วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559

การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง

ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง

หลังจากรอคอยกันมานาน และเชื่อว่ามีเพื่อนๆ พี่ๆ และผู้ใหญ่หลายท่านที่ทำงานเบื้องหลังในเรื่องนี้ สุดท้ายก็มีข่าวคราวว่า ก็มีแนวคิดว่าอาจจะมีการเปิดสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง (Advanc Amateur Redio Operator) ข่าวแว่วมาว่าจะต้องมีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติดังนี้

เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางไม่น้อยกว่าหนึ่งปี (กรณีการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง)
ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง ต้องได้ คะแนนภาคทฤษฎี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕
ค่าใช้จ่ายในการจัดสอบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางและขั้นสูง ไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาท

วิธีการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง
ภาคทฤษฎี จํานวน ๑๐๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน เวลาสอบสองชั่วโมง
๑ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ กิจการวิทยุสมัครเล่น ๒๕ ข้อ
๒ การติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่น ๒๕ ข้อ
๓ ทฤษฎีต่างๆ สําหรับนักวิทยุสมัครเล่น ๒๕ ข้อ
๔ หลักปฏิบัติของนักวิทยุสมัครเล่น ๒๕ ข้อ

อย่างไรก็ตาม เป็นข่าวกระซิบมา โดยระหว่างนี้ขอให้เพื่อนๆ เตรียมตัวไว้ก่อน และยังไม่ต้องไปพยายามหาหนังสือตามภาพด้านบนเพราะคงไม่มีในเวลานี้ แต่ถ้ามีแนวข้อสอบอยู่ในเว็บไหน จะหามาบอกอีกที ระหว่างนี้คงต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง และหากมีข่าวแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไรเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ