท่าน  E24OMY ที่นำมาฝากกัน ผมเลยขออนุญาตนำมาเผยแพร่ต่อให้เพื่อนๆ ได้ทราบกัน

เพิ่มเติม
บางครั้ง ข้อมูลรีพีทเตอร์ มีการเพิ่มเติม เราก็จะนำมาใส่เอาไว้ก่อน ให้เพื่อนๆ ได้ค้นหาแล้วลองทดสอบใช้ดู ก่อนที่จะสูญหายไป ถ้าไม่ถูกต้องอย่างไร ตรงไหน สามารถแจ้งได้นะครับ ขอขอบคุณ HS0AB ศูนย์สายลม สำหรับข้อมูลด้านล่างนี้นะครับ

ต้องขอขอบคุณทั้งต้นฉบับและทุกท่านครับ
QRU 73 de HS0DJU/KG5BEJ