วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมและประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2561


เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ชมรมวิทยุสมัครเล่น The DXER มีกิจกรรมและประชุมประจำเดือนของชมรมเป็นปกติ ที่บ้านของคุณนพดล (HS1ZHY) กิจกรรมเต็มไปด้วยความรู้ต่างๆ เช่น

-- กิจกรรมโดยรวม ---

- การใช้งานระบบ DSTAR
- การปรับแต่งระบบเข้าถึง DSTAR จากคอมพิวเตอร์
- การสร้างและปรับแต่งสายอากาศ (Folded Dipole, Yagi 3 Element แบบหิ้วถือ)
- การประกอบวงจรเครื่องรับส่งเพื่อการศึกษาแบบกำลังส่งต่ำ (QRP)
- สนทนาวิชาการเกี่ยวกับระบบ Server ของ DSTAR


  

 

 

 
-- สรุปการประชุมประจำสัปดาห์ โดยสังเขป --


- โครงการสำหรับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เราจะเดินทางไปยัง อช. แม่วงก์ ในวันที่ 27 ต.ค. 61 นี้
- งาน Eyeball เพื่อนๆ สมาชิกชาว จ. ราชบุรี
- การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง วัตถุประสงค์ ของชมรม
- เตรียมการโครงการ "จิตอาสา" สำหรับปี 2561 นี้

แล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมและการประชุมครั้งหน้านะครับ
73 / The DXER