วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563

ขอเชิญร่วมกิจกรรมและสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 18 มกราคม 2563


ขอเชิญสมาชิกชมรมและเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่น รวมถึงผู้สนใจในกิจกรรมของ ชมรม THE DXER Club Station
สัญญาณเรียกขาน E20AE เข้าร่วมประชุมประจำเดือน มกราคม และสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-21.00 น. โดยประมาณ ที่บ้านของ HS1ZHY  ซ.คลองหลวง 10 (ติดโรงกษาปณ์)  ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ท่านที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว ขอให้ลงชื่อ พร้อมชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม ท่านละ 300 บาท
ชื่อบัญชี นพดล เต็มกมลรัตน์  ธ.ไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 071-268315-2 ส่งหลักฐานการโอนได้
E-mail : hs1zhy@gmail.com
ลงชื่อได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1-atbEkFFpFrf0LHxzk9VwZwoWEcd8ZXAP-_JUWVDfOM
ในงานมีการจับสลากของขวัญด้วย (ตามความสมัครใจ) ท่านที่สนใจจะร่วมจับสลากของขวัญในงาน ให้เตรียมของขวัญมูลค่า 300 บาทขึ้นไปมาร่วมสนุกกัน ขอบคุณครับ