วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560

วิทยุสื่อสารที่ได้รั​บการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต

วิทยุสื่อสารที่ได้รั​บการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต
คลิกที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่

ในฐานะของนักวิทยุสมัครเล่น เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า อุปกรณ์วิทยุสื่อสารที่เราใช้งานกันนั้นจำเป็นต้องได้รับอนุญาตในการ ทำ มี ใช้ ตั้งสถานี (รวมทั้ง นำเข้า ส่งออก ค้า ถ้าเป็นผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร) แต่เมื่อเวลาและเทคโนโลยีผ่านไป การใช้งานสิ่งต่างๆ ที่ประกอบไปด้วยเครื่องส่งและรับคลื่นความถี่วิทยุก็เพิ่มมากขึ้น จนกลายเป็นกิจวัตรประจำวันที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม จึงมีการปรับเปลี่ยนกฏหมายที่ควบคุมการ ทำ มี ใช้ และตั้งสถานีอุปกรณ์วิทยุต่างๆ มาดูกันนะครับว่าอะไรที่ได้รับการยกเว้นบ้าง และในเงื่อนไขใด (ส่วนมากมักจะมีเงื่อนไขในเรื่องกำลังส่ง จะต้องอยู่ในระดับ ต่ำมาก)

หมายเหตุ
เนื่องจากเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อกฏหมายที่อาจมีข้อยกเว้นต่างๆ หรือมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม ในปัจจุบันและอนาคต ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง จุดประสงค์ของบทความนี้เพื่อให้ข้อมูลว่ามีอุปกรณ์วิทยุสื่อสารหลายประเภทที่ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องขออนุญาต เปิดโอกาสให้ทดลองสร้างได้ เท่านั้น

ขอขอบคุณ กสทช. สำหรับภาพสวยๆ ครับ
QRU 73 DE HS0DJU / KG5BEJ (จิตรยุทธ จุณณะภาต)