วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมและประชุมชมรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562


เป็นประจำทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน เรามีการพบปะทำกิจกรรมกัน ในเดือนนี้ก็ตรงกับวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 สมาชิกชมรม The DXER Thailand และเพื่อนนักวิทยุสมัครเล่นทั่วไปและผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมประจำเดือนกับชมรมฯ  ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น. ที่บ้านของคุณนพดล (HS1ZHY) ซ.คลองหลวง 10 ข้างโรงกษาปณ์ ถ.พหลโยธิน รังสิต ปทุมธานี

กิจกรรม เริ่มเวลา 09:00 น. จนเสร็จสิ้นเมื่อประมาณ 18:00 น.
ประชุมชมรมในเวลา 18:00 - 19:00 น.

- - - สรุปภาพรวมกิจกรรม - - -

 
อาตุ้ม (HS1DNG) ประจำโต๊ะ
ทำการสร้าง ซ่อม แก้ไข สายอากาศ
สารพัดชนิดที่เพื่อนๆ นำมาทดลอง
 
ไม่แน่ใจว่าใครไปถามอะไร
พี่จี (จีรพันธ์ HS1ZBT)
ถึงกับถอดแว่นออกมาเป่าเลย

คุณเอ (เกรียงศักดิ์ E24OJT)
เอาสายอากาศมาวัดไป ทดลองไป
 
ทางนี้ก็พันขดลวด
ทำสายอากาศสำหรับ
ย่านความถี่ HF กัน
 

คุณทุเรียน (คุณสุพจน์ E25JRP)
นำอุปกรณ์มาให้เพื่อนๆ สร้าง
คันเคาะรหัสมอร์สไว้ใช้งาน

ดูท่าทางวุ่นวายและทำได้
หลายอัน อุปกรณ์เยอะเชียว
 


ด้านนอก กลางสนาม ก็ตั้งสถานี
ชั่วคราวเพือทดสอบสายอากาศ
ที่ทำมาบ้าง ทำขึ้นมาตอนนั้นบ้าง
คันเคาะที่ทำมา ก็เอามาเล่นกัน
 
  
สนุกกันกับกิจกรรมกลางแจ้ง
 
เครื่องวิเคราะห์สายอากาศ
ที่ช่วยให้การสร้างและ
ดัดแปลง ง่ายขึ้น

เครื่องรับส่งวิทยุจิ๋ว
เอามาทดลองเล่นด้วย
 
เพื่อนๆ ที่พลาดโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ก็รอพบกับกิจกรรมครั้งต่อไปของชมรมในเดือนต่อๆ ไป ซึ่งเราจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า แล้วพกันนะครับ